Mülk Suresini Ne Kadar İyi Tanıyorsunuz?

Mülk Suresini Ne Kadar İyi Tanıyorsunuz?

   Mülk Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 67. suresidir. Sadece 30 ayetten oluşan daha kısa bölümlerden biridir. Mülk Suresi, Tanrı'nın Dünya, genel olarak evren ve ahirette gerçekleşecek olaylar üzerindeki genel yetkisini tanımlayan 'kontrol' veya 'egemenlik' anlamına gelir. Sure, Muhammed'in (PBUH) peygamberliğinde erken ortaya çıktı ve bir Meccan Suresidir. Sure, kâfirler için Allah'ın hem bu hayatta hem de ahirette kendileri ve dünyadaki diğer her şey üzerinde tam bir hâkimiyet sahibi olduğunu anlatan bir kalkan sunmaktadır. Sure, inkarcıları, tövbe edip yollarını değiştirmedikçe yerden diriltildikleri güne pişman olacakları konusunda uyarmaya çalışmaktadır.

MÜLK SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

MÜLK SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

Mülk Suresini okumanın veya dinlemenin sayısız faydası vardır.

Bağışlama için Şefaat

Sureyi okursanız, affedilinceye kadar Allah'tan sizi bağışlamasını ısrarla isteyecektir.

   Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Kur'an'da otuz âyetlik bir sûre vardır ki, o kişi affedilinceye kadar şefaat eder. [Sure] Tabarak Alladhi Biyadihil-Mülk'tür.”

(Tirmizi)

Kabir Azabından Korunma

İbn Abbas'ın rivayet ettiği, Tirmizi'de kaydedilen şaşırtıcı bir hikaye.

   “Peygamberin ashabından biri, mezar olduğunu bilmeden bir kabir üzerine çadır kurdu. Ansızın kabirden bir kimsenin Mülk Suresini bitirinceye kadar okuduğunu işitti. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.)'in yanına giderek: "Ya Resulallah, ben onun kabir olduğunu bilmeden çadırımı bir kabir üzerine kurdum" dedi. Sonra aniden kabirden bir kimsenin Mülk Suresini bitirinceye kadar okuduğunu işittim. Allah Resulü: 'Koruyandır, kurtarandır, kabir azabından kurtarandır' buyurdu.

MÜLK SURESİNDEKİ TEMALAR

MÜLK SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

   Allah (cc) bu sureyi, O'nun her şey üzerindeki mutlak hakimiyetini tekrar tekrar göstermek için kullanır. Bunu çeşitli şekillerde vurgular.

Her Şeyin Yaratıcısı

Sure, Tanrı'nın gücünün ve tam kontrolünün genel bir beyanı ile başlar:

Her şeyi elinde tutan, her şeye gücü yeten O yücedir.”

(67:1)

   Allah (cc) O'nun gerçek ellerinden bahsetmiyor. Tanrı bizim gibi ellere sahip değildir ve O, maddi bir şeyden yapılmamıştır. Allah bunu 112. surenin dördüncü ayetinde şöyle açıklamaktadır: "O'nun dengi de yoktur." Biz maddeden yaratıldık ama bu ayete göre O'nun dengi düşünülebilecek hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla O'nun eli bizimki gibi olamaz. Allah (cc) maddi yaratılışın ötesindedir, ancak mesajını bize iletmek için anlayabileceğimiz kelimeler kullanır.

Ölümün ve Hayatın Yaratıcısı

Yüzyıllar boyunca İslam alimleri, Tanrı'nın neden ikinci ayette ölümden yaşamdan önce bahsettiğini merak etmişlerdir:

   Sizi (insanları) imtihan etmek ve hanginizin daha iyi yaptığını ortaya çıkarmak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur; O, güçlüdür, bağışlayıcıdır."

(67:2)

MÜLK SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

   Varlığımızın tüm amacı burada özetlenmiştir. Allah bizi çeşitli emir ve yasaklarla imtihan etmek ve onların dinine en iyi kimlerin uyduğunu görmek için yaratır. Ahirette ise hayatımızı nasıl yaşadığımıza göre ilgili mertebemizde yer alırız. Ölümün yaşamdan önce anılmasının bir açıklaması, 'ölüm'ün bu dünyadaki ölümümüze ve 'yaşam'ın öldükten sonra gerçek sonsuz yaşamımıza atıfta bulunmasıdır. Ölüm gerçekleşmedikçe sonsuz yaşam başlayamaz, dolayısıyla yaşamdan önce bahsedilmiştir.

Yaratılmış Her Şeydeki Mükemmellik

   Sonraki birkaç ayette Allah (cc), her şeyi nasıl mükemmel bir şekilde yarattığından bahseder ve inkarcıları bir kusur bulmaya teşvik eder:

   Rahmân'ın yarattıklarında bir kusur görmezsin. Tekrar bak! Herhangi bir kusur görebiliyor musunuz? Tekrar tekrar bak! Gözün, zayıf ve mağlup olarak sana dönecek.”

(67: 3-4)

   Dünya günden güne mükemmel bir düzende çalışıyor. Gökte tek bir çatlak, yaratılışta bir tutarsızlık yoktur. Allah, retorik olarak kafirlerden hiçbir şey bulamayacaklarını bilerek bir kusur bulmalarını ister - neredeyse kafirleri inanmaktan alıkoyan şeyin ne olduğunu ima eder.

Allah'ın Her Şeye Gücü

MÜLK SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

   Bu bölümdeki birçok ayet, Allah'ın her şeye gücünün yettiğinden ve O'nun her şeyi kuşatan ilminden bahseder. Kâfirleri, onların bütün tuzaklarını, sırlarını ve ikisi arasındaki her şeyi bildiği konusunda uyarır:

Sözlerini ister gizli tut, ister açık söyle, O, her kalbin içeriğini bilir.”

(67:13)

   Allah, bu iddiasını ispatlamak için bir mantık sunarken şu ayeti kerime şöyledir: Yaratan, kendi yarattıklarını nasıl bilemez?

   Tanrı konuyu anlatmak için birçok örnek kullanır. 15. ayette, Dünya'yı nasıl genişlettiğinden ve onu herkes için bir rızık kaynağı haline getirdiğinden, orada yaşayanları kolayca yutabileceği veya güçlü rüzgarlar göndererek halkını yok edebileceğinden bahseder. 19. ayette Allah, kuşun kanatlarını misal vererek insanlara (retorik olarak) kanatları kimin ayakta tuttuğunu sorar. Başka bir ayette Tanrı, Dünya'nın daha fazla su sağlayabilecek tüm suyu yutup yutmadığını sorar?

Tanrı, insanların akıllarını kullanmaları ve gerçeği kabul etmeleri ümidiyle bu tür soruları defalarca soruyor.

MÜLK SURESİ KAFİRLERE BİR MESAJDIR

MÜLK SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

   Bütün bu örneklere rağmen, kâfirler cüretkardırlar. Diriliş denilince ne zaman olacak diye soruyorlar. (25. ayet). Allah, 21. ayette, inkarcıların, gözlerinin önünde ortaya çıkan apaçık gerçeği inkar ederek, küstahlıklarını sürdürdüklerini bildirmektedir.

   Nihayetinde bu, kâfirlerin kıyamet gününde pişmanlık duymalarına yol açar. Cehennem bekçisi onlara, kendilerine bir uyarıcı gelip gelmediğini sorar. Olumlu cevap verecekler, günahlarını itiraf edecekler ve peygamberleri dinlemediklerine pişman olacaklar. Bu konuşma 9-11. ayetler arasında kaydedilmiştir.

MÜLK SURESİNDEN ÇIKARACAĞIMIZ DERSLER

   Mülk Suresi, Tanrı'nın bu dünya ve ahiret işleri üzerindeki nihai yönetiminin zamanında ve vurgulu bir hatırlatıcısıdır. Gizli ya da açık söylediğimiz ya da yaptığımız hiçbir şey fark edilmeden gitmez. Her an elimizden alabileceği rızkımızı ve tesellimizi yaratan Allah'a teslim olmamız menfaatimizedir.

   Allah bu surede kulağa 'sert' gelebilir, ancak bu, kendilerine apaçık gerçekler sunulmasına rağmen (Peygamber'in de aralarında olduğu) inkarda ısrar eden inkarcılara büyük ölçüde hitap etmesindendir! Doğru yolu arayıp cihad edenler için mağfiret vaadedilmiştir: O'nu görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır." (67:12)

 

Önceki KonuDoping nedir ve sporcular bunu neden yapar?
Sonraki KonuOscar Ödülleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu