Hz.Muhammed'in (s.a.v) İsimleri ve Unvanları

Hz.Muhammed'in (s.a.v) İsimleri ve Unvanları

Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anmak için onun isimlerine ve unvanlarına odaklanıyoruz, bunlar:

   Muhammed (Çok Övülen ), Ahmed (Daha Çok Övülen), Hamid (Övülen), Mahmud (Övülen), Ahid (Benzersiz), Vahid (Eşsiz), Mahi (Effacer), Hashir (Düzenleyici), 'Aqib (Halefi), Taha, Ya Sin, Tahir (Saf), Mutahhar (Arınmış), Tayyib (İyi), Seyyid (Rab), Resul (Havari), Nebi (Peygamber), Resul er-Rahma (Rahmet Elçisi), Kayyim (Kıymetli), Jami ' (Toplayıcı),

Hz.Muhammed'in (s.a.v) İsimleri ve Unvanları

   Mushtafi (İntikamcı), Mushfa (İyileşmiş), Resul al-Malahim (Savaşların Elçisi), Resul al-Ra'ha (Huzur Elçisi), Kamil (Mükemmel), lklil (Taç), Mudabbir (Disposer), Mudammil (Şifacı) ), Abdullah (Allah'ın kulu), Habib Allah (Allah'ın Sevgilisi), Safi Allah (Allah'ın samimi Dostu), Neci Allah (Allah'ın sırdaşı), Kalim Allah (Allah'ın Sözcüsü), Hatemi'l-Enbiya (Mühür) Peygamber), Hatemi'r-Rusul (Havarilerin Mührü), Muhyi (Yeniden dirilten), Müneccî (Kurtarıcı), Mudhakkir (Hatırlatıcı), Nasır (Muzaffer), Mansur ( Muzaffer Edilmiş ),

   Nebi er-Rahma (Rahmet Peygamberi), Nebi el-Tevbe (Tövbe Peygamberi), Haris 'Alaykum (Senin için Gayretli), Ma'lum (Bilinen), Şahir (Ünlü), Şahid (Şahit), Şahid (Şehit) , Meşhûd (Şahit), Beşir (Haberci), Mübaşir (Müjdeci), Nadhir (Uyarıcı), Münzir (Uyarıcı), Nur (Işık), Siraj (Lamba), Misbah (Aydın), Huda (Hidayet), Muhdi (Rehber), Münir (Aydınlatıcı ), Da'i (Oyuncu), Mad'uww (Çağrılı),

   Mujib ( Cevap Veren ), Mujab (Cevaplandı), Haafiyy (Karşılamacı), 'Afuww (Affedici), Veli (Arkadaş), Hak (Hak), Qawiyy (Güçlü), Amin (Güvenilir), Me'mun (Güvenilir), Kerim ( Cömert), Mukarram (Onurlu), Makin (Güçlü), Matin (Serbest), Mübin (açık), Mu'ammal Wusul (Tamamlanma ümidiyle), Zhu Quwwa (Güç Sahibi), Zhu Hurma (Kutsallık Sahibi), Zu Makana (Durum Sahibi), Zhu İzz (Güç Sahibi), Zhu Rafa (Merhamet Sahibi),

   Zü Fadl (İtaat Sahibi ), Muta' (İtaat edilen), Mu'ti (İtaat eden), Kadem Sıdk (Hakikat Ayağı), Rahma (Rahmet), Büşra (Müjde), Gavs (Yardım), Gays (Yardım), Ghiyath (Yardım), Ni'mat Allah (Tanrı'nın Lütfu), Hadiyyat Allah (Tanrı'nın Armağanı), 'Urve Wuthqa (Emanet Düğümü), Sırat Allah (Tanrı'nın Yolu), Sırat Müstakim (Doğru Yol), Dkikr Allah (Anma) Allah'ın Kılıcı), Seyf Allah (Allah'ın Kılıcı), Hizb Allah (Allah'ın Kuşağı), Necmü'l-Sakib (Parlak Yıldız), Mustafa (Seçilmiş), Mücteba (Seçilmiş),

   Muntaqa (Seç), Ümmi Muhtar (Seçilmiş Okuma yazma bilmeyen), Ajir (Kiralanmış), Cabbar (Güçlü), Mujir (Koruyucu), Ebu'l-Kasım, Ebu'l-Tahir, Ebu'l-Tayyib, Ebu İbrahim , Mushaffa' (Atanmış Şefaatçi), Şafi' (İşlemci), Salih (İyi), Muslih (Reformcu), Muhaymin (Veli), Sadık (Sadık), Musad-daq (Güvenilir), Sıdk (Hakikat), Seyyid el-Mursalin (Havarilerin Efendisi), İmam el-Muttaqin (Dindarların Lideri), Qa'id al-Ghurr al-Muhajjalin (Işıyanların Lideri),

   Halil er -Rahman (Merhametlinin Dostu), Berr (Dindar), Mübarr (Masum kılındı), Vaji (Üstün), Nasih, (Samimi), Nasih, (Samimi Danışman), Nasır, Vekil (Vekil), Mütevekkil (Sorumlu) ), Kafil (Sponsor), Şefik (Dikkatli), Muqim al-Sunna (Bunna'yı Oluşturan), Mukaddes (Kutsallaştırılmış), Ruh, el-Kudüs (Kutsallık Ruhu), Ruh, El-Hak (Hakikat Ruhu), Ruh al-Qist (Adalet Ruhu), Kafi (Yeterli), Muktafi (Memnun), Baligh (Derin), Muballigh (Rasul), Shafi (Şifacı), Wasil (Uniter), Mawsul (Birleşik), Sa'biq ( Öncül), Sa'iq (Papaz),

   Hadi (Kılavuz), Mehdi (Rehberli), Mukaddam (Önde Yerleştirilmiş), Aziz (Güçlü), Fadıl (Mükemmel), Mufaddal (Tercih Edilen), Fatih (Fatih), Miftah, er-Rahma (Rahmet Anahtarı), Miftah, el-Cenna (Cennetin Anahtarı), 'Alam al-Imam (İmanın Simgesi), 'Alam al-Yaqin (Kesinlik Simgesi), Dalil al-Khairat (İyi Şeyler Rehberi), Musahhih Al-Hasanat (İyiliğin Belgesi) Ameller), Muqil al-'Atharat (Engelleri Kaldıran), Safuh'ani'l-Dhallat (Felaketleri Bağışlayan), Shahib al-Shafa'a (Şafata Yetkili), Shahib al-Maqam (Rütbe Sahibi),

Hz.Muhammed'in (s.a.v) İsimleri ve Unvanları

   Sahib el-Qidam (Sonsuz Ön Varlığa Sahiptir ), Makhsus bi'l' Izz (Güç için Seçildi), Makhsus bi'l-Majd (Zafer için Seçildi), Makhsus bi'l-Sharaf (Onur için Seçildi) ), Sahibü'l-Vasile (Kaynağa Sahip), Sahib el-Sayf (Kılıç Efendisi), Sahibu'l-Fakila (Erdem Sahibi), Sahibü'l-İzar (Desteğe Sahip), Shahib al-Qujja (Kılıç Sahibi) Kanıt), Şahibü's-Sultan (Otoriteye Sahip), Sahibu'r-Rıza' ( Elbisenin Efendisi ), Şahibü'd-Daracaü'r-Rafi'a (Yüce Statüye Sahip),

   Shahib al-Taj (Taç Sahibi), Shahib al-Mighfar (Miğferin Efendisi), Shahib al-Liwa' (Sancak Sahibi), Shahib al-Mi'raj (Göksel Yolculuğu Yapan), Shahib al-Qadib (Rod'un Efendisi), Shahi al-Burak (Burak'taki Binici), Shahib al-Khatam (Mühürün Efendisi), Shahib al-'Alama (İşaretin Efendisi), Shahib al-Burhan ( İspat Sahibi), Shahib al-Beyan (Beyan Sahibi), Fasih al-Lisan (Dil Güzeli ), Mutahhar al-Janan ( Ruhtan Arınmış ), Ra'uf (Merhametli),

   Rahim (Merhametli), Udhn Khayr (İyilik Kulağı), Shahih al-Islam (İslam'ın Gerçek Olan), Seyyid al-Kevneyn (İki Varlığın Rabbi), 'Ayn el-Na'im (Saadet Kaynağı), Ayn el-İzz (Kudretin Kaynağı), Sa'd Allah (Allah'ın Selamı), Sa'd el-Khalk (Yaratılanların Mutluluğu), Hatib el-Umam (Uluslara Vaiz), 'Alem el- Huda (Rehberlik Simgesi), Kashif al-Kurab (Endişeleri Ortaya Çıkaran), Rafi' al-Rutab (Rütbe Yükseltici), 'Izz al-'Arab (Arapların Kudreti), Shahib al-Faraj (Neşenin Efendisi) , Karim al-Makhraj (Sorun Soylusu).

 

Önceki KonuEski Mısır Piramitleri
Sonraki KonuSolak insanlar daha mı zeki?
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu