İslam'da Kadın Hakları, Kadının Yeri Ve Önemi

İslam'da Kadın Hakları, Kadının Yeri Ve Önemi

   Hazreti Muhammed ( sallallahu aleyhi vesellem )'in hangi değerleri temsil ettiği ve dünyanın nasıl bir yol izlediği apaçık ortadadır.

   İslam her zaman kadın haklarıyla ilgili tartışmaların merkezi olmuştur. Dünyada İslam'ın kadınları temel haklarından mahrum bıraktığına dair genel bir kanı vardır.

   Eleştirmenler genellikle, "Müslümanlar genellikle kadınlarını küçük görür ve kültürlerine kadın düşmanlığı hakimdir" derler. Muhammed ( sallallahu aleyhi vesellem )'den kadının toplumdaki yeri hakkında öğrendikleri, günümüz dünyasında hakim olan algının tam tersi olduğu için, Müslümanlar için yutmak acı bir haptır. 

Kadının Yeri Ve Önemi

İslam'da Kadın Hakları, Kadının Yeri Ve Önemi

   İslam'ın gelişine kadar uzanan, karanlık çağında kadın haklarını bir ışık ışını gibi savunuldu. Kadınların eğitime erişiminin olmadığı bir toplumda, Hz. Muhammed ( sallallahu aleyhi vesellem ) onların eğitimi için ayağa kalktı.

   Hanımı Hz. Âişe ( radıyallahu anha ) cemiyetin en tahsilli kimselerindendi. Zamanının en bilgili kadınlarından biriydi ve Kuran, hadis, tıp ve Arap tarihi bilgisi, zamanının çoğu Müslüman erkeğinin bilgisini aştı. 2000'den fazla hadis rivayet eden ender kişilerden biridir.

   Ek olarak, Hz. Peygamber tarafından savunulan kadınların eğitim hakları nedeniyle Fatima el-Fihri, dünyanın ilk üniversitesini kurmaya devam etti: Fas'ın Fez kentindeki Al-Al-Qarawiyyin Üniversitesi. 859 yılında kurulan Al-Qarawiyyin Üniversitesi, derece veren ilk üniversiteydi. Rufaida al Aslamia ( radiallahu anha ), İslam'ın ilk günlerinde bilim ve tıp alanında büyük katkılarda bulunan İslam'ın ilk kadın hemşiresiydi. Khawla bint al-Azwar ( radiallahu anha ) ve Nusaybah binti Ka'ab ( radiallahu anha ), Arap toplumunda kahramanlıkları ile tanınan birçok Müslüman kadın savaşçı arasındaydı.

İslam'da Kadın Hakları, Kadının Yeri Ve Önemi

   Eğitim ayrıca toplumda cinsiyete bakılmaksızın her Müslüman için zorunlu hale getirildi. Muhammed ( sallallahu aleyhi vesellem ) şöyle buyurmuştur: “Baba, çocuğuna iyi bir eğitimden daha iyi bir şey vermez.”¹ Bu ifade hem erkek hem de kız çocukları için geçerlidir. Kadınların eğitim açısından çok geride kaldığı hiçbir toplum ilerleyemez. Bir annenin çocuğunu yetiştirmedeki rolünü ve onun eğitiminden ödün vermenin toplumun geleceğinden ödün vermek gibi olduğunu hepimiz biliyoruz. 

   Peygamber Efendimiz ( sallallahu aleyhi vesellem ) kız çocuklarını öldürmeyi yasaklamış ve “İlk çocuğu kız olan kadına ne mutlu.”² diyerek kızları ailenin bir gururu haline getirmiştir. Peygamber ( sallallahu aleyhi vesellem ) de şöyle buyurmuştur: "Kimin kız çocuğu olur da onu diri diri gömmez, hafife almaz veya erkek çocuklarını ona tercih etmezse, Allah onu cennete sokar." Dedi ki: "Kimin üç kızı olur ve onları barındırırsa, onlara merhamet eder ve onlara yardım eder. Cennet kesinlikle onun için garantidir.”⁴

   Hz.Muhammed ( sallallahu aleyhi vesellem ), kızı Hz. Fatıma'ya ( radıyallâhu anha ) karşı derin bir sevgi ve şefkat besliyordu. Onu büyük bir özenle büyüttü. Fatıma benden bir parçadır derdi, onu kızdıran beni de kızdırır. Eve girdiğinde ayağa kalkar, elini öper ve onu yerine oturturdu. Onun kızına olan sevgisi, tüm dünyaya örnektir.

İslam'da Kadın Hakları, Kadının Yeri Ve Önemi

   Peygamber ( sallallahu aleyhi vesellem ) daha önce kadınların atalarının mülküne mirasçı olma haklarının olmadığı bir zamanda, bir hanenin mülkte bir kadının payına sahip olmasını zorunlu kılmıştır. Arap toplumunun Müslüman kadınları daha sonra ayrıcalıklı hale geldi ve bazıları büyük iş kadınları oldu. Kadınların kendi seçtikleri biriyle evlenmelerine bile izin verilmediği dönemde; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zorla evliliği geçersiz kıldı. Sonra cemiyet erkeklerine kadınlara iyi davranmalarını öğütledi ve "Sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı en hayırlı olanınızdır" buyurdu.[5] 

   Hazreti Muhammed ( sallallahu aleyhi vesellem ) kendisi pişirir ve saf aşktan Hz. Ayesha Radiallahu Anha'nın ağzına lokmayı koyardı. Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur: "Kendileri ile huzur bulasınız diye sizi kendinizden eşler yaratması da O'nun varlığının delillerindendir. aranıza sevgi ve merhamet yerleştirdi. Doğrusu bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır."[6]

   Annelerin statüsünü yücelten oydu. Bir gün bir adam yanına gelerek: "İnsanlardan hangisi benim iyiliğime en layıktır?" diye sordu. Peygamber ( sallallahu aleyhi vesellem ) üç defa "Annen" buyurdu.[7]

İslam'da Kadın Hakları, Kadının Yeri Ve Önemi

   Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur: "Ve biz insana ana-babasına güzel muameleyi emrettik. Annesi onu zorlukla taşıdı ve zorlukla doğurdu. Sütten kesme ve gebelik süreleri otuz aydır. Çocuk kırk yaşında doyuma ulaştığında, dua ederler Ya Rabb'im! Bana ve ana babama verdiğin nimetlere her zaman şükretmeyi ve seni hoşnut edecek amelleri işlemeyi bana ilham et.”[8]

   İlim, cehaletin ateşini söndüren sudur. Bugün Müslümanların geçmişlerinin kalıntıları hakkında daha fazla iç gözlem yapmaları ve keşfetmeleri gerekiyor. Unutulmuş geçmişleri hakkında daha fazla okumaları gerekiyor. Muhammed ( sallallahu aleyhi vesellem ) hayatını dünyaya örnek olarak bırakmıştır. Cehalete kapılıp, İslam'ın bize öğretmediği, heva ve heveslerimizin peşine düşmemeliyiz.

   Peygamber tüm hayatını kadın haklarını savunarak geçirmiştir. Muhammed ( sallallahu aleyhi vesellem )'in hangi değerleri temsil ettiği ve dünyanın nasıl bir yol izlediği apaçık ortadadır.


DİPNOTLAR

¹ Jami At-tirmidhi 4977

² Al- Kafi, Cilt 2, Sayfa 6

³ İbn Hanbel, No. 1957

⁴Cami At-tirmidhi 1916

5   Jami At-tirmidhi 1162

6  Kur'an-ı Kerim, Sure 30, Ayet 21

7 Sahih Müslim 2548

8  Kur'an-ı Kerim, Sure 46, Ayet 15

Önceki KonuBosna Hersek Tarihi
Sonraki KonuVenezuela Kültürü - tarih, insanlar, gelenekler, kadınlar ...
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu