Akıl sağlığı: Tanım, yaygın bozukluklar, erken belirtiler ve nedenleri

Akıl sağlığı: Tanım, yaygın bozukluklar, erken belirtiler ve nedenleri

    Ruh sağlığı, bilişsel, davranışsal ve duygusal iyilik halini ifade eder. Her şey insanların nasıl düşündüğü, hissettiği ve davrandığı ile ilgilidir. İnsanlar bazen ‘ruh sağlığı’ terimini zihinsel bir bozukluğun olmaması anlamında kullanırlar.

Ruh sağlığı günlük yaşamı, ilişkileri ve fiziksel sağlığı etkileyebilir.

    Ancak, bu bağlantı diğer yönde de çalışır. İnsanların hayatındaki faktörler, kişiler arası bağlantılar ve fiziksel faktörlerin tümü, zihinsel sağlık bozulmalarına katkıda bulunabilir.

Akıl sağlığı: Tanım, yaygın bozukluklar, erken belirtiler ve nedenleri

    Akıl sağlığına dikkat etmek, bir kişinin hayattan zevk alma yeteneğini koruyabilir. Bunu yapmak, yaşam aktiviteleri, sorumluluklar ve psikolojik dayanıklılığa ulaşma çabaları arasında bir dengeye ulaşmayı içerir.

Stres, depresyon ve kaygı gibi durumların tümü ruh sağlığını etkileyebilir ve kişinin rutinini bozabilir.

    Ruh sağlığı terimi yaygın olarak kullanılıyor olsa da, doktorların psikolojik rahatsızlık olarak kabul ettiği birçok durumun fiziksel kökleri vardır.

    Bu yazıda, insanların akıl sağlığı ve akıl hastalığı ile ne kastettiğini açıklıyoruz. Ayrıca, erken belirtileri ve bunların nasıl tedavi edileceği dahil olmak üzere en yaygın zihinsel bozukluk türlerini de açıklıyoruz.

Akıl sağlığı nedir?

Akıl sağlığı: Tanım, yaygın bozukluklar, erken belirtiler ve nedenleri
Akıl sağlığı bozuklukları ABD'de engelliliğin önde gelen nedenlerinden biridir

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO):

    “Ruh sağlığı, bireyin kendi yeteneklerini gerçekleştirdiği, yaşamın normal stresleriyle baş edebildiği, verimli çalışabildiği ve içinde bulunduğu topluma katkıda bulunabildiği bir iyilik halidir.”

    DSÖ, ruh sağlığının “ruhsal bozuklukların veya engellerin yokluğundan daha fazlası” olduğunu vurgulamaktadır. Zirve ruh sağlığı, yalnızca aktif koşullardan kaçınmakla kalmaz, aynı zamanda devam eden sağlık ve mutlulukla da ilgilenir.

    Ayrıca ruh sağlığını korumanın ve iyileştirmenin hem bireysel olarak hem de dünyadaki farklı topluluklar ve toplumlar için çok önemli olduğunu vurgularlar.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde, Ulusal Akıl Hastalıkları İttifakı, her 5 yetişkinden yaklaşık 1'inin her yıl zihinsel sağlık sorunları yaşadığını tahmin etmektedir.

    2017 yılında tahminen 11,2 milyon yetişkin Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'ne (NIMH) göre ABD'de veya yetişkinlerin yaklaşık %4,5'inin ciddi bir psikolojik durumu vardı.

Ruh sağlığı koşulları için risk faktörleri

Yaşı, cinsiyeti, geliri veya etnik kökeni ne olursa olsun, herkesin bir akıl sağlığı bozukluğu geliştirme riski vardır.

Akıl sağlığı: Tanım, yaygın bozukluklar, erken belirtiler ve nedenleri

ABD'de ve gelişmiş dünyanın çoğunda, zihinsel bozukluklar önde gelen nedenlerinden biri özürlülük.

Sosyal ve finansal koşullar, biyolojik faktörler ve yaşam tarzı seçimlerinin tümü bir kişinin ruh sağlığını şekillendirebilir.

Akıl sağlığı bozukluğu olan kişilerin büyük bir kısmı aynı anda birden fazla duruma sahiptir.

    İyi bir ruh sağlığının, faktörlerin hassas bir dengesine bağlı olduğunu ve yaşamın çeşitli unsurlarının ve genel olarak dünyanın, bozukluklara katkıda bulunmak için birlikte çalışabileceğini belirtmek önemlidir.

Aşağıdaki faktörler ruh sağlığı bozukluklarına katkıda bulunabilir.

Sürekli sosyal ve ekonomik baskı

    Sınırlı mali imkanlara sahip olmak veya marjinalleştirilmiş veya zulme uğramış bir etnik gruba ait olmak, ruh sağlığı bozuklukları riskini artırabilir.

    İran'daki 903 aileden biri, yoksulluk ve büyük bir şehrin eteklerinde yaşamak da dahil olmak üzere ruh sağlığı sorunlarının çeşitli sosyoekonomik nedenlerini belirledi.

   Araştırmacılar ayrıca, belirli gruplar için ruh sağlığı tedavisinin mevcudiyeti ve kalitesindeki farkı, zamanla değişebilen değiştirilebilir faktörler ve kalıcı olan değiştirilemeyen faktörler açısından açıkladılar.

Ruh sağlığı bozuklukları için değiştirilebilir faktörler şunları içerir:

 • Yerel bölgede iş bulunup bulunmadığı gibi sosyoekonomik koşullar
 • Meslek
 • Bir kişinin sosyal katılım düzeyi
 • Eğitim
 • Konut kalitesi

Değiştirilemeyen faktörler şunları içerir:

 • Cinsiyet
 • Yaş
 • Etnik köken

Akıl sağlığı: Tanım, yaygın bozukluklar, erken belirtiler ve nedenleri

     Çalışma, cinsiyeti hem değiştirilebilir hem de değiştirilemez bir faktör olarak listeler. Araştırmacılar, kadın olmanın düşük zihinsel sağlık durumu riskini 3,96 kat artırdığını buldu.

“Zayıf ekonomik durumu” olan kişiler de bu çalışmada zihinsel sağlık koşulları için en yüksek puanı aldı.

Biyolojik faktörler

    NIMH, genetik aile öyküsünün olasılığı artırmak belirli genler ve gen varyantları bir kişiyi daha yüksek risk altına soktuğu için zihinsel sağlık koşullarının

Bununla birlikte, diğer birçok faktör bu bozuklukların gelişimine katkıda bulunur.

    Depresyon veya şizofreni gibi bir akıl sağlığı bozukluğuyla bağlantılı bir gene sahip olmak, bir durumun gelişeceğini garanti etmez. Benzer şekilde, ilgili genleri olmayan veya ailede akıl hastalığı öyküsü olmayan kişilerin de akıl sağlığı sorunları olabilir.

    Stres, depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık koşulları, kanser, diyabet ve kronik ağrı gibi yaşamı değiştiren fiziksel sağlık sorunları nedeniyle gelişebilir.

    Terapi ihtiyaçlarınız için BetterHelp'in geniş terapist ağından seçim yapın. Bir test yapın, eşleştirin ve güvenli telefon veya video oturumları aracılığıyla destek almaya başlayın. Planlar haftalık 60 dolardan başlıyor + ek %20 indirim."

Yaygın ruh sağlığı bozuklukları

En yaygın akıl hastalığı türleri şunlardır:

 • Anksiyete bozuklukları
 • duygudurum bozuklukları
 • Şizofreni bozuklukları

Anksiyete bozuklukları

Amerika Anksiyete ve Depresyon Derneği'ne göre, anksiyete bozuklukları en yaygın akıl hastalığı türüdür.

Akıl sağlığı: Tanım, yaygın bozukluklar, erken belirtiler ve nedenleri

    Bu koşullara sahip kişilerde, belirli nesneler veya durumlarla ilgili şiddetli korku veya endişe vardır. Anksiyete bozukluğu olan çoğu insan, kaygılarını tetikleyen şeylere maruz kalmaktan kaçınmaya çalışacaktır.

Anksiyete bozukluklarının örnekleri şunları içerir:

Yaygın anksiyete bozukluğu (GAD)

Amerikan Psikiyatri Birliği , YAB'yi günlük yaşamı bozan orantısız endişe olarak tanımlar.

İnsanlar ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere fiziksel semptomlar yaşayabilir:

 • Huzursuzluk
 • Tükenmişlik
 • Gergin kaslar
 • Kesintili uyku

Anksiyete belirtilerinin bir nöbeti, YAB'li kişilerde mutlaka belirli bir tetikleyiciye ihtiyaç duymaz.

   Ev işleri veya randevuları tutmak gibi doğrudan bir tehlike oluşturmayan günlük durumlarla karşılaştıklarında aşırı kaygı yaşayabilirler. YAB'si olan bir kişi bazen hiçbir tetikleyici olmadan endişe hissedebilir.

Panik bozuklukları

    Panik bozukluğu olan insanlar, ani, ezici bir terör veya yakın bir felaket ve ölüm hissini içeren düzenli panik atakları yaşarlar.

Fobiler

Farklı fobi türleri vardır:

 • Basit fobiler: Bunlar, belirli nesnelere, senaryolara veya hayvanlara karşı orantısız bir korku içerebilir. Örümcek korkusu yaygın bir örnektir. 
 • Sosyal fobi: Bazen sosyal kaygı olarak da bilinen bu, başkalarının yargısına maruz kalma korkusudur. Sosyal fobisi olan kişiler genellikle sosyal ortamlara maruz kalmalarını kısıtlar.
 • Agorafobi: Bu terim, asansörde veya hareket halindeki trende olmak gibi kaçmanın zor olabileceği durumlardan korkmayı ifade eder. Birçok insan bu fobiyi dışarıda kalma korkusu olarak yanlış anlar. 

    Fobiler son derece kişiseldir ve doktorlar her türü bilmezler. Binlerce fobi olabilir ve bir kişiye olağandışı görünen bir şey, bir başkası için günlük yaşama hakim olan ciddi bir sorun olabilir.

Akıl sağlığı: Tanım, yaygın bozukluklar, erken belirtiler ve nedenleri

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB)

    OKB'si olan kişilerin obsesyonları ve kompulsiyonları vardır. Başka bir deyişle, sürekli, stresli düşünceler ve el yıkama gibi tekrarlayan eylemleri gerçekleştirmek için güçlü bir dürtü yaşarlar.

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)

TSSB, bir kişi derin stresli veya travmatik bir olay deneyimledikten veya tanık olduktan sonra ortaya çıkabilir.

    Bu tür bir olay sırasında kişi kendi hayatının veya diğer insanların hayatlarının tehlikede olduğunu düşünür. Korkmuş hissedebilir veya neler olup bittiği üzerinde hiçbir kontrollerinin olmadığını hissedebilirler.

Bu travma ve korku duyumları daha sonra TSSB'ye katkıda bulunabilir.

Duygudurum bozuklukları

İnsanlar ayrıca duygudurum bozukluklarına afektif bozukluklar veya depresif bozukluklar olarak da başvurabilirler.

    Bu koşullara sahip kişiler, genellikle yüksek enerji ve coşku dönemi olan mani veya depresyonu içeren ruh halinde önemli değişikliklere sahiptir . Duygudurum bozukluklarının örnekleri şunları içerir:

 • Majör depresyon: Majör depresyonu olan bir kişi, sürekli olarak düşük bir ruh hali yaşar ve daha önce zevk aldığı etkinliklere ve olaylara olan ilgisini kaybeder. Uzun süreli üzüntü veya aşırı üzüntü hissedebilirler.
 • Bipolar bozukluk: Bipolar bozukluğu olan bir kişi yaşayan olağandışı değişiklikler ruh hallerinde, enerji seviyelerinde, aktivite seviyelerinde ve günlük yaşama devam etme yeteneklerinde. Yüksek ruh hali dönemleri manik dönemler olarak bilinirken, depresif dönemler düşük ruh halini beraberinde getirir. 
 • Mevsimsel duygudurum bozukluğu (SAD): Sonbahar, kış ve erken ilkbahar aylarında azalan gün ışığı tetikleyicileri bunu tetikler majör depresyon türü Ekvatordan uzak ülkelerde en yaygın olanıdır. 

Şizofreni bozuklukları

    Akıl sağlığı yetkilileri hala şizofreninin tek bir bozukluk mu yoksa bir grup ilişkili hastalık mı olduğunu belirlemeye çalışıyor. Bu son derece karmaşık bir durumdur.

Akıl sağlığı: Tanım, yaygın bozukluklar, erken belirtiler ve nedenleri

    Şizofreni belirtileri tipik olarak gelişir 16-30 yaş arası NIMH'ye göre. Birey, parçalanmış görünen düşüncelere sahip olacak ve ayrıca bilgiyi işlemeyi zor bulabilir.

    Şizofreninin negatif ve pozitif belirtileri vardır. Pozitif belirtiler arasında sanrılar, düşünce bozuklukları ve halüsinasyonlar bulunur. Olumsuz belirtiler arasında geri çekilme, motivasyon eksikliği ve düz veya uygunsuz bir ruh hali bulunur.

Akıl sağlığının erken işaretleri

    Bir kişinin zihinsel bir hastalık geliştirip geliştirmediğini güvenilir bir şekilde gösteren herhangi bir fiziksel test veya tarama yoktur. Bununla birlikte, insanlar bir akıl sağlığı bozukluğunun olası belirtileri olarak aşağıdakilere dikkat etmelidir:

 • arkadaşlardan, aileden ve iş arkadaşlarından çekilmek
 • normalde zevk alacakları aktivitelerden kaçınmak
 • çok fazla veya çok az uyumak
 • çok fazla veya çok az yemek
 • umutsuz hissetmek
 • sürekli düşük enerjiye sahip
 • alkol ve nikotin dahil olmak üzere ruh halini değiştiren maddeleri daha sık kullanmak
 • olumsuz duygular sergilemek
 • kafası karışık
 • işe gitmek veya yemek pişirmek gibi günlük görevleri tamamlayamamak
 • düzenli olarak yeniden ortaya çıkan kalıcı düşüncelere veya hatıralara sahip olmak
 • kendilerine veya başkalarına fiziksel zarar vermeyi düşünmek
 • sesler duymak
 • sanrılar yaşamak

Akıl sağlığı tedavisi

    Ruh sağlığı problemlerini yönetmek için çeşitli yöntemler vardır. Tedavi son derece bireyseldir ve bir kişi için işe yarayan bir başkası için işe yaramayabilir.

Akıl sağlığı: Tanım, yaygın bozukluklar, erken belirtiler ve nedenleri

    Bazı stratejiler veya tedaviler, diğerleriyle kombinasyon halinde daha başarılıdır. Kronik ruhsal bozukluğu olan bir kişi, yaşamının çeşitli aşamalarında farklı seçenekler seçebilir.

    Bireyin, ihtiyaçlarını belirlemesine ve onlara uygun tedaviyi sağlamasına yardımcı olabilecek bir doktorla yakın bir şekilde çalışması gerekir.

Tedaviler şunları içerebilir:

Psikoterapi veya konuşma terapileri

    Bu tür tedavi, akıl hastalığını tedavi etmek için psikolojik bir yaklaşım gerektirir. Bilişsel davranışçı terapi , maruz bırakma terapisi ve diyalektik davranış terapisi örneklerdir.

Psikiyatristler, psikologlar, psikoterapistler ve bazı birinci basamak hekimleri bu tür tedaviyi gerçekleştirir.

    İnsanların akıl hastalıklarının kökenini anlamalarına ve günlük yaşamı destekleyen ve izolasyon ve kendine zarar verme riskini azaltan daha sağlıklı düşünce kalıpları üzerinde çalışmaya başlamalarına yardımcı olabilir.

İlaç tedavisi

Bazı insanlar antidepresanlar, antipsikotikler ve anksiyolitik ilaçlar gibi reçeteli ilaçlar alır.

    Bunlar zihinsel bozuklukları tedavi edemese de, bazı ilaçlar semptomları iyileştirebilir ve bir kişinin zihinsel sağlıkları üzerinde çalışırken sosyal etkileşimi ve normal bir rutini sürdürmesine yardımcı olabilir.

    Bu ilaçların bazıları, vücudun serotonin gibi iyi hissettiren kimyasalların beyinden emilimini artırarak çalışır. Diğer ilaçlar ya bu kimyasalların genel seviyelerini arttırır ya da bozunmalarını veya yıkımlarını önler.

Kendi kendine yardım

    Akıl sağlığı sorunlarıyla başa çıkan bir kişinin, genellikle sağlıklı yaşamı kolaylaştırmak için yaşam tarzlarında değişiklikler yapması gerekecektir.

Akıl sağlığı: Tanım, yaygın bozukluklar, erken belirtiler ve nedenleri

    Bu tür değişiklikler, alkol alımını azaltmayı, daha fazla uyumayı ve dengeli, besleyici bir diyet yemeyi içerebilir. yemeyi içerebilir . İnsanların işten uzaklaşmaları veya zihinsel sağlıklarına zarar verebilecek kişisel ilişkilerle ilgili sorunları çözmeleri gerekebilir.

    Anksiyete veya depresif bozukluk gibi rahatsızlıkları olan kişiler, derin nefes alma, meditasyon ve dikkati içeren gevşeme tekniklerinden yararlanabilir.

    Kendi kendine yardım grupları veya yakın arkadaşlar ve aile aracılığıyla bir destek ağına sahip olmak, akıl hastalığından kurtulmak için de gerekli olabilir.

 

UYARI! Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.
Önceki KonuŞampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu
Sonraki Konuİslamofobinin Tohumları Nasıl Ekildi
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu