Kadir Gecesi İçin Bazı Hatırlatmalar

Kadir Gecesi İçin Bazı Hatırlatmalar

    1. Allah, Ramazan'ı yılın en güzel gecesi olan Kadir Gecesi ile mübarek kılmıştır ve bu gecede ibadet etmek bin ay ibadet etmekten daha hayırlıdır. Allah diyor ki:

    ‘Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bildirebilir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh orada Rablerinin izniyle her iş için inerler. Selâm, şafağın doğuşuna kadardır.’ (Kadir, 97:1-5)

Kadir Gecesi İçin Bazı Hatırlatmalar

    2. Bu gece Kuran'ın vahyedilişinin başlangıcı oldu. Kadir Gecesi'nde (Kadir Gecesi) birinci semaya, Levh-i Mahfuz'dan bir defada indirildi, ardından yirmi üç yıl içinde aşamalar halinde indirildi. .

İbn Abbâs'ın (s.a.v. ) ayet hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir:

    "Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik." Kuran Kadir Gecesi'nde birdenbire indirildi, sonra Allah onu Resûlullah'a parça parça indirdi. 1

Badr ad-Deen az-Zarkashi şunları söyledi:

    Sorulacak olursa: Kur'ân'ın birinci semaya bir defada indirilmesinin sebebi nedir? Cevap, onun yüksek statüsünü ve ifşa edildiği kişinin yüksek statüsünü vurgulamaktır. Bu, yedi gök ehline, bunun, peygamberlerin sonuncusuna ve ümmetlerin en şereflisine indirilen kitapların sonuncusu olduğunu bildirmek içindi. 2

    3. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Kim inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." 3

   4. ( S.A.V) Ramazanın son on gecesinde, diğer zamanlarda yapmadığı gibi, ibâdet için gayret gösterirdi. 4

Kadir Gecesi İçin Bazı Hatırlatmalar

    Aişe (r.a.) şöyle demiştir: "Ramazan'ın son on gecesi gelince, Peygamber (s.a.v.) nikâhtan kaçınır, geceleyin kalkar ve ailesini uyandırırdı." 5

El-Hafız dedi ki: "Geceleri ayakta durmak, ibadetleri yapmak için ayakta kalmaktır. 6

   5. Du'a', ibadetlerin en faziletlilerinden biridir. Peygamber (s.a.v.) "Du'a, ibadettir" buyurmuştur. 7

   Aişe (r.a.) dedi ki: Ben dedim ki: Ey Allah'ın Resulü, Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu bilsem ne diyeyim? dedi ki:

   "De ki: Allahümme inneke afuvvün tuhibbü'l-afve fa'fu anni (Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni de bağışla). 8

   6. Yıl kararnameleri o gece kararlaştırılır. Allah, “O gecede her şey apaçık bellidir” buyurmaktadır .

İbn Hacer, Sahih-i Buhari hakkındaki şerhinde şöyle demiştir:

   "Bunun anlamı, o yılın hükümlerinin o gece kararlaştırılmasıdır." Ve el-Nawawi dedi ki: Alimler buna Kadir Gecesi denildiğini söylediler çünkü bu gece melekler hükümleri (akdaar) yazarlar. 10

   Duanın ilahi hükmü değiştirebileceği, sıkıntı ve kederi giderebileceği için son 10 gecede dua etmeyi arttırmalıyız. Allah diyor ki,

"Allah, dilediğini ortadan kaldırır, dilediğini tasdik eder ve kitabın anası O'nun yanındadır." 11

Peygamber ( s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: “Dua dışında hiçbir şey ilahi hükmü değiştiremez . 12

   7. Allah, itaatkar kullarının ibadetlerini başka hiçbir gecede olmadığı gibi bu gecede takdir eder. Allah diyor ki,

"Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır." 13

Amelleri 1000 ayda yapılan amelinden daha hayırlı ve mübarektir.

Kadir Gecesi İçin Bazı Hatırlatmalar

1000 ay 83 yıl 4 aydır ve Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Ümmetimin ömrü altmış yıldan yetmiş yıla kadardır." 14

Yani Allah bize bir gecede ibadet ve mükafat dolu bir ömür veriyor.

    8. Alimler, eğer bir akrabadan, Müslüman bir arkadaştan vb. birinden ayrıldıysanız, o zaman bu, onlarla birleşmek ve aralarındaki kötü duyguları gidermek için hayır/hayr yapmak için en iyi gece olduğunu yorumladılar. 15

    9. "Melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her iş için orada inerler." 16

   Muhammed'e (s.a.v) Kuran'ı indiren bu Melek (Cebrail) bu gecede her yıl diğer meleklerle birlikte dünyamıza iner. Allah'ın itaatkar kullarıyla karşılaşacakları için heyecanlanırlar.

   Şeyh Salman er-Ra'I dedi ki: Meleklerin yeryüzündeki müminleri görmeyi dört gözle bekledikleri söyleniyor. Bu gecede inmek için efendilerinden (Allah) izin isterler ve Allah onların inmelerine izin verir, sonra o gecede ibadet eden müminlerle buluşur ve selam verirler. 17

   İbn Katheer dedi ki: Cebrail ile birlikte bir melek taburu iner ve her mescide girerler ve ibadet eden her mümine yaklaşır ve ona selam verirler. Meleklerin ve Cebrail'in sırf müminlere selam vermek için çıktığı uzun yolculuk. Ne büyük bir onur. 18

Kadir Gecesi İçin Bazı Hatırlatmalar

Referanslar:

[1]. An-Nasa'ee

[2]. Al-Burhan fi 'Uloom al-Qur'an'dan alınmıştır.

[3]. El-Buhari, 1910; Müslüman, 760

[4]. Ahmet ve Müslim

[5]. Buhari (2401) ve Müslim (1174)

[6]. http://islamqa.info/en/26753

[7]. Al-Tirmidhee, 2895; 2370 Saheeh al-Tirmidhee'de al-Albaani tarafından sahih olarak sınıflandırılmıştır.

[8]. Sahih olarak sınıflandıran el-Tirmizi tarafından rivayet edilmiştir.

[9]. Ed-Duhan, 44: 3-4

[10]. http://islamqa.info/en/11722

[11]. Er-Ra'd, 13:39

[12]. Ahmed, 5/677; İbn Mâce, 90; al-Tirmidhee, 139. El-Albaani tarafından Saheeh al-Jaami', 76687'de hasan olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca bkz. al-Saheehah, 145

[13]. Kadir, 97:3

[14]. Jami' at-Tirmidhee: Cilt. 4, Kitap 10, Hadis 2331

[15.]. Kadir Suresi - Mucize Rüya Tefsiri - Nouman Ali Khan, s. 12

[16]. Kadir, 97:4

[17]. Kadir Suresi - Mucize Rüya Tefsiri - Nouman Ali Khan, s. 16

[18]. Kadir Suresi - Mucize Rüya Tefsiri - Nouman Ali Khan, s. 18

 

Önceki KonuÇatalhöyük Antik Kenti
Sonraki KonuDrone nasıl uçurulur
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu