Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

Pedagojinin başlangıcı

    Yunanistan'da eski bir dönemde, öğretmenin rolü ilk kez tanıtıldı ve öğretim bir sanat formu olarak kabul edildi. Okula gitmek ve eğitim almak, çocukları için yalnızca en zenginlerin karşılayabileceği bir şeydi. Çocuklara paha biçilmez bilgi ve bilgelik kazandırdıkları için, öğrenme sürecinde öğretmenin veya eğitimcinin rolü en önemli olarak kabul edildi.

Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

    Ancak eğitimciler ilk pedagoglar değildi. Bölgenin zenginleri, çocuklarını okula götürmek için köle kullanıyorlardı. Okula götürdükleri çocuklara bilgi aktaran deneyimli ve bilge kişiler olarak kabul edilirlerdi. Pedagog kelimesi böyle oluştu. 'Çocukların lideri' olarak tanımlanır. Öğrencilere hem akademik hem de ahlaki olarak rehberlik ederler.

 

Pedagoji Nedir?

    Pedagoji, öğretmenlerin hem teoride hem de uygulamada öğrettikleri bir öğretim yöntemidir. Pedagoji, eğitimcilerin öğretme inançlarına göre şekillenir ve onların kültür anlayışlarını ve farklı öğrenme tarzlarını içerir. Öğrencilerin önceki öğrenmeleri üzerine inşa etmek için anlamlı sınıf ilişkilerine sahip olmaları esastır.

    Pedagoji, ister teori ister eğitim pratiği olsun, öğrencilere öğretme yolunu ifade eder. Kültür ve öğrenme teknikleri arasındaki ilişkidir. Pedagojinin temel amacı, öğrencilerin önceki öğrenmeleri üzerine inşa etmek ve öğrencilerin beceri ve tutumlarının geliştirilmesi üzerinde çalışmaktır. Pedagoji, öğrencilerin konuyu tam olarak anlamalarını sağlar ve bu öğrendiklerini sınıf dışında günlük yaşamlarında uygulamalarına yardımcı olur.

Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

 

Öğretimde Pedagoji Nedir?

    Öğretimde pedagoji, bir eğitimcinin öğrencilerin nasıl öğrendiğini anlaması olarak ifade edilebilir. Öğretmenler, müfredatı öğrencilere ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde sunmaya odaklanmıştır. Pedagoji, öğretmen ve öğrenciler arasında öğrencinin zihninde önemli bir etki yaratan sınıf etkileşimlerini gerektirir.

 

Öğretmen Pedagojisi Nedir?

    Öğretmen pedagojisi, en anlamlı ders bilgilerini veren öğretmeni merkeze alan pedagojiyi ifade eder. Bu yaklaşımda öğretmene, öğretim stilleri ne olursa olsun, öğrencilere doğru bilgiyi doğru şekilde vermek konusunda büyük bir sorumluluk düşmektedir. Öğretmen, öğrencilerin öğrenmeleriyle ilgili ne yaptıklarına dair net bir anlayış verebilir ve aynı zamanda hedef dil için etkili bir model olabilir.

 

Pedagoji Yaklaşımı Nedir?

Pedagoji öğreniminin 5 ana yaklaşımı:

Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

    Bu yaklaşımda, öğrencilerin sadece pasif bir şekilde bilgi almak yerine, bilgiyi anlama ve edinme sürecinde bulunmalarına izin verilir. Bu, öğrenciler arasında eleştirel düşünmeyi teşvik eder ve duyduklarıyla bağlantı kurabilecekleri bir öğrenme ortamı sağlar.

    Burada öğrenciler, birlikte öğrenen ve bir sorunu çözmek, stratejiler, fikirler oluşturmak, ürünler oluşturmak veya bir görevi tamamlamak için çalışan öğrenci grupları oluşturur. Bu, öğrencilerin kendi aralarında veya öğretmenlerin yardımıyla ortaklaşa yürüttükleri entelektüel bir çabadır.

    Bütünleştirici yaklaşım için, öğrencilere müfredat boyunca kendi öğrenmeleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olan bir öğrenme ortamı verilir. Entegrasyonun dört hedefi şunları içerir:

Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

    Yansıtıcı yaklaşıma göre öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri beklenir. Sınıftaki öğretmenlerin ve diğer öğrencilerin etkinliklerini gözlemlemek ve bunu neden yaptıklarını ve nasıl çalıştığını analiz etmek anlamına gelir.

    Sorgulamaya dayalı öğrenme yönteminde, eğitimcilerin sadece öğrencilerin sorularına cevap vermeleri değil, aynı zamanda fikirlerinin keşfedildiği, sorgulandığı, geliştirildiği ve rafine edildiği bir kültür oluşturmaları beklenir. Öğrencileri bir soruyu merak etme konumundan cevabı anlama ve ardından daha fazla sorgulamaya götürmeyi amaçlar.

 

Pedagoji Türleri

Pedagoji türleri şunlardır:

1. Sosyal Pedagoji:

Öğrencilerin sosyal gelişimi, farkındalığı ve refahına yöneliktir. Öğretim, değerler ve ahlaki eğitimden oluşmalıdır.

Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

2. Eleştirel Pedagoji:

    Çeşitli günlük yaşam problemlerini ve meselelerini anlamaya ve yapıbozuma uğratmaya yöneliktir. Öğrenciyi daha derine inmeye ve belirli bir konudaki düşüncelerini ve inançlarını anlamaya çalışmaya teşvik eder.

3. Kültürel Olarak Duyarlı Pedagoji:

     Öğrenciler arasındaki kültürel çeşitliliği ele almayı amaçlar. Öğrenciler arasındaki kültürel farklılıkların anlaşılmasına yardımcı olur ve okuldaki kültürel farklılıklar hakkında farkındalığı artırır.

4. Sokratik Pedagoji:

     Öğrencileri, kendilerine sağlananlarla birlikte diğer kaynaklardan daha fazla bilgi edinmeye teşvik etmeyi amaçlar. Bu, öğrencilerin problemlere alternatif çözümler bulmasına yardımcı olur.

Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

 

Pedagoji öğrenciyi nasıl etkiler?

 • Yapılandırmacı
 • İşbirlikçi
 • Bütünleştirici
  1. Öğrenme sürecini anlamak
  2. Sorunları alaka düzeyine göre ayırt etme
  3. Pratik senaryolarda derslerden yararlanma
  4. Kavramları düzenli yaşamlarda ilişkilendirme
 • Yansıtıcı
 • Sorgulamaya Dayalı Öğrenme

    Sınıflarda iyi düşünülmüş bir pedagoji uygulanırsa eğitimin kalitesi ciddi bir gelişme gösterebilir. Bu, öğrencilerin eğitim materyalini iyice anlamalarına yardımcı olarak öğrencilere fayda sağlayacak ve böylece öğrenme çıktılarını iyileştirecektir.

    Pedagojinin eğitimde uygulanması, öğrencileri bir görevi tamamlamaya ve birlikte öğrenmeye yönelik birlikte çalışmaya teşvik eder. Bu, diğer öğrencileri anlayarak ve onlardan görüş alarak algılarını arttırır, böylece işbirlikli öğrenme ortamlarına uyum sağlayarak onları gelecekte daha iyi liderler yapar.

Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

    Pedagoji ve çocuk gelişimi birlikte çalışır. Öğrencinin farklı şekillerde düşünmesine ve öğrenme için geleneksel ezberleme ve anlama yöntemlerinin ötesine geçmesine yardımcı olur. Öğrenciler arasında analiz etme, yaratıcı düşünme ve değerlendirme gibi karmaşık öğrenme süreçlerini harekete geçirir. Ayrıca, öğrencileri öğretmenin öğrettiklerine daha açık hale getirir.

    İyi düşünülmüş bir pedagoji, öğrencilerin eğitimi çeşitli şekillerde kavramalarına yardımcı olabilir. Farklı öğrencilerin öğrenme yeteneklerine hitap eder. Öğrenciler tercih ettikleri öğrenme yollarını takip edebilir ve onlara bağlı kalabilirler. Bu şekilde, öğrenciler konuyu daha iyi anlarlar ve bu da sonunda becerilerini ve öğrenme çıktılarını geliştirir.

    Özel gereksinimli öğrenciler, enstitülerde farklı öğrenme ve öğretme yöntemlerine ihtiyaç duyarlar. Uygun bir pedagojik yaklaşımın uygulanması, onların daha iyi öğrenmelerine yardımcı olacak ve onları ana akım öğrenme topluluğunun bir parçası olmaya teşvik edecektir.

Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

    Öğretmen, öğrenciyi daha iyi anlar, bu da öğrencinin zayıf yönlerine odaklanmasına ve onlara rehberlik etmesine yardımcı olur.

 • Öğretmen - Öğrenci Iletişimini Geliştirir
 • Herkes Için Uygun Öğrenme Yaklaşımı
 • Öğrenci Kendi Öğrenme Yollarını Takip Edebilir
 • Monoton Öğrenmeyi Ortadan Kaldırır
 • İşbirliğine Dayalı Öğrenme Ortamını Teşvik Edin
 • Öğretim Kalitesini Artırır

    Pedagojik bir yaklaşım, öğretime bakmanın tamamen birleşik bir yöntemidir. Yapılandırmacılık, Davranışçılık veya Özgürlükçülük gibi tüm pedagoji yaklaşımlarından birkaç unsur alır. Ayrıca bu yaklaşımı öğretimin her alanında uygular.

Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

    Pedagojik bir teknik, öğretmen tarafından öğretim için sınıfta gerçekleştirilen bir dizi eylemi tanımlar. Ters yüz öğrenme, hesaplamalı düşünme ve derin öğrenmeyi içerir. Pedagojik yaklaşımın tamamından daha ayrıntılıdır.

 • Pedagojik Teknik
 • Pedagojik Yaklaşım

    Öğrencilerin öğrenmeye katılımını artırır ve onları öğretilene daha açık hale getirir.

    Ana odak, derslerin çıktılarıdır ve öğrenciler kendi tarzlarında öğrenmekte özgürdürler.

    Özel ihtiyaçları olan öğrencileri ana akım öğretim yöntemlerinin bir parçası olmaya ve diğer öğrencilerle ilişki kurmaya teşvik eder.

Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

Öğrenci, belirli bir konuyu, konuyla ilgili beceri ve bilgi edinme gibi sonuçların net bir hedefi ile çalışır.

 • Öğrenme Hedeflerini Netleştirir
 • Özel Ihtiyaçları Olan Öğrenciler Için Öğrenmeyi Sağlar
 • Farklı Öğrenme Stillerini Teşvik Eder
 • Öğretim Kalitesini İyileştirir

    Pedagoji, öğrencilerin kendi yöntemleriyle öğrenme sorumluluğunu üstlendiği öğrenci merkezli bir yaklaşımdır.

    Öğretmenler, öğrencilerin gelişip gelişmediklerini ve hedef sonuçlarına doğru ilerleyip ilerlemediklerini görmek için öğrencileri düzenli olarak değerlendirir.

    Çalışma yöntemleri, öğrencilerin benzer düşünen bireylerle tanışması ve onlarla birlikte çalışması için ekip çalışmasını ve grup projelerini teşvik eder.

Pedagoji Nedir? Pedagojinin Öğretme Ve Öğrenme Sürecindeki Önemi

    Derslerin değerlendirilmesi, detaylı analizi, anlaşılması ve uygulanması yoluyla öğrencilerin bilişsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 • Bilişsel Becerileri Geliştirir
 • Ekip Çalışmasını Teşvik Eder
 • Öğrencilerin Sürekli Değerlendirilmesi
 • Öğrenci Merkezli Yaklaşım

 

UYARI! Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.
Önceki KonuAerobik cimnastikcisi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu
Sonraki KonuHac ve Hayvan Kurbanı
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu