Manevi Metafizik Nedir?

Manevi Metafizik Nedir?

    Metafiziğin kesin kapsamı tartışmalı olsa da, manevi metafizik, bir kişinin ruhuna bağlı metafizik kavramların, olayların ve duyguların incelenmesini ifade eder. İnsanların dünyayla nasıl bağlantı kurduklarını açıklamaya çalışan ve bir veya daha fazla büyük ruh veya güce olan inanç tarafından yönlendirilen bir felsefedir . İnsanlar genellikle manevi metafizik ve kim olduklarını öğrenmek için meditasyon gibi faaliyetlerden geçerler, başka bir seçenek de resmi manevi danışmanlıktır .

    Manevi metafiziği anlamak için, bir kişinin öncelikle temel metafiziğin ne olduğunu kavraması gerekir. Metafizik, fiziksel gerçeklik aleminin ötesindeki herhangi bir şeyin incelenmesini ifade eder. Çok geniş bir tanımla, şeylerin ne olduğunu, neye benzediklerini ve neden var olduklarını yanıtlamaya çalışan felsefedir. Bu tanım altında, yaratıcı süreç gibi bir şey bile metafizik olarak tanımlanabilir, bu nedenle metafiziğin kapsadığı şey şiddetli bir tartışma alanıdır ve kolayca sınırlandırılamaz.

Manevi Metafizik Nedir?
Manevi metafizik, Hindistan'ın Mahatma Gandhi'si tarafından teşvik edilenler gibi derinlemesine düşünmeyi içerir.

 

    Manevi metafizik, adından da anlaşılacağı gibi, bir kişinin ruhuna veya ruhuna odaklanan metafizik bir çalışmadır. Ayrıca melekler veya tanrılar gibi diğer varlıklara ve bir kişinin ruhunun bu varlıklarla olan bağlantısına da bakar. Ruhsal metafizik, kabaca, bireylerin her şeyle olan bağlantılarını araştırır. Hayatın anlamını soran, ruhsal sağlığı neyin etkilediğini belirlemeye çalışan "bilim"dir.

Manevi Metafizik Nedir?
Manevi metafizik, melekler gibi diğer manevi varlıklara odaklanabilir.

 

    Spiritüel metafiziğin temel ilkelerinden biri, yaratılan tüm beden için temel olarak hizmet eden nihai bir metafizik kaynağın var olduğudur. Genellikle bu kaynak bir tanrı veya tanrılar dizisi olarak tasvir edilir veya kabul edilir, ancak bu her zaman böyle değildir. Bazı kişiler basitçe dünyanın veya evrenin enerjisine bağlanmaya çalışırlar. Zaten insanlar var olan her şeyin kendilerinden daha büyük bir şeye bağlı olduğunu kabul ederler. Bu daha büyük ruh veya kavramla bir ilişkiye sahip olarak bireyler, yaratıklar ve şeylerden oluşan bu kadar büyük bir ağ içindeki konumları göz önüne alındığında biraz alçakgönüllülüğün uygun olduğunu görebilseler de büyümek, gelişmek ve kendilerini anlamak isterler.

Manevi Metafizik Nedir?
Manevi metafizik "araştırma", dua veya meditasyonla eş tutulabilir.

 

    Manevi metafiziğin arkasındaki bir başka fikir de yansıma veya aynalamadır. Bu kavram, bir kişinin kendisi hakkında yaptığı veya hissettiği her şeyin kendisine yansıtıldığını söyler. Örneğin, bir kişi başkalarına karşı nazik olursa, başkaları da ona karşı nazik olur. Bu da insanların çevreleri ve diğer bireyler üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Yansıma belki de en iyi, insanların dünyada görmek istedikleri değişimin kendileri olması gerektiğini belirten Mahatma Gandhi'nin sözlerinde somutlaştırılır.

Manevi Metafizik Nedir?
Birisi manevi metafizik hakkında bilgi edinmek için meditasyon gibi faaliyetlerden geçebilir.

 

    Aynalama kavramı, bu tür metafiziğin davranışsal ve duygusal değişim için bir araç olmasına yol açmıştır. İnsanların kim olduklarını ve nasıl olmak istedikleri kişi olabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olan resmi manevi danışmanlık mevcuttur. Bu danışmanlığın çoğu, daha büyük güçlere ve yeni olasılıklara açık olmaya, bireye yeni yollar izlemek için ruhsal olarak nasıl özgür olunacağını öğretmeye odaklanır.

    Manevi metafizik gerçek bir bilim değildir. Öyle olsa bile, bazı kişiler manevi metafizik çalışmayı araştırmaya benzetirler, çünkü tüm fikir benlik ve diğer insanlarla ve şeylerle olan bağlantılar hakkında bilgi edinmektir. Çoğu durumda, manevi metafizikte meydana gelen "araştırma" meditasyon, dini veya manevi metinlerin gözden geçirilmesi veya dua gibi benzer faaliyetlerdir.

UYARI! Web sitemizdeki bilgiler bedensel ve zihinsel sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis koymaz, tıbbi tedavi önermez ve psikolojik çözümler sunmaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.
Önceki KonuHacı Bektaş Veli kimdir?
Sonraki KonuBrezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu