Hristiyanlığın neden bu kadar çok mezhebi var?

Hristiyanlığın neden bu kadar çok mezhebi var?

   İsa'nın hizmeti sırasında, müstakbel takipçilerinin dünyaya tanıklık edecek özel bir birlik türü sergilemeleri için dua etti. Peki ne oldu? Birlik, uyum ve işbirliğinden ziyade, Hıristiyanlar genellikle münakaşaları ve ayrılıklarıyla tanınırlar. Anlaşıyor gibi görünseler bile yüzlerce farklı gruba, kiliseye ve mezhebe ayrılırlar.

    Hristiyan olmayanlar için kafa karıştırıcı görünüyor. Neden hiçbir konuda anlaşamıyorlar? Neden bazen aynı sokakta dört farklı kilise var? İnananlar için bile genellikle şu soru ortaya çıkıyor: Neden bu kadar çok Hıristiyan mezhebi var? Bu konuyu incelemeden önce, manzarayı inceleyelim. Hıristiyanlık içinde üç ana dal vardır: Doğu Ortodoksluğu (esas olarak Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır), Roma Katolikliği, ve Protestanlık. 

Hristiyanlığın neden bu kadar çok mezhebi var?

    Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok Roma Katolik kiliselerine ve Protestan mezheplerine aşinayız. Hemen hemen tüm Roma Katolik kiliseleri aynı inançlara, biçime ve yapıya sahipken, Protestan mezhepleri değişebilir. Bunlara Piskoposlukçular, Lutherciler, Metodistler, Presbiteryenler, Baptistler, Pentekostaller ve çok sayıda başka grup dahildir.

    Ek olarak, bazı kiliseler kendilerini Protestan akımı içinde görürler, ancak belirli bir mezhebe (İncil kiliseleri veya topluluk kiliseleri gibi) bağlı değildirler. ve diğer birçok grup. Ek olarak, bazı kiliseler kendilerini Protestan akımı içinde görürler, ancak belirli bir mezhebe (İncil kiliseleri veya topluluk kiliseleri gibi) bağlı değildirler. ve diğer birçok grup. Ek olarak, bazı kiliseler kendilerini Protestan akımı içinde görürler, ancak belirli bir mezhebe (İncil kiliseleri veya topluluk kiliseleri gibi) bağlı değildirler.

Hristiyanlığın neden bu kadar çok mezhebi var?

   Peki, neden bu kadar çok farklı mezhep ve kilise türü var? Birkaç sebep var. Başlangıç ​​olarak, mezheplerin kiliselerden, kiliselerin de insanlardan oluştuğunu unutmayalım; ve bazen insanlar anlaşamazlar. Sonuçta, insanların Hristiyan olması her zaman aynı fikirde oldukları anlamına gelmez. 

    Ayrıca, Hıristiyanlar hala gurur, bencillik ve inatla mücadele ediyor ve bu da bazen ilişkisel çatışmalara yetersiz yanıt verdikleri anlamına geliyor. Bu genellikle kiliseler ve mezhepler içinde tartışmalara ve bölünmelere yol açtı ve bu da yeni kiliselerin ve mezheplerin yaratılmasına yol açtı. Bu talihsiz bir durum, ancak insan doğasına verilen bir gerçek. Belki de bu yüzden İsa, olmamızı istediği türden insanların bir ifadesi olarak koşulsuz sevgi ve bağışlamaya bu kadar çok odaklandı.

Hristiyanlığın neden bu kadar çok mezhebi var?

   Hıristiyanların bazen bölünmelerinin bir başka nedeni de, ikincil inanç veya uygulama alanları hakkındaki meşru anlaşmazlıklardır. Vaftiz ne anlama gelir ve kimler vaftiz edilmelidir? Yerel kiliseler nasıl yapılandırılmalıdır? Liderlik rollerini kimler doldurmalı? Cemaat ne sıklıkla uygulanmalıdır? Mukaddes Kitaptaki bazı pasajlar nasıl yorumlanmalıdır? Bunlar güzel sorular ve cevaplar İncil'de her zaman açık değildir. Belki de Mukaddes Kitabın, gerçek farklılıkların olduğu ikincil meseleler söz konusu olduğunda bizi hikmet ve alçakgönüllülük sergilemeye teşvik etmesinin nedeni budur (Romalılar 14-15).

   Bu kadar çok farklı Hıristiyan grubunun var olmasının üçüncü nedeni, kişilik, tutku ve yeteneklerdeki farklılıklardır. Bazı insanlar akıllarını kullanarak Tanrı'ya ibadet etmeye daha yatkındır. Bu nedenle analitik düşünceye ve İncil bilgisine odaklanırlar. Diğerleri daha sanatsal veya yaratıcı bir şekilde bağlantılıdır ve inançlarını ifade etme biçimleri oldukça farklıdır. 

Hristiyanlığın neden bu kadar çok mezhebi var?

    Yine de diğerleri, başkalarına hizmet ederken Tanrı ile olan ilişkilerine daha fazla bağlıdırlar. Kendi elleriyle çalışabildiklerinde veya topluluklarında özel ihtiyaçları olan insanlara aktif olarak hizmet edebildiklerinde en büyük tatmini bulurlar. Bütün bunlar önemli olmakla birlikte, farklı kiliselerin ve hatta bütün mezheplerin, taraftarlarının benzersiz kişilikleri ışığında ortaya çıkması şaşırtıcı değildir.

   Bir başka örnek de geleneğin rolüyle ilgilidir. Bazı insan türleri, nesiller hatta yüzyıllar boyunca aktarılan geleneklere göre Tanrı'ya tapınmanın yapısını ve mirasını takdir eder. Böylece, Piskoposluk veya Lutheran mezhebinde daha geleneksel bir kilise onlara daha rahat gelebilir. Ancak diğer insanlar, Tanrı ile ilişkilerinde büyümenin taze, yenilikçi yollarını keşfetmeyi tercih ederler ve genellikle uzun süredir devam eden ritüeller veya gelenekler tarafından kutulanmış hissederler.

Hristiyanlığın neden bu kadar çok mezhebi var?

   Bu nedenle, mezhebe bağlı olmayan bir kilise onlara en uygun olabilir. Elbette, farklı kiliselerin ve mezheplerin var olmasının tek nedeni bunlar değildir, ancak bir ibadet hizmetinde geleneğin rolü gibi pratik konular genellikle büyük bir rol oynayabilir. Böyle bir çeşitlilikten öğrenebileceğimiz bir ders, çeşitli kiliselerin ve mezheplerin birbirinden öğrenebileceği ve birlikte, Tanrı'nın halkı olarak bilinen daha büyük bir inanç topluluğunu oluşturduğudur.

   Son olarak, farklı kültürlerden insanlar inançlarını ifade edecek ve Tanrı'ya kendilerine özgü şekillerde ibadet edeceklerdir. Orta sınıf bir Ortabatı Amerika kentindeki kiliselerin, Afrika'daki savaştan zarar görmüş, yoksulluktan mustarip bir köydeki kiliselerden son derece farklı olması bizi şaşırtmamalı. Sonuç olarak, çeşitli kiliseler ve tüm mezhepler, insanların coğrafi konumlarına ve kültürel değerlerine bağlı olarak büyük ölçüde değişecektir.

Hristiyanlığın neden bu kadar çok mezhebi var?

   Bu farklılıklara rağmen, belirli kiliseleri, mezhepleri, kültürleri veya coğrafi konumları ne olursa olsun, tüm Hıristiyanları birbirine bağlayan birkaç merkezi ilke vardır. Hristiyanlar, Tanrı'ya (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh), tüm insanların günahkar olduğuna ve lütfa ihtiyaç duyduğuna ve ölümü ve dirilişi aracılığıyla Tanrı ile ilişki kurmamızı yalnızca İsa Mesih'in mümkün kıldığına inanırlar.

    Hristiyanlar ayrıca İncil'in Tanrı'nın kim olduğunu, onunla nasıl bir ilişkimiz olabileceğini ve Tanrı'nın sevgisini diğer insanlara nasıl iletebileceğimizi en açık şekilde ortaya koyduğuna inanırlar. Diğer inançlar ve uygulamalar önemli ve çoğu zaman anlaşmazlıkların nedeni olsa da, bunlar ikincildir. Tanrı'nın hikayesi farklılıklarımızdan daha büyüktür ve O'nu bize verdiği özlem ve arzulara göre aramaya devam edersek,

Önceki KonuÖzkan Sümer Kimdir?
Sonraki KonuŞu anda izlemeye değer beş dizi
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu