Bilge Tonyukuk kimdir? Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor? Vezir Tonyukuk ne zaman ve nerede yaşadı ?

Bilge Tonyukuk kimdir? Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor? Vezir Tonyukuk ne zaman ve nerede yaşadı ?

    Bir bozkır dehası olan Bilge Tonykök'ün, Türk dilini ve geleneksel zihniyeti, açık yazıtları ve yazılı edebiyatı, ritüelleri ve devlet iktidarının kurallarını yaratan bir bozkır dehası olduğu bilinmektedir. Bu açıdan yazılı edebiyatımızın kurucusu da büyük bir atadır. Uluslararası Türk Akademisi'nin girişimiyle, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Moğolistan'ın ortak önerisiyle 2020 yılında Bilge Tonykök'ün UNESCO'da 1300. yıl dönümünün resmi olarak kutlanması kararı, sadece milli bayram değil, aynı zamanda Türkiye'de de önemli bir yeniliktir.

Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor?

 

Türk topraklarının dirilişi Boyla Baga Tarkhan

    Ötüken Nehri boyunca uzun bir tarihe tanıklık eden Toğla Nehri'nin tugai vadisi yakınında yeşil bir plato üzerinde bulunan Tonykök anıtında, bilge atamız Türklere “Konuşan bendim” demişti. Anıt, "Bilge Tonykök Tabgaş'ın diyarında büyüdüm" sözleriyle başlıyor. Bu cümlede kaç tane katlanmış anlam, hamur sesleri, modern müzik var?! Orhun yöresinin baş kağanları Bilge ve Kültegin'in türküsü, "Mavi gök yukarıdayken, kara toprak aşağıdadır" güçlü mottosuyla başlar. Ve Tonykok'un şarkısı kişisel adı "Ben" ile başlar ve Zhyraulyk'te şairin eşsiz sesi, yüksek sesi, kahramanlık şarkının yankısı haline gelmiş gibi görünüyor. Bilge Kağan ve Kültegin Bahadur'un ölümünün ardından torunları, ölenler için bir anıt kompleksi inşa etti. Zyrau'nun sesinin her çağda kağanlardan önce halka ulaşma hakkının olması, üç büyük kağanın, bilge danışman, büyük seferlerin mottosu olan üç büyük kağanın tahta çıkması, geleneklerin derin devamlılığını göstermektedir. Orhun Nehri üzerindeki Kagan sürüsünden altı yüz kilometre uzakta, çalılığın ortasındaki konumu, ülke ile yan yana yaşayan Zhyrau'nun büyük bir görüntüsünü gösteriyor. Tonykok'un bu geleneğinin Ketbuga, Sypyra Zhyrau, Maiky danslarından Buhara ve Abai'ye paha biçilmez bir hediye olduğu açıktır. 

Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor?

    Zhyrau Tonykok, yaşamı boyunca ona bir anıt inşa etti ve ona haraç ödedi. Zyrau'nun sesinin her çağda kağanlardan önce halka ulaşma hakkının olması, üç büyük kağanın, bilge danışman, büyük seferlerin mottosu olan üç büyük kağanın tahta çıkması, geleneklerin derin devamlılığını göstermektedir. Orhun Nehri üzerindeki Kagan sürüsünden altı yüz kilometre uzakta, çalılığın ortasındaki konumu, ülke ile yan yana yaşayan Zhyrau'nun büyük bir görüntüsünü gösteriyor. Tonykok'un bu geleneğinin Ketbuga, Sypyra Zhyrau, Maiky danslarından Buhara ve Abai'ye paha biçilmez bir hediye olduğu açıktır.

Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor?

    Clawson, Bazin, Sertkaya gibi bilim adamlarına göre 646 - 647 yıllarında dünyaya gelen Tonykök, çocukluğunu Tabgaş'ın başkenti Çanan'da geçirmiştir. İlk Türk kağanlığının çöktüğü ve halkın tabgaşa tabi olduğu felaket döneminde, imparatorluk sarayında sadece emanet edilen Türk kağanları ve aristokrat çocukları eğitildi. Tonykök yabancı bir ülkede okurken kılıcını elmas gibi biler ve bir özgürlük dilenci olur. Sonunda, köleliğin prangalarını kırarak ve özgürlüğün şafağını karşılayarak, o ve Kutylyk Kagan, İkinci Türk Kağanlığı'nın bayrağını dikti ve devlette yüksek bir konum kazanarak temel taşını attı - Boyla Baga tarkhan.

    Kurduğu ülkede baba, kağanın danışmanı, büyük tarkhan, başkomutan olarak görev yaptı. Tonykök bazı kaynaklara göre Aşide boyundan gelse de bazı kaynaklar onu Oğuz boyuna bağlamaktadır. Diz çöküp İkinci Doğu Türk Kağanlığı'nı kurması, daha sonra Kapağan ve Bilge Kağan'a sempatik ve bilge bir danışman olması, onun devrin ağır yüklerini taşıyan bir hukukçu olduğunu kanıtlamaktadır.

Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor?

    Akademisyen Barthold Tonykök'ün kişiliği, ünlü Fransız politikacı ve diplomat Taleyran Perigor'un kişiliğiyle eş tutuluyor. Çin kaynaklarına göre, "Tonykok çok şey görmüş, yaşlandıkça daha akıllı hale gelen ve Li Qin ve Shiji kadar bilge olan sakin bir adamdır." Ayrıca Çinli büyükelçiler ve seyyahlar onu bilge bir politikacı, bilge ve kurnaz bir komutan olarak tanımlarlar.

    Tonykök'ün kişiliği, dehası ve Türk halkına yaptığı büyük işler, kendisine ithaf edilen kitabede canlı bir şekilde anlatılmaktadır. Örneğin, Tonykök'ün kağanlığın kurulmasındaki verimli başarısı kitabede şöyle anlatılmaktadır: "Birleşin" dedi. Ben birleştiriciydim - Bilge Tonykök. Kağanımı öpmek istedim. Sonra, göksel Tanrı'nın gücü sayesinde, güçlü kağanla tanıştım. "Bilge Tonykök Boyla Baga bana Tarkhan ile birlikte Elteris Kağan olmamı söyledi." "Birlik bayrağını kaldırıp düşmana karşı birlikte savaşmak isteyen varsa Ötüken'e gelsin!" Düşmanlar, dövüş sanatlarında maharetli bir komutan olan Tonykok'tan korkuyorlardı. Türk milletini iç ve dış düşmanlardan kurtarmış ve Ebedi Millet'in kuruluş yolunda şunları söylemiştir: Atların gitmesine izin vermedim. Elteris Kagan sahiplenmeseydi, ben onun peşinden gitmeseydim ve sahip çıkmasaydım ülke ve insanlar mahvolurdu. Horde'un bir haykırışı olsaydı ülke ne kadar üzülürdü. Türk Bilge Kağan'ın ülkesinde yazdım ve Bilge Tonykök'ü yazdım."

Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor?

    Tarihi belgelerde geçen bu olay, onun uzak görüşlü bir kahin olduğunu da göstermektedir. Bilge Kağan tahta çıkar çıkmaz Çin ile savaşa girip kazanacağını, şehirlerinden daha az bir ordu kuracağını ve merkezinde tapınaklar inşa edeceğini söyledi. Sonra Tonykök dedi ki: "Şafak İmparatorluğu'nun altın çağı şimdi, onlar yüz ise biz sadece Türk'üz. Şehirde kalırsak, bir gün içinde onlara yetişeceğiz. Göçebe gelenekleri bizim avantajımızdır. Budist tapınaklarının inşası Türkleri savaşçı ruhlarından mahrum bırakacaktır. Böylece Türk halkı Budizm'e teslim olmayacak, Allah inancında kalacaktır. Sadece Allah'a itaat eden bir savaşçının İslam'a geçtiği bilinmektedir.

    Tanınmış Türkolog Myrzatay Zholdasbekov, büyük şairi överek, "Tonykok bazı seferlere tanık, sonra da o savaşlar hakkında etkileyici hikayeler yaratan destan sanatının sahibidir" dedi. Yürüyüşten önce Zhyrau Baba şöyle dedi: "Saf utanç asil bir erdemdir, utanç ölümden daha güçlüdür ..." Neden kaçıyoruz? Neden bu kadar çok şey söylemekten korkuyoruz? Neden az olduğumuz gerçeğini küçümsüyoruz? Savaşalım! ” Ateşli sözleriyle askerleri cesaretlendirdi.

Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor?

    Bozkır felsefesinde vücut bulan Tonykök'ün bilgeliği şöyledir: İnce ve kalın olursa iri, ince ve kalın olursa iri olur.” Bu, ülkeyi dengelemek ve eşit yönetmek, asil ile asil arasında ayrım yapmak için derin bir endişedir. Aynı zamanda Korkut Baba imajını da yansıtmaktadır.

    Tonykök, cesur bir komutan, bilge bir politikacı, Türk boylarını birleştiren, kağanlığın refahı için birçok tozlu kampanyaya öncülük eden, kendini fakirlerin zenginleşmesine ve fakirlerin zenginleşmesine adayan bir dahidir. Düşmanlarıyla yıllarca süren savaşlardan sonra dış politikada barışçıl ilişkiler kurdu ve Türk halkının barış içinde yaşamasını sağladı. Tonykok, Türk Kağanlığı ile Tang İmparatorluğu arasında uzun süreli barışçıl ilişkilerin kurulmasına büyük katkı sağlayan Büyükelçi Yuan Zheng ile görüşmelerde bulundu.

 

Taş oyma tarihi

    Tonykök yazıtı, dünyanın birçok insanının hala bir sopa olduğunu bilmediği, orijinal Türk yazıtıyla taşa oyulmuş eşsiz mirasımızdır. Bununla gurur duymalıyız!

Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor?

    Araştırmacılara göre yazıt Tonykök'ün inisiyatifiyle yazılmış ve 720 yılında dikilmiştir. O zamandan beri on üç yüzyıl geçti. Anıt, bugünkü Moğolistan'ın Bayan-Tsogt vadisi, Erdene soum, Tuv bölgesinde tarihi bir yerde korunmaktadır. 1897 yılında arkeolog - bilim adamı D. Clements tarafından keşfedilmiş ve bilim camiasına tanıtılmıştır. 1898'de, yazıtın fotoğraflarını ve damgasını aldıktan sonra, V. Radlov metinlerin bir transkripsiyonunu, bir Almanca çevirisini ve bir sözlüğü yayınladı. 1909'da G. Ramstedt ve S. Pelsey incelediler, yazıtların kağıt kopyalarını aldılar ve arkeolojik kazılar yaptılar. Bir süre sonra, 1925'te B. Vladimirtsov, B. Barodin ve daha sonra Moğol arkeolog N. Ser-Ojav liderliğindeki keşif gezileri araştırmalarına devam etti. İnşaat ürünleri, tuğlalar, çatı kiremitleri, renkli inşaat sıvaları, Seramik kaplar, göbek bağları, kılıflar ve dekoratif kemer kelepçeleri gibi bir dizi eser bulundu. Ayrıca anıt V. Thomsen, P. Alto, M. Sprengling, S. Malov, R. Giro, D. Bayar, Kh. Orkun, M. Ergin, G. Clawson, I. Stebleva, G. Aidarov, M. Zholdasbekov, T. Tekin, S. Klyashtorny, B. Bazylkhan, N. Kelimbetov, O. Sertkaya, K. Sartkozhaevich, L. Tugusheva Well - Bilinen Türkologlar temel araştırmalar yaptılar.

    Anıtın ana içeriği, İkinci Doğu Türk Kağanlığı'nın iç ve dış siyasi olaylarını, sosyal hayatını anlatıyor. Anıttaki mısralar Tonykök'ün kökenini anlatması ile başlar ve Kutylık Kağan'ın Tabgalar'a karşı bir ordu kurması ve ardından sürekli seferlerle devam eder. Hikayenin özü, Tonykök'ün Türk halkının birleşmesindeki rolü, kağanlığın temellerini güçlendirmedeki kahramanlığı, askeri sefer yöntemleri, kağana ve halka verdiği kıssalar ve öğütlerdir. Anıt aynı zamanda eski Türklerin felsefesini ve dünya görüşünü, yer adlarını ve etno - politik tarihini de kapsamaktadır. Örneğin Oğuz, Kıpçak, On ok, Tele, Turgesh, Karlyk, Kırgız, Tatar, Uygur gibi halk isimleri ve bunların ikamet ettikleri yerler anlatılmaktadır.

Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor?

    Akademisyen M. Auezov, 1934'te kaleme aldığı ünlü çalışmasında Tonykök yazıtının sadece onun seferlerini değil, aynı zamanda anlaşmaları, askeri taktikleri, öğretici emirleri de içerdiğine özellikle dikkat etmiştir. Bu yorumlarla, büyük yazar muhtemelen Tonykok'un sadece bir kahraman değil, aynı zamanda öğretici bir dans, yaşamı boyunca mermerin kurallarını somutlaştıran bir kahramanlık destanı yaratan ilk zhyrau olduğunu kastetmişti.

 

 Aklın sahibi rahip Tonykök'tür.

    Uçurumun gerçek adı Tuňuquq. Bu anıtın üzerine kazınmıştır. Çin kaynaklarına göre "Ton-yo-gu Tunyuigu". Araştırmacılar tarafından farklı adlandırılsa da yerli ilmî eserlerde ve edebi ders kitaplarında Tonykök olarak geçmektedir.

    Tonykök ismiyle ilgili araştırmalar bulunsa da gerçekte ne anlama geldiği konusunda bir fikir birliği yoktur. Örneğin, 1961'de Tonykok metnini Fransızcaya çeviren Rene Giro, metni "tonla kutsanmış bir adam" olarak analiz ederken, Türkiye'den Talat Tekin "birinci bakan, başbakan" anlamına gelir. Geçen yüzyılın altmışlı yıllarında, "Tonykok" adına dönen bilim adamlarından biri V. Nadelyaev, "Tujuquq" okumayı önerdi. "Toynak mermi" yani "toynak mermi" anlamına gelir. Ünlü Yakut bilgini V. Nikiforov, eski Türkçedeki "tuyuk" kelimesinin modern Yakut dilinde "şarkı" anlamına geldiğini belirtir ve Tonykok adını "zhyrau" olarak formüle eder. Tanınmış Türkologlar M. Zholdasbekov ve K. Sartkozhaevich, Tonykok adını "Tuyukuk" olarak okudular. Ön cephe "tuigyn". Bu nedenle "Tui-kuk"un savaşı başlatan kişi olduğu, ikinci nesildeki "Uquq-Ukuk"un ise bilgeliğin doğası olduğu söylenir: abyz, düşünce, akıl. S. Klyashtorny, Tonykok adının iki kökten oluştuğunu iddia ediyor. Çalışmasında, Tonykok'un Çince adının - Yuanzhen - ayrıca iki kökü olduğunu buldu: birinci kısım - yuan - Türkçe'de "toᶇ" anlamına gelen "ilk" ve "zhen" - "zenginlik", "hazine", yani eski Türkçede "joquq" ( safir, safir ).

Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor?

    Elbette Tonykök kelimesinin etimolojisini belirlemek için Türk dillerindeki fonetik fenomenlerin yanı sıra çevresi, toplumdaki rolü ve statüsüne de dikkat etmek gerekir. Eski Türklerde tarihi şahsiyetlerin askerlik ve toplumdaki rollerinden dolayı isimleri yerine lakapları veya unvanları ile anıldığı ve bunun tarihi belgelerde de korunduğu bilinmektedir. Bu anlamda Tonykök, eski Türklerin askerî sistemindeki en yüksek mevkinin ünvanı olabilir.

    Örneğin, VII - IX yüzyıllardaki eski Türklerin askeri toplumunda, aşağıdaki pozisyonlar "toᶇa" kelimesiyle başladı: "Toᶇa tegin" - askeri pozisyon; "Toᶇa saᶇun" - askeri pozisyon; "Toᶇ ala" - kahramanlık; "Toᶇa alp" - cesur, kahramanca; "Toᶇ yabgu" - Ton yabgu.

    Mahmut Kaşkari, "Diwani lugat at turk" adlı eserinde "toᶇa" kelimesini kaplan benzeri bir yırtıcı olarak tanımlamıştır: "Filden daha güçlüdür. Bu kelime genellikle bir takma ad olarak kullanılır. Örneğin: Dondur, Ücretsiz Ücretsiz vb. Türklerin büyük kağanı "Afrasiab" Alyp Er Tona'yı çağırdı. Bir kaplan kadar güçlü, cesur ve cesur. ”

    Ve Yusuf Balasagun'un ünlü eserinde "Kutty Bilik":

Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor?

    İnsanlar onu ünlü olarak görüyor,

    O yıkılmaz bir devdi Tona Er, - şarkı söylüyor.

    Buradaki ayetler, Alyp Er Tona'nın ebediyen mübarek olduğunu, hükümdarın mübarek bir kağan olduğunu, aslan gibi cesur ve cesur bir lider olduğunu göstermektedir. Bir başka örnek de Batı Türk kaganı - Ton Yabgu. Çin Tan-Shu Chronicle, Ton Yabgu'nun sadece şanlı ve cesur bir kagan değil, aynı zamanda bilge bir adam olduğunu belirtir. Yani Ton Yabgu da bir unvandır. Bunun ilk kökü "don" terimidir. Bu nedenle "Tona"nın kökleri ile başlayan tarihi şahsiyetlerin ağırlıklı olarak Orta Çağ'da yaşadığı ve hükümdarlar arasında bu ismin yaygın olduğu bilinmektedir.

    Özetle, Tonykök etimolojisinin ilk kökü, eski Türkçedeki "toᶇa" kelimesi olabilir - birincisi, cesur ve ikinci eki "uquq" - ( akıl, ok ) "ilk bilge", "baş bilge" kelimelerinden. , "dev". . Anıtın üzerindeki yazıtta "Ben aklın sahibi, sözün sahibi Bilge Tonykök'üm" yazılması boşuna değil.

    Atamız Bilge Tonykök'ün anıtı her zaman emir ve erdemlerle süslenmiş, açık havada Türk halkının onurunu yüceltmiş ve on üç asırdır burada duruyor. Dilin, yazının, tarihin, devlet geleneklerinin, namusunun ve ruhunun devasa bir kompleksi, Türk kimliğinin eşsiz bir şifresidir. İnsan uygarlığının eşsiz bir mirası olarak değer görmekte ve XXI. yüzyılda sırlarıyla dünya insanlarını şaşırtmaya devam etmektedir.

Bilge Tonyukuk yazıtında ne anlatılıyor?

    Uluslararası Türk Akademisi, UNESCO'nun tarihi kararı uyarınca bu yılı "Karanlık Yılı" ilan ederek UNESCO'nun Paris'teki merkezinde özel bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.

    Bilge Tonykök yetmiş yaşında bütün Türkleri ağzına alan bir din adamı oldu. Böylece söz ustası, ilim ustası, yazının ustası, memleketin efendisi olan büyük dedenin rehberliği ve ruhu, hür memleketin torunlarına daha yakın olacaktır.

 

Önceki KonuZararlı Elementler İnsan Vücudunu Nasıl Etkiler?
Sonraki KonuDoping nedir ve sporcular bunu neden yapar?
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu