Kolon Kanseri Teşhis ve Tedavi Aşaması

Kolon Kanseri Teşhis ve Tedavi Aşaması

   Doktorlar, kolon kanseri veya kanserli olmayan kolon poliplerinin belirtilerini aramak için hiçbir belirti veya semptomu olmayan sağlıklı kişiler için belirli tarama testleri önermektedir. Kolon kanserini en erken aşamada bulmak, tedavi için en büyük şansı sağlar. Taramanın kolon kanserinden ölme riskinizi azalttığı gösterilmiştir.

Teşhis ve Tedavi Aşaması

Kolon kanseri taraması

   Doktorlar genellikle ortalama kolon kanseri riski olan kişilerin 50 yaş civarında taramaya başlamalarını tavsiye eder. Ancak ailesinde kolon kanseri veya Afrikalı-Amerikalı mirası olanlar gibi riski yüksek olan kişiler daha erken taramayı düşünmelidir.

   Her birinin kendi avantajları ve dezavantajları olan çeşitli tarama seçenekleri mevcuttur. Seçenekleriniz hakkında doktorunuzla konuşun ve hangi testlerin sizin için uygun olduğuna birlikte karar verebilirsiniz. Tarama için kolonoskopi kullanılıyorsa, işlem sırasında polipler kansere dönüşmeden çıkarılabilir.

Kolon kanseri teşhisi

kolonoskopi muayenesi

   Belirtileriniz ve semptomlarınız kolon kanseri olabileceğinizi gösteriyorsa, doktorunuz aşağıdakiler dahil bir veya daha fazla test ve prosedür önerebilir:

 • Kolonunuzun içini incelemek için bir dürbün kullanma (kolonoskopi). Kolonoskopi, tüm kolon ve rektumunuzu görüntülemek için bir video kameraya ve monitöre bağlı uzun, esnek ve ince bir tüp kullanır. Herhangi bir şüpheli alan bulunursa, doktorunuz analiz için doku örnekleri (biyopsiler) almak ve polipleri çıkarmak için cerrahi aletleri tüpten geçirebilir.
 • Kan testleri. Kolon kanseri olup olmadığınızı hiçbir kan testi söyleyemez. Ancak doktorunuz, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri gibi genel sağlığınız hakkında ipuçları için kanınızı test edebilir.

  Doktorunuz ayrıca bazen kolon kanserleri tarafından üretilen bir kimyasal (karsinoembriyonik antijen veya CEA) için kanınızı test edebilir. Zamanla izlenen kanınızdaki CEA seviyesi, doktorunuzun prognozunuzu ve kanserinizin tedaviye yanıt verip vermediğini anlamasına yardımcı olabilir.

Kanserin boyutunun belirlenmesi

kolon kanseri aşamaları

   Kolon kanseri teşhisi konduysa, doktorunuz kanserinizin kapsamını (evresini) belirlemek için testler önerebilir. Evreleme, sizin için en uygun tedavilerin belirlenmesine yardımcı olur.

   Evreleme testleri, abdominal, pelvik ve göğüs BT taramaları gibi görüntüleme prosedürlerini içerebilir. Çoğu durumda, kanserinizin evresi kolon kanseri ameliyatı sonrasına kadar tam olarak belirlenemeyebilir.

   Kolon kanserinin evreleri, 0'dan IV'e kadar değişen Romen rakamlarıyla gösterilir ve en düşük evreler, kolonun iç astarıyla sınırlı kanseri gösterir. IV. evrede kanser ilerlemiş olarak kabul edilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır (metastaz yapmış).

Kolon Kanseri, Tedavi

   Hangi tedavilerin size en çok yardımcı olacağı, kanserinizin yeri, evresi ve diğer sağlık sorunlarınız dahil olmak üzere özel durumunuza bağlıdır. Kolon kanseri tedavisi genellikle kanseri çıkarmak için ameliyatı içerir. Radyasyon tedavisi ve kemoterapi gibi diğer tedaviler de önerilebilir.

Erken evre kolon kanseri için cerrahi

Kolon kanseriniz çok küçükse, doktorunuz ameliyat için minimal invaziv bir yaklaşım önerebilir, örneğin:

 • Kolonoskopi (polipektomi) sırasında poliplerin çıkarılması. Kanseriniz küçük, lokalize, tamamen polip içindeyse ve çok erken bir aşamadaysa, doktorunuz kolonoskopi sırasında kanseri tamamen çıkarabilir.
 • Endoskopik mukozal rezeksiyon. Daha büyük polipler, endoskopik mukozal rezeksiyon adı verilen bir prosedürde, polipi ve kolonun iç astarının küçük bir miktarını çıkarmak için özel aletler kullanılarak kolonoskopi sırasında çıkarılabilir.
 • Minimal invaziv cerrahi (laparoskopik cerrahi). Kolonoskopi sırasında çıkarılamayan polipler, laparoskopik cerrahi kullanılarak çıkarılabilir. Bu prosedürde, cerrahınız, kolonunuzu bir video monitörde görüntüleyen kameraları bağlı aletler sokarak, karın duvarınızdaki birkaç küçük kesiden ameliyatı gerçekleştirir. Cerrah, kanserin bulunduğu bölgedeki lenf düğümlerinden de numune alabilir.

Daha ileri kolon kanseri için cerrahi

Kolon kanseri için kısmi kolektomi ameliyatı

Kanser kolonunuzda veya kolonunuzda büyüdüyse, cerrahınız şunları önerebilir:

 • Kısmi kolektomi. Bu prosedür sırasında cerrah, kolonunuzun kanseri içeren kısmını ve kanserin her iki tarafındaki normal doku marjını çıkarır. Cerrahınız genellikle kolonunuzun veya rektumunuzun sağlıklı kısımlarını yeniden bağlayabilir. Bu prosedür genellikle minimal invaziv bir yaklaşımla (laparoskopi) yapılabilir.
 • Atıkların vücudunuzu terk etmesinin bir yolunu yaratmak için ameliyat. Kolonunuzun veya rektumunuzun sağlıklı kısımlarını yeniden bağlamak mümkün olmadığında, bir ostomiye ihtiyacınız olabilir. Bu, dışkının açıklığın üzerine güvenli bir şekilde oturan bir torbaya atılması için kalan bağırsağın bir kısmından karnınızın duvarında bir açıklık oluşturmayı içerir.

  Bazen ostomi sadece geçicidir ve ameliyattan sonra kolon veya rektumunuzun iyileşmesine izin verir. Ancak bazı durumlarda kolostomi kalıcı olabilir.

 • Lenf düğümü çıkarma. Yakındaki lenf düğümleri de genellikle kolon kanseri ameliyatı sırasında çıkarılır ve kanser için test edilir.

İleri kanser cerrahisi

   Kanseriniz çok ilerlemişse veya genel sağlığınız çok kötüyse, cerrahınız semptomlarınızı iyileştirmek için kolonunuzdaki tıkanıklığı veya diğer rahatsızlıkları gidermek için bir ameliyat önerebilir. Bu ameliyat kanseri tedavi etmek için yapılmaz, bunun yerine tıkanıklık, kanama veya ağrı gibi belirti ve semptomları hafifletmek için yapılır.

   Kanserin yalnızca karaciğere veya akciğere yayıldığı ancak genel sağlığınızın iyi olduğu belirli durumlarda, doktorunuz kanseri çıkarmak için ameliyat veya başka lokal tedaviler önerebilir. Kemoterapi bu tür bir işlemden önce veya sonra kullanılabilir. Bu yaklaşım, uzun vadede kanserden kurtulma şansı sağlar.

Kemoterapi

   Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için ilaçlar kullanır. Kolon kanseri için kemoterapi, kanser daha büyükse veya lenf düğümlerine yayılmışsa genellikle ameliyattan sonra verilir. Bu şekilde kemoterapi vücutta kalan kanser hücrelerini öldürebilir ve kanserin tekrarlama riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kolon Kanseri Teşhis ve Tedavi Aşaması

   Kemoterapi, büyük bir kanseri küçültmek için ameliyattan önce de kullanılabilir, böylece ameliyatla çıkarılması daha kolay olur.

   Kemoterapi, ameliyatla alınamayan veya vücudun diğer bölgelerine yayılmış kolon kanseri semptomlarını hafifletmek için de kullanılabilir. Bazen radyasyon tedavisi ile birleştirilir.

   Düşük riskli evre III kolon kanseri olan bazı kişiler için ameliyattan sonra daha kısa bir kemoterapi kürü mümkün olabilir. Bu yaklaşım, geleneksel kemoterapi kürü ile karşılaştırıldığında yan etkileri azaltabilir ve aynı derecede etkili olabilir.

Radyasyon tedavisi

   Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için X-ışınları ve protonlar gibi güçlü enerji kaynaklarını kullanır. Büyük bir kanseri ameliyattan önce küçültmek için kullanılabilir, böylece daha kolay çıkarılabilir.

Ameliyat bir seçenek olmadığında, ağrı gibi semptomları hafifletmek için radyasyon tedavisi kullanılabilir. Bazen radyasyon kemoterapi ile birleştirilir.

Hedefe yönelik ilaç tedavisi

   Hedefe yönelik ilaç tedavileri, kanser hücrelerinde bulunan spesifik anormalliklere odaklanır. Hedefe yönelik ilaç tedavileri bu anormallikleri engelleyerek kanser hücrelerinin ölmesine neden olabilir.

   Hedeflenen ilaçlar genellikle kemoterapi ile birleştirilir. Hedeflenen ilaçlar tipik olarak ilerlemiş kolon kanseri olan kişiler için ayrılmıştır.

immünoterapi

   İmmünoterapi, kanserle savaşmak için bağışıklık sisteminizi kullanan bir ilaç tedavisidir. Vücudunuzun hastalıklarla savaşan bağışıklık sistemi kanserinize saldırmayabilir çünkü kanser hücreleri, bağışıklık sistemi hücrelerinin kanser hücrelerini tanımasını engelleyen proteinler üretir. İmmünoterapi bu sürece müdahale ederek çalışır.

Kolon Kanseri Teşhis ve Tedavi Aşaması

   İmmünoterapi genellikle ileri kolon kanseri için ayrılmıştır. Doktorunuz, bu tedaviye yanıt verip vermediklerini görmek için kanser hücrelerini test ettirebilir.

Destekleyici (palyatif) bakım

   Palyatif bakım, ciddi bir hastalığın ağrı ve diğer semptomlarından kurtulmaya odaklanan özel tıbbi bakımdır. Palyatif bakım, devam eden bakımınızı tamamlayan ekstra bir destek katmanı sağlamak için sizinle, ailenizle ve diğer doktorlarınızla birlikte çalışan doktorlar, hemşireler ve diğer özel olarak eğitilmiş profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından sağlanır.

   Palyatif bakım ekipleri, kanser hastaları ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu bakım şekli, alabileceğiniz tedavi edici veya diğer tedavilerin yanında sunulmaktadır.

   Palyatif bakım diğer tüm uygun tedavilerle birlikte kullanıldığında kanserli kişiler daha iyi hissedebilir ve daha uzun yaşayabilir.

Kolon Kanseri, Başa çıkma ve destek

   Bir kanser teşhisi duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Zamanla, insanlar kendi benzersiz yöntemleriyle başa çıkmayı öğrenirler. Sizin için neyin işe yaradığını bulana kadar şunları deneyebilirsiniz:

 • Tedavi kararları verirken rahat hissetmek için kanseriniz hakkında yeterince bilgi edinin. Doktorunuzdan kanserinizin tipini ve evresini, tedavi seçeneklerinizi ve yan etkilerini söylemesini isteyin. Ne kadar çok bilirseniz, kendi bakımınızla ilgili kararlar alırken o kadar kendinize güvenirsiniz. Yerel kitaplığınızda ve güvenilir web sitelerinde bilgi arayın.
 • Arkadaşlarınızı ve ailenizi yakın tutun. Yakın ilişkilerinizi güçlü tutmak kanserle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınız ve aileniz, hastanedeyseniz evinizin bakımına yardımcı olmak gibi ihtiyaç duyacağınız pratik desteği sağlayabilir. Ve bunalmış hissettiğinizde duygusal destek olarak hizmet edebilirler.
 • Konuşacak birini bul. Umutlarınız ve korkularınız hakkında konuşmanızı dinlemeye istekli iyi bir dinleyici bulun. Bu bir arkadaş veya aile üyesi olabilir. Bir danışmanın, tıbbi sosyal hizmet uzmanının, din adamlarının veya kanser destek grubunun ilgi ve anlayışı da yardımcı olabilir.

  Bölgenizdeki destek grupları hakkında doktorunuza danışın veya Ulusal Kanser Enstitüsü veya Amerikan Kanser Derneği gibi bir kanser kuruluşu ile iletişime geçin.

Randevunuz için hazırlanıyor

   Doktorunuz kolon kanseri olabileceğinizden şüpheleniyorsa, muhtemelen kolon kanserini tedavi eden uzmanlara yönlendirileceksiniz. Aşağıdakiler dahil bir dizi uzmanla görüşebilirsiniz:

Kolon Kanseri Teşhis ve Tedavi Aşaması

 • Sindirim hastalıklarını tedavi eden doktor (gastroenterolog)
 • Kanser tedavisi için ilaç kullanan doktor (onkolog)
 • Ameliyatla kolon kanserini ortadan kaldıran doktor (cerrah)
 • Kanseri tedavi etmek için radyasyon kullanan doktor (radyasyon onkoloğu)

   Randevular kısa olabileceğinden ve genellikle ele alınması gereken çok fazla alan olduğundan, iyi hazırlanmak iyi bir fikirdir. İşte hazırlanmanıza ve doktorunuzdan ne bekleyeceğinizi bilmenize yardımcı olacak bazı bilgiler.

Ne yapabilirsin

 • Randevu öncesi kısıtlamaların farkında olun. Randevu alırken mutlaka önceden yapmanız gereken diyetinizi kısıtlamak gibi bir şey olup olmadığını sorun.
 • Randevuyu alma nedeniniz ile alakasız görünebilecek olanlar da dahil olmak üzere , yaşadığınız tüm belirtileri yazın .
 • Büyük stresler veya son yaşam değişiklikleri dahil olmak üzere önemli kişisel bilgileri yazın .
 • Aldığınız tüm ilaçların, vitaminlerin veya takviyelerin bir listesini yapın.
 • Bir aile üyesini veya arkadaşınızı yanınıza almayı düşünün. Bazen bir randevu sırasında verilen tüm bilgileri almak zor olabilir. Size eşlik eden biri, kaçırdığınız veya unuttuğunuz bir şeyi hatırlayabilir.
 • Doktorunuza soracağınız soruları yazın.

Doktorunuza sormanız gereken bazı temel sorular şunlardır:

 • Kolon kanserim kolonumda nerede bulunur?
 • Kolon kanserimin evresi nedir?
 • Patoloji raporumu bana açıklayabilir misin?
 • Patoloji raporumun bir kopyasını alabilir miyim?
 • Kolon kanserim vücudumun diğer bölgelerine yayıldı mı?
 • Daha fazla teste ihtiyacım olacak mı?
 • Kolon kanserim için tedavi seçenekleri nelerdir?
 • Tedavilerden herhangi biri kolon kanserimi iyileştirecek mi?
 • Kolon kanserimin tedavi edilme şansı nedir?
 • Her tedavi kolon kanserimin iyileşme şansını ne kadar artırır?
 • Her tedavinin potansiyel yan etkileri nelerdir?
 • Her tedavi günlük hayatımı nasıl etkiler?
 • Benim için en iyi olduğunu düşündüğün bir tedavi var mı?
 • Aynı durumumda olan bir aile üyesine veya arkadaşınıza ne önerirsiniz?
 • Tedavi hakkında karar vermem ne kadar zaman alabilir?
 • İkinci bir görüş almalı mıyım?
 • Bir uzmana görünmeli miyim? Bunun maliyeti ne olacak ve sigortam bunu karşılayacak mı?
 • Yanımda alabileceğim herhangi bir broşür veya basılı materyal var mı? Hangi web sitelerini önerirsiniz?
 • Kardeşlerim veya çocuklarımın kolon kanseri riski yüksek mi?

Kolon Kanseri Teşhis ve Tedavi Aşaması

Doktorunuza sormak için hazırladığınız sorulara ek olarak, randevunuz sırasında soru sormaktan çekinmeyin.

Doktorunuzdan ne beklenir

   Doktorunuz muhtemelen size bir takım sorular soracaktır. Bunları yanıtlamaya hazır olmak, ele almak istediğiniz diğer noktaları ele almak için zaman tanıyabilir. Doktorunuz şunları sorabilir:

 • Belirtileri ilk ne zaman yaşamaya başladınız?
 • Belirtileriniz sürekli mi yoksa ara sıra mı oldu?
 • Belirtileriniz ne kadar şiddetli?
 • Belirtilerinizi iyileştiren herhangi bir şey varsa, ne görünüyor?
 • Belirtilerinizi kötüleştiren herhangi bir şey varsa, ne görünüyor?
 • Ailenizde kolon kanseri veya başka kanser öyküsü var mı?
UYARI! Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.
Önceki KonuCristiano Ronaldo, Yaşayan Futbol Efsanesi
Sonraki KonuKış Kıyafetlerinizi Sevimli Hale Getirecek Yaratıcı Teknikler
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu