Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

   624 yılında Medine'de kurulan Ramazan orucu, kameri yılın dokuzuncu ayında Hz. Bireyin en muhtaçlara karşı dikkatli olduğu ve dini toplulukla bağlarını güçlendirdiği bir neşe ve cömertlik zamanıdır. Uygulayıcı, duayı, gündüzleri katı bir şekilde perhizi ve gün batımında oruç açma ayini gözlemler.

Ramazanın kökeni

   Ramazan, İslami takvimin aylarından biridir. Aynı zamanda eski Arap takvimlerinin bir parçasıydı. Ramazan adı, Arapça RMD kökünden ve "kavurucu sıcaklık" anlamına gelen "  ramida" veya " ar-ramad " kelimelerinden gelir.

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

Bu hususta Şeyh Mübarek Ahmed şöyle yazıyor : 1

   “İbn-Hisham'a göre, Mekke'nin Kureyş kabilesi, Ramazan ayında dini bağlılık ve kefaret için Hira Dağı'na çekilir, cinsel ilişkiden uzak dururdu, ancak bu ay dört önceki ay arasında kutsal bir ay olarak kabul edilmedi. -Kade, Hicc, Muharrem ve Receb'in İslami kutsal ayları. “

Ve devam ediyor :

   “Ramazan kelimesi İslam'dan önce Nataq (Feth-ul-Bayan) olarak bilindiği için İslami bir isimdir. Kelime ramadadan türetilmiştir. “Ramazan selâmû” derler, yani oruçlunun içi susuzluktan çok ısınır (Lane). Bu aya bu isim verilmiştir çünkü ilk olarak bu ayda oruç tutmak susuzluktan dolayı ısı ve yanma meydana getirir; ikincisi, bu ayda yapılan ibadetler, insandaki günahın izlerini (Asakir ve Merdeveyh) yakar ve üçüncüsü, oruç tutanların kalplerinde Yaradan'a ve yarattıklarına karşı gerekli olan sevgi sıcaklığı oluşur. “

   Ramazan, günahları eriten bir sevap olarak kabul edilir. 610 yılında melek Cebrail, Peygamber Muhammed'e göründü ve ona İslam'ın kutsal kitabı olan Kuran'ı vahyetti. Bu vahiy, Kadir Gecesi - veya "Kader Gecesi" - Ramazan ayında gerçekleştiği söylenir. Müslümanlar bu ayda Kuran'ın indirilmesini anmak için oruç tutarlar.

   Dini açıdan bakıldığında, Ramazan'ın önemi, sırf Kur'an-ı Kerim'de tariflerini ayrıntılı olarak açıkladığı gerçeğinden kaynaklanmıyor. İman, namaz, sadaka ve gücü yetenler için Mekke'ye hac ibadeti ile birlikte İslam'ın dördüncü direğidir. Peygamber'in Medine'ye gelişinin ikinci yılında oruç farz oldu . O zamanlar, bu uygulama, Arap Yarımadası'nın, bir kısmı Yahudi veya Hıristiyan olan sakinleri tarafından bilinmiyor değildi.

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

   Ramazan'ın hem dini hem de tarihi önemi vardır. Sırasıyla hicretin 8. yılında (630), Muhammed'in torunu Hüseyin'in doğum ayı ve ilk eşi Hatice'nin vefat ayı olan Mekke'nin Peygamber tarafından fethedildiği aydır. Daha da önemlisi, Müslümanların Mekkeli düşmanlarına karşı ilk askeri zaferlerini Hicret'in 2. yılında (624) Bedir Savaşı sırasında kaydettikleri Ramazan ayıydı . Bu önemlidir, çünkü Müslüman aşırılık yanlısı grupların Ramazan ayında artan eylemlerini ve şiddet eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştıklarında işaret ettikleri bu tarihi dönüm noktasıdır.

Ramazan, Manevi Bir Yolculuk

   Ramazan, güneşin doğuşundan batışına kadar sadece yemekten uzak durmakla ilgili değil, daha çok Müslümanın ruhunu arındırarak ve kötü eğilimlerini atarak mükemmelliğe yaklaşmaya çalıştığı manevi bir yolculuktur. Bu özel noktada Mike Buchman şöyle yazar: 2

   "Oruç bütüncül bir manevi deneyimdir ve bu yükümlülüğün hikmetini kavrayanlar için büyük bir soru işareti oluşturur: Oruçlu, oruçluların Müslümanlarda geliştirdiği özen ve paylaşma ruhunu düşünmelidir. Oruç tutan tüm Müslümanlar aynı acıyı, açlığı paylaşırlar. Yoksullar ve muhtaçlarla oruç tutarken yoksunluğun , susuzluk ve acısı Ramazan, dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlara şefkati besleyen sosyal ve insani bir bağlam yaratır .. Gönüllü açlığımız ve susuzluğumuzla, yaşamın temel ihtiyaçlarından yoksun kalmanın ne demek olduğunu anlıyoruz. Ramazan, daha az şanslı olanları hatırlama ve yardım etme zamanıdır. Ayrıca tüm Müslümanlar oruçlarını açmanın sevincini yaşar ve Allah'a şükrederler. Yoksullar, acılarını ve ıstıraplarını onlarla paylaşan zengin kardeşlerine sevinirler. Zengin kardeşlerinin açlık ve acı yoksunluk belasından korunmalarına yardım ettiği düşüncesine sevinirler. Oruç, toplum arasındaki sosyal dayanışma kavramını gençleştirir."

   Bu ay aynı zamanda cömertlik ve paylaşım ayıdır. İslam bize genel olarak insanın hemcinsine karşı cömertliğin faydalarını hatırlatır. Ramazan ayı kendini aşmak için bir fırsattır. Müslümanlar, mümkün olduğu kadar çok sayıda isteğe bağlı dua, zikir ve bağış yapmaya çalışırlar. Bu ay boyunca, Tanrı ile olan ilişkisi, çok az açlık, susuzluk veya yorgunluk hissedecek şekildedir; ve kalbi sakin ve huzurludur .

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

   Ramazan ruhu besleyen, imanı ve takvayı artıran gerçek bir manevi kaynaktır. Bu ay, dini uygulamanın ilahi sevaplarını on kat artırır, Müslümanları birbirine yaklaştırır ve imanı canlandırır. Namazsız veya Kur'an-ı Kerim okunmayan bir Ramazan'ın kendi başına bir değeri yoktur : Oruç kesinlikle bir koşuldur, ancak dini uygulama Ramazan'dan ayrılamaz. Paylaşmak, cömertlik ve komşu sevgisi Müslümanın asli değerleridir ve bu mübarek ay, muhtaçları evinde iftar etmeye davet ederek veya vaktini hayır işlerine ve hayır işlerine ayırmaya davet ederek bunları öne sürmesi için bir fırsattır. teşebbüsler cömertçe.

   Bu nedenle Müslümanların görevi, dua etmek, imanın hayatlarındaki yeri ve sabır, yumuşaklık, merhamet, alçakgönüllülük gibi insani niteliklerini nasıl geliştirecekleri üzerinde düşünmektir. Son olarak, Ramazan ayının bitiminden hemen önce camiye veya ihtiyacı olan bir kişiye zorunlu bir vergi ödemeyi içeren fitre zekatlarını uygularlar . Akşam karanlığında sadıklar, aileleri ve arkadaşlarıyla bir bayram yemeği yemek için toplanırlar. Takip eden ayın ilk günü oruç açma bayramı olan Ramazan Bayramı kutlanır.

   Ramazan ayı, Yüce Allah'a yaklaşmak için yıl içinde eşsiz bir fırsattır . İnsanın bu ayda yapabileceği şeyler, sahip olduğu özveri, yılın geri kalanında kıyaslanamaz. Bu, bu ay camilere giden insan sayısında görülebilir: Katılım iki katına çıkar. Ve orada da, cemaat üyelerinin beş vakit namaz için daha sık buluştuğu ve yatsı namazından sonra tartışmak için zaman ayırdığı eşsiz bir atmosfer var.

   Oruç, sadıkları kurban, anma ve daha yoğun maneviyat yoluyla Tanrı'ya yaklaştırmayı amaçlar . Aynı zamanda, inananların daha az şanslı olanların acılarını hatırladıkları bir şükran ayıdır. İslam ayrıca müminlerin maddi zevklerden uzaklaşmasını, düşünce ve eylemlerine odaklanmasını gerektirir. Oruç, fiziksel ve ruhsal arınma olarak görülür. Müslümanlar genellikle Ramazan ayında hayır kurumlarına bağışta bulunur. Birçoğu camide daha fazla zaman geçirir veya boş zamanlarını Kuran-ı Kerim okumak için kullanır. 

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

   Oruç, kişinin Tanrı'ya teslim olmanın vazgeçilmez nitelikleri olan dayanıklılık, irade gücü, öz disiplin ve iç gözlemde büyümesini sağlar . Aynı zamanda insanın ruhunu Allah'tan korkmak ve takvada büyümek için çalıştırır. Maneviyatı ve yansımayı teşvik etmek için kendini mahrum etmekle ilgilidir. Buradaki fikir, yemek yemeyi başlı başına bir ritüel olarak bırakmak değil, aynı zamanda bir kontrol ve çilecilik biçimidir.

   Unutmayalım ki takva bir bağlılıktır, Allah'a ve dine saygıyla ve hararetle bağlılıktır. Bu, İslam'ın savunduğu tüm ilke ve emirlerin yanı sıra yükümlülüklerin altına girip girmediği şeylere bağlılığı ve saygıyı ifade eder. Bunlar; namaz, zikir, oruç, sadaka, sadaka, Kuran-ı Kerim okumak, manevi inzivaya çekilmek gibi şeyleri içerir. Münafıklık, hile, hırsızlık, yalan, şiddet, zina dahil Allah'ın iradesine aykırı her şeyden kaçınılması tavsiye edilir. cinayet, kötülük, yolsuzluk ... kısacası, tüm ahlaksızlıklar ve ruhumuzu kirletebilecek her şey. Ancak her insanın günah işlemesi olasıdır; Buradaki amaç, iman ve takva eylemlerini çoğaltarak Allah'a yaklaşmaya çalışmaktır. 

( Sure 2, Ayet 177 ) bu süreçte ve özellikle bu mübarek Ramazan ayında bizlere rehberlik edebilir.

   "İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değil, ancak salih, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitab'a ve peygamberlere inanan ve her şeye rağmen mal verendir. onu, akrabaları, yetimleri, yoksulları, yolcuyu, [yardım] dileyenleri ve köleleri azad edenleri, [ve] namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenleri, [söz verdiklerinde] sözünü yerine getirenleri; Yoksullukta, meşakkatte ve savaşta sabredenler, işte onlar doğru olanlardır ve işte onlar salihlerdir."

   Ramazan ayının bir yandan toplumu örgütlenmeye, birliğe, sorumluluk duygusuna, dayanışmaya, eşitliğe, adalete, sevgiye vb. daha fazla yönlendirerek toplumsal açıdan faydalı olduğunu da vurgulayalım. sağlığın iyileştirilmesi, özellikle toksinlerin ve fazla yağın yok edilmesini teşvik ederek, sindirim organlarını vb. temizleyerek. Bize arzularımızın, arzularımızın, içgüdülerimizin, egoizmlerimizin ötesine geçmeyi öğreten bir okuldur... Bize hikmet, gönül rahatlığı, gönül nuru vb. getiren Allah'ın yakınlığını aramak için.

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

Ramazan yemeklerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak ahlaki bir yükümlülüktür

 

   İslam'ın beş şartından dördüncüsü, farzdır ve müminler için bir kopuş, soyulma, paylaşma dönemine tekabül eder: Herkes güneşin doğuşundan batışına kadar içmekten, yemekten, sigaradan ve cinsel ilişkiden uzak durmalıdır. Bu hususta Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

   "Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah'tan sakınmanız için size de farz kılındı." ( 2:183 )

يٰٓماَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِمِلُ 

   Sadece hasta, hamile kadınlar veya yolcular bundan kaçınabilir, ancak yıl boyunca diğer perhiz günleriyle veya sadaka vererek "telafi etmek" zorunda kalacaklar.

   "Oruç belirli bir gün içindir ve biriniz hasta olursa veya biriniz yolculukta olursa, sonraki günlerde aynı sayıda oruç tutarsınız. Oruç tutabilenler için (fakat yine de Oruç tutma) kurtuluş vardır: Eksik kalan her gün için bir yoksulu doyurmak. Kim, gönüllü olarak gereğinden fazlasını yaparsa, onu kendisi için daha hayırlı bulur.184 Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır." ( 2:184 )  

Görsel Hüküm Hoş Geldiniz Westuor Release Quading yenilikçiliği

   Orucun kurallara uygun ve devamlılık arz etmesi şartıyla, uygulayıcı yılın başka bir zamanını serbestçe seçebilir. Kasıtlı olarak orucun durdurulması, kaçırılan günler veya kurallardan herhangi birinin çiğnenmesi, kaçırılan her gün için ek iki ay oruç tutulmasına neden olur. Bu kefaret orucu , ihtiyacı olanlara para veya yiyecek bağışı yerine geçebilir. Bu, muaf tutulanlar, örneğin kronik hastalığı olanlar veya hamileler gibi hayatlarını tehlikeye atmadan oruç tutamayanlar için de geçerlidir.

Bakım ve paylaşım

   Dua dışında, bedensel ihtiyaç ve zevklerin kontrolü konusunda katı kurallar, müminin günlük yaşamını noktalamaktadır. Mümin, şafaktan gün batımına kadar içkiden, yemekten, cinsellikten ve şehvetten uzak durmalıdır. O sırada dengeli, yağsız bir yemekle orucunu açar ve şafaktan hemen önce ikinci bir yemek yer: sahûr . Ramazan zorunlu olmasına rağmen esnektir. Bireysel uygulayıcıya karşı anlayışlı bir tutum gösterir. 

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

   Muhtaçlara karşı bu cömertlik eylemi, ceza sicilinde değil, toplumdaki yaşam bilinciyle kilitlenir. Gerçek bir kutlama olan, bireysel yoksunluğu savunan Ramazan, aynı zamanda aile ve dini sınırları aşan bir dayanışma ve yemek paylaşımı şeklidir. Bireysel inanç eylemi, kolektif sosyal adalet arzusuyla el ele gider .

   On günlük üç zaman dilimi, ayı ve müminin namazının niyetini noktalamaktadır. Birincisi, Tanrı'nın kutsamasını istemeye adanmıştır . İkincisi tövbe ve mağfirete yönelir . Üçüncüsü ise cehennem ateşinden korunmak ister . Ramazan, son zamanın tek gecelerinden birinde sona erer: Bu, Kur'an-ı Kerim'e göre "Kadir Gecesi" ( Kadir Gecesi ), " bin aya eşit" bir gecedir:

"( 97/1 ) Bakın, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. 

( 97:2 ) Peki Kadir Gecesi'nin ne olduğunu ne biliyorsun? 

( 97:3 ) Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 

( 97:4 ) Melekler, Ruh 3 ile birlikte  Rablerinin izniyle  her türlü hükümle onun içinde inerler. 

( 97:5 ) Bütün esenlik o gecedir, şafağa kadar."

 1

وَمَا ْدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 2

 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ 3

4

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 5 

Kuran'la yakından ilgili olduğu için paha biçilmezdir. Kadir Gecesi'nin en az beş fazileti vardır:

a - Kuran, Kader gecesinde nazil olmuştur: " Bakın, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik.  " ( Kur'an 97:1 ).

b - Bin aydan veya 83 yıl 4 aydan daha hayırlıdır: " Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.  " ( Kuran 97/3 ).

c - Tanrı önceki tüm günahları siler:

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

   Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: " Kim inanarak ve sevabını umarak Ramazan gecesini ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır. Kim de Kadir Gecesi'ni namazla geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. iman ederek ve sevabını umarak geçmiş günahları bağışlanır." 3

Chandi Qaht Razmazi Al-Amazurn, beden diaserinin yarası olmayan

d - Allah bu gecede bütün dualara icabet eder.

Allah, Ramazan'ın başından beri ne kadar insanı azat ederse, bu gece de o kadar insanı cehennem ateşinden kurtarır.

   Muhammed'e (s.a.v.) Kur'an'ın vahyedildiği anı anar. Son on yılın herhangi bir gecesinde gerçekleşmesi muhtemel olan "Kader Gecesi" ve sunduğu büyük fayda, onu dua ve oruç tutmakla gayretli bir şekilde arayan mümine, tıpkı Kuran'ın kendisini bildirdiği gibi indirilecektir. Peygamber'e." 

Kitap Dinlerinde Oruç

   Ancak yukarıda verilen Kuran-ı Kerim'in ( 2:183 ) ayetinin de belirttiği gibi, dini oruç İslam'dan önce gelen bir uygulamadır. İbrahim'in müminleri tutulmalarda, ekinokslarda ve gündönümlerinde oruç tutarlardı. İsrail dininde, en ünlüsü Yom Kippur 4 olan periyodik oruçlar vardır. Oruç, Hristiyan'ın her yıl oruç tutarak Paskalya'ya hazırlandığı 40 günlük bir dönemdir. Sabililer yılda 30 gün oruç tutarlardı; en dindarlar Pazar ve Pazartesi günleri oruç tutarlar. Zerdüştler, totemistler, Amerikan Kızılderili rahipleri çeşitli vesilelerle oruç tutarlar. 

“ Kültürel Farkındalık Enternasyonali ” ne göre oruç , birçok din ve felsefe arasında yaygın bir uygulamadır: 5

   Oruç tutan dinler ve felsefeler şunları içerir: Budizm, Hristiyanlık, İslam, Yahudilik, Taoizm, Jainizm ve Hinduizm. Oruç tutmak sadece birkaç saat, hatta birkaç hafta sürebilir, genellikle uygulayıcılar geceleri yemek yer. İlginçtir ki, bir din içinde bile, farklı mezhepler veya mezhepler farklı veya farklı zamanlarda oruç tutabilir. Örneğin, Hristiyanlık içinde farklı zamanlarda oruç tutan birkaç farklı mezhep vardır. Katolikler Cuma günleri Lent döneminde et yemezken, Mısır'daki Hristiyanlığın ana formu olan Kıpti Hristiyanlar yıl boyunca toplam 210 gün boyunca farklı sürelerde oruç tutarlar. Sekiz ana orucu vardır ve her biri farklı bir süre boyunca sürer ve diyeti benzersiz bir şekilde kısıtlar. “

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

Yahudiler arasında RAB'den kefaret ve mağfiret

   Bu uygulama, Eski Ahit'teki sayısız referansın gösterdiği gibi, Yahudi-Hıristiyan geleneğinde zaten derinden kök salmıştı. Yahudiler birçok kez bir felakete son vermek, hatalarının kefaretini ödemek veya Yahve'den bağışlanma dilemek için oruç tuttular. İbranilerin dini, Mezopotamya inançlarının büyülü boyutuna karşıt olarak inşa edilmişse, belirli ilkeleri, özellikle de beslenme kısıtlamalarını benimsemiştir. Bugün Yahudiler için oruç tutmanın ana günü, tövbe, bağışlama ve uzlaşma zamanı olan Yom Kippur'dur. " Çünkü bu gün, Rab'bin önünde sizi tüm günahlarınızdan arındırmak için kefaret yapılır.Bazıları bu arınmayı, Musa'nın Kanun tablolarını aldığı Sina Dağı'nda yapılan arınmayla ilişkilendirir. Daha az takip edilen altı oruç günü daha var, ancak hepsi Yahudi halkının tarihiyle bağlantılı, tıpkı Ticha Beav adı verilen Kudüs Tapınağı'nın iki yıkımını anan gün gibi.6 

Oruç, gösterişsiz bir dua zamanı

   İslam gibi, Hıristiyanlık da İsa'dan başlayarak Yahudi orucundan ilham aldı. Vaftizinden hemen sonra çöle çekildi ve 40 gün oruç tuttu; bu, Sina Dağı'nda 40 gün 40 gece yemeyen ve içmeyen Musa'nın gözlemlediği gibi bir dönemdi. 7 İncil'deki bu bölüm, "Mesih'in Ayartılması" olarak bilinir, çünkü şeytan onu birkaç kez denemek için bundan yararlandı. Ancak öğrenciler oruç tutmadılar. Yahudiler ona nedenini sorduğunda İsa, " Güvey yanlarındayken damadın arkadaşları yas tutabilir mi? Ama günler gelecek, güvey onlardan alınacak ve sonra oruç tutacaklar. "

   Ortak Dua Kitabı 8 , nöbetler, oruçlar ve anma için gözlemlenebilir 16 gün listeler: Didache 9 , çarşamba ve cuma günleri oruç tutmayı emreder; Roma Katolikleri Cuma günü yemek yenilmemesini şart koşar; Karmelit, Carthusian ve Cistercian düzenli oruç düzenini emreder, ancak diğerleri arasında neredeyse yoktur.

Oruç, ayrıca şiddeti protesto etmek için

   İlk Hıristiyanlar, Paskalya'dan bir hafta önce olduğu kadar Çarşamba ve Cuma günleri de bir diyet uyguladılar. Dördüncü yüzyılda, Mesih'in orucuna atıfta bulunarak bu süreyi Paskalya'dan 40 gün öncesine kadar uzattılar. Bu Lent 10 ,tıpkı sadaka ve duanın gizlice yerine getirilmesi gerektiği gibi, müminlerin gösteriş yapmadan meşgul olmaları gereken bir dua, paylaşım ve perhiz zamanıdır. Uygulama zamanla daha hafif hale geldi. Bugün, Katolik Kilisesi Ash Çarşamba ve İyi Cuma (çarmıha germe günü) için oruç tutuyor. Ek olarak, her Cuma kişi "yağsız", yani etsiz yer, bu nedenle balık seçimi. Bu dönemi kapatan Paskalya bayramı (İsa'nın dirilişi) sırasında, Yahudilerin Pesah'ı kutlarken bir sembolü olan paskalya kuzusunu yemek gelenekseldir. Oruç yüzyılları aşarsa, bugün daha politik bir çağrışım alabilir. Örneğin, 7 Ocak 2015'ten sonra Paris'te bir rahip, bir haham ve bir Müslüman'ın bir Budist rahibin katıldığı terör saldırıları, Şiddeti protesto etmek için dinler arası oruç çağrısında bulundu. Binlerce kişi hemen çağrıya cevap verdi.

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

Orucun Özü

İslam'da insanın doğası

   Oruç, Kuran'da öğretildiği gibi insanın doğasıyla ilgilidir. Kuran'da insan, maddi özden oluşan bir varlık ile manevi bir özden oluşan bir varlıktan oluşur. İnsan, madde ve suretten yapılmış bir heykel gibi, bedenindeki hücrelerle ruhundaki değerlerin birleşimidir.

   Hayvanlar gibi, genetik varlığın projesi de işlevini sürdürmek için ihtiyaçlarını karşılamaktır. Reflekslerinde, hayatta kalmasını, esenliğini ve rahatını sürdüren koşullara karşı amansızca eğilir. Maddi hücrelerden oluşan vücut, diğer materyal hücrelerle beslenir. Hareket ettiği ve yaşlandığı uzay ve zamanda lokalizedir.

   Ruh için farklıdır. Bilinç arayışı, ruhun temel projesidir. Doğası gereği değerler taşır ve ahlaktan beslenir. Beden varlığıyla "ilişkisi"nde, insan ruhu, atındaki bir biniciye benzetilebilir. Binici binek değildir. Ama bineği olmayan bir binici nedir? Gerçek şu ki, beş duyumuz, genetik varlığın doğal ihtiyaçları tarafından sürekli olarak talep edilmektedir. Bu talep acil ve süreklidir. Ruhu uyutma, onu projesinden saptırma riskiyle insan varoluşunu doldurmaya muktedirdir.

   İslam inancı , Müslüman duası olan salat olarak adlandırılan günlük beş mola anı kurar. Amacı ruha ruhsal projesini hatırlatmak olan, kodlanmış bir ritüele sahip ruhsal bir alıştırmadır. Ramazan ayı orucu da bu bakış açısına uygun bir egzersizdir.

Hz.Muhammed (s.a.v) dedi ki:

"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." 11

 "Kim inanarak ve hesapta Ramazan orucunu tutarsa ​​onu bağışla ve günahını üstün tutma."

Yoğun Manevi Eğitim

   Oruçlu Müslüman, güneşin doğuşundan batışına kadar yemeden, içmeden ve şehvetten kaçınarak vücudunun doğal eğilimlerine karşı koyar. Gereksiz konuşmayı ve inisiyatifleri engelleyerek zihnini disipline etmeyi uygular. İradesini yeniden onaylar, çünkü dürtülerinin ortaya çıktığını görür ve onları yönlendirmek için onları yakalamaya kendini hazırlar.

   Bazı fiziksel ihtiyaçlar zaman içinde yüceltilir, kontrol altına alınır ve ertelenir, oruçlu kişi onların pençesinden kurtulur ve ruhsal deneyime daha uygun hale gelir. Bu mübarek ayda Müslüman, manevi egzersizlerini yoğunlaştırır. Dua, meditasyon, hatırlama, sadaka onun öncelikleridir.

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

   Yemek zamanı, iftar , tadı derinden gelen bir zaferdir. Ne bir diyet ne de bir gece raketi, Ramazan orucu vücudun bir çilesi değildir. Genetik varlığın zayıfladığı, enerji kaynaklarından koptuğu ve manevi varlığın dindarlık eylemleriyle canlandığı, yoğun bir eğitim ayı olması amaçlanmıştır.

   Bu nedenle Kuran sembolizmi, özellikle oruç tutanlar için ayrılmış Cennet kapılarından biri olan er-Rayyân'dan bahseder ! Sehl ibn Sa'd bildirdi: Peygamber, barış ve nimetler onun üzerine olsun, 12 : 

   “ Şüphesiz cennette er-Rayyan adında bir kapı vardır ki, ondan kıyamet günü ancak oruç tutanlar girer. Onlarla birlikte oraya hiç kimse girmeyecektir. Denilecek ki: Girmek için oruç tutanlar nerede? Sonuncusu girince kapanacak ve kimse oradan geçmeyecek .”

  ناهالمته المنات الاسيه ماتحمو بسمدديم

Dış Politika 13'te yazan Geneive Abdo'ya göre Ramazan'ın sağlık açısından da birçok faydası vardır :

   "Yani Ramazan orucu sağlıklı mı değil mi? Son yıllarda tıp bilimi, bir kısmı dünya dinlerinin çoğunda ortak olan oruç tutmanın faydalarını keşfetti ve inceledi. Aralıklı oruç -Ramazan'da uygulanan tür- kolesterol seviyelerini düşürebilir. , artan bir tıbbi araştırmaya göre, yüksek tansiyonu düşürün ve kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olun. Bazı kronik hastalıklar bile, artrit, astım ve depresyon dahil olmak üzere tıbbi olarak denetlenen oruç tutmaya yanıt verir."

Ramazan Paylaşmaktır

    Ramazan ayında her gün oruç tutmak, sizi yiyecek hiçbir şeyi olmayanların yerine koyar. Kendine bir tür derstir. Böylece bir çileden geçtiğimizi anlayabiliriz. Aynı zamanda çocuklarımıza gıdaya saygı konusunda eğitim vermenin bir yoludur. Ramazan aynı zamanda paylaşma, şenlik ve mağfiret ayıdır.

Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu 14 :

    “ Kim bir müminin bu dünyadaki sıkıntısını giderirse, Allah da onun sıkıntısını kıyâmet günü giderir. Kim bir zorlukta kolaylaştırmaya yardım ederse, Allah da ona bu dünyada da ahirette de kolaylık verir. Kim bir Müslümanın ayıplarını gizlerse, Allah da onun ayıplarını dünyada da ahirette de gizler. Kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da kula yardım eder. Kim ilim öğrenmek için bir yola giderse, Allah ona cennet yolunu kolaylaştırır. İnsanlar Allah'ın evlerinde Allah'ın kitabını okuyup birlikte okumazlar, fakat o üzerlerine huzur iner, rahmet onları sarar, melekler onları kuşatır ve Allah onları yakınlarına zikreder. Kim salih amelde geç kalırsa, onun soyunu aceleye getirmez .”

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

Aniden Hahman Haq 2010 PiriSus'un yaygın adı Nahiditan

   Ramazan çoğumuz için keyifli bir zaman ama ne yazık ki herkes için değil. Açlık, susuzluk ve hastalık boyunduruğu altındaki tüm aileler, bu mübarek ayı doyasıya yaşamalarını sağlayacak bir yardım eli beklemektedir.

   Ramazan sadece bir mahrumiyet değildir; aynı zamanda bir zevk meselesidir. Ramazan ayı boyunca, gün, yemek yemenin veya bağımlılık yapan uygulamalara veya zevk vermesi muhtemel uygulamalara katılmanın katı bir yasaklanmasıyla çileciliğe ayrılmıştır. İftar ve sahûr olan iki öğün yemeğin temizliğine çok dikkat edilen geceler, akrabalar arasında şenlik ve paylaşım zamanıdır .

   Başkalarına karşı cömertlik, aile ve arkadaşlık çevresinde bitmez. Müslüman ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları tarafından yoksulları ve yetimleri doyurmak için mevâ'id er-rahmân adı verilen büyük ücretsiz halk ziyafetleri düzenlenir.

Ebû Musa el-Eş'ari'den rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) 15 :

"Açlara yemek yedir, hastaları ziyaret et ve tutsak olanı (fidyesini ödeyerek) salıver (serbest bırak).

Açları doyurun, hastaları tedavi edin ve acı çekenleri serbest bırakın." Dedi Süfyan ve tutsak olan.

   Oruç, sosyolojik olarak yoksullarla dayanışmanın bir ifadesidir. Hayırseverlik, komşuluk ve misafirperverlik kavramlarıyla kendini gösterir. Kendi kendini arındırma süreci yoluyla bedeni ve ruhu arındırmaya yardımcı olmanın yanı sıra, toplumsal açıdan önemli bu alanlara değinmek, yalnızca insanların toplumsal olarak arzu edilmeyen tüm bu şeylerden kurtulmalarına yardımcı olabilir.

   Oruç ayı boyunca sadaka şiddetle teşvik edilir. Buna sadaka vererek fakirlere yardım etmek de dahildir. Bu ayda bir kişinin az da olsa verdiği nimetin 70 kat daha fazla sevabı alacağı tahmin edilmektedir.

Öz Reform ve Öz Disiplin

   Bu, ayrıntılı bir kendini düzeltme ve kendini kısıtlama sürecidir ve oruç tutanlar adına çok çeşitli sorumluluklar içerir. Aynı zamanda kendini kontrol etme güçlerini güçlendirmeye, kendini kontrol etme kapasitesini uygulayarak doğal insan dürtülerinden kaçınmaya yardımcı olur, bu da kendini geliştirmeye yol açar. Manevi düzeyde, Tanrı'nın yakınlığına ulaşmaya yardımcı olur. Bu niteliklerin bu ayın ötesine geçmesi ve yıl boyunca sadıklarla kalması umuduyla bir tür kendi kendine eğitimdir.

   Psikolojik olarak, bu bir aylık sürecin, uygulayıcılarının ideal insan olmaları için davranışlarını şekillendirmek için en iyi araç olduğuna inanılıyor. Esasen oruç tutan kişinin sadece yemeyi ve içmeyi bırakmayacağını, aynı zamanda olumlu duygular geliştirmek için kendisini üstün bir ruh haline sokacağını ifade eder. Bu nedenle oruç tutmak dürtü kontrolünü güçlendirir ve iyi davranış geliştirmeye yardımcı olur. Ruhun ve bedenin bu arınması, bireyin iç ve dış kürelerini uyumlu hale getirir. Gerçek gözlem, hapsetme döneminde çok gerekli olan bir iç huzur ve sükunet duygusuna yol açar.

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

Medine'de toplu olarak oruç açmak

 

     Ayrıca, başkalarını dinlemekten, konuşmaktan, duymaktan veya başkaları hakkında olumsuz düşünmekten kaçınmalıdır. Böyle bir kısıtlama uygulanırsa ve bir ay boyunca bu kendini arındırma sürecinden geçerse, bu süreç tekrarlandığında etkisinin en az kalan 11 ay sürmesi beklenir. Ne yazık ki, bunu sadece fiziksel bir oruç olarak görüyoruz ve bu büyük ve önemli aydan bekleneni elde etmek için çaba göstermiyoruz.

Anisa Mehdi'nin Forbes 16'da belirttiği gibi, Ramazan özdenetim ve kısıtlama ile ilgilidir :

   “Oruçlu bir Müslüman nerede olursa olsun, Ramazan, manevi ve fiziksel bir iç ateşkes çağrısıdır. Orucun amacı, gündüz saatlerinde dünyevi arzular - tipik olarak yiyecek, içecek, tütün ve seks - üzerinde kontrol göstererek İlahi Olan'a ibadet etmektir. Aynı zamanda, özellikle kan şekeriniz düştüğünde ve ağzınız konuşamayacak kadar kuru olduğunda, ne kadar huysuz veya sinirli olursanız olun, başkalarına karşı "yüksek yol" değerlerini - zarif, cömert ve nazik olmak - göstermek için bir fırsattır. Fiziksel ve ruhsal öz-farkındalığın birleşimi bir karakter testidir: Mideniz açlıktan guruldadığında, sinir bozucu çocuğunuza mı saldıracaksınız? Düşüncesiz komşun mu? Dikkatsiz bir meslektaş mı? Yolunuzu kesen kaba sürücü mü? Yoksa huzurlu mu kalacaksın, Kendinize ve Yaratıcınıza vaat ettiğiniz sabrı ve lütfu uyguluyor musunuz? Keşiflerle ve kusurların kabul edilmesiyle ve af dilemek ve yeniden denemek için fırsatlarla dolu bir uygulamadır."

Pandemi Zamanında Ramazan

   Ramazan ayında camiler, oruç ve caminin Müslümanların ortak hayal gücünde sadece iyi bir ev olmadığı bu hatırlama ayı boyunca günlük hayatı sağlayan önemli bir bileşendir. beş vakit namaz, aynı zamanda teravih için de geçerlidir . Her yıl camileri ve meydanlarını ve hatta birçok inananı barındırmak için kurulan servet genişlemelerini taşan bir coşku.

   Ancak bu yıl akılları toplu namaza takılıp kalanlar, camilerde, imamların arkasında, Cuma günleri, teravih ve Kadir Gecesi'nin toplanmadığı bir Ramazan'ın nasıl olacağını merak ediyor .

   Bu sorular, ulema alimleri tarafından, Müslümanların hayatlarını hem barış hem de savaş zamanlarında, güvenlik ve güvenlik dönemlerinde yöneten İslam şeriatının hükümlerine uygun olarak çok bilgelik ve arka görüşle incelendi. korku ve felaket durumlarında.

    Müslüman hükümetler, benzeri görülmemiş sağlık krizine pandeminin yayılmasını önlemek için ihtiyatlı ve kararlı bir şekilde yanıt verirken, birçok Müslüman ülke ve topluluktaki Ulema Yüksek Konseyleri , camilerin geçici olarak kapatılmasını ve toplu namazın ölüme kadar durdurulmasını tavsiye eden fetvalar yayınladı. Bedenin korunmasını ve menfaatin önyargıdan üstün tutulmasını gerektiren şeriat uyarınca durum normale döner .

   İslam dininin savunduğu kolaylık ve merhamet ilkelerinden hareketle camilerin kapatılması, müminler evlerini camiye çevirebildikleri sürece, namazın ve Kuran'ın okunmasının durdurulması anlamına gelmez. 

   Zeyd ibni Sabit'ten rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Ramazan'da kamıştan bir oda yapıp geceleri namazını kıldı. Arkadaşlarından bazıları arkasında namaz kıldı ve orada olduklarını anlayınca oturdu. Sonra onların yanına gitti ve dedi ki : 17 

    "Arkamda dua etmeye ne kadar hevesli olduğunu biliyorum. Ey insanlar, evlerinizde kılın, namazın en faziletlisi, farz kılınan namazların dışında, insanın evinde kılmasıdır.” 

Yine İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) 18 : 

"Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın ve onları kabir yapmayın."

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği
 Pandemi sırasında Ramazan

 

Bu hususta el-Hafız ibn Hacer 19 dedi ki : 

   “Zarif olan mânâ, bütün nafile namazları kapsadığıdır, çünkü farz namazlardan maksat, farz namazlardır. Ancak, “camiye selâm” için iki rek'at gibi, cemaatle kılınması farz kılınmayan ve özellikle camide kılınmaması gerekenlerin tümüne atıfta bulunulduğu şeklinde yorumlanabilir. 

  Böylece Covid-19 salgını, dinin toplumsal tezahürleriyle sınırlı kalmayıp dinin özüne hitap eden ibadet ayin ve uygulamalarının amacını daha iyi anlamak için bir fırsat sunuyor.

  Bu bağlamda ulema , Terâvîh'in aslen esasının , Peygamber'in yukarıda zikredilen sahih hadisinin tavsiye ettiği gibi evlerde kılınması olduğunu vurgulamıştır. Camilerde teravih, ihmâl edenlerin namaza vaktinde alışarak Allah'a yakınlaşmasına yardımcı olmak için müsaade edilmişti.

   Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, topluca teravih namazını farz kılmadı . Bu namaz, Ömer İbnü'l-Hattab'ın altında toplu olarak kılınmaya başlamadan önce Ebu Bekir es-Sıddık zamanında münferit olarak kılınmıştır.

   Dahası, bu koşullarda Ramazan'ın gelişi bir kararlılık, seferberlik ve kavramların yeniden değerlendirilmesi için bir sınav ve her biri kendi pozisyonundan çok çalışanlar için pandeminin yayılmasını kontrol etmek için bir fırsattır. ve bunu sabır ve sebatla yapanlar.

Çözüm

   Farklı oruç türleri ( siyâm ) mevcuttur. Kefaret niteliğindeki oruçlar, işlenen bir kusuru telafi eder. Bir kişinin yerine getiremediği dini bir görevin yerine geçenler var . Ve zühdün bir parçası olarak gönüllü olarak tutulan oruçlar. Ramazan orucu bunlardan farklıdır çünkü bir din olarak İslam'ın temelinde yer alır. Tanrı'ya olan bağlılığın bir tezahürü olarak tesis edilmiştir ve bu nedenle kutsal, zorunlu ve şenlikli bir karaktere sahiptir .

   Oruç, bağlılığı artırır ve Müslümanı Yaradan'a yaklaştırır. Bu hayatta sahip olduğumuz her şeyin O'nun bir lütfu olduğunun bilincini yaratır. Kendini kontrol etmeyi veya kısıtlamayı ve dolayısıyla iyi görgü, iyi konuşma ve iyi alışkanlıklar öğretir.

   Oruç tutmaktan hem maddi hem de manevi büyük sevaplar ve ödüller alınabilir. Orucun fizyolojik etkisi, kan şekerini düşürmeyi, kolesterolü düşürmeyi ve sistolik kan basıncını düşürmeyi içerir. Aslında, Ramazan orucu, hafif ila orta, stabil, insülin dışı diyabet, obezite ve esansiyel hipertansiyon tedavisi için ideal bir öneri olacaktır.

Kuran'da bildirildiği gibi, Allah oruç tutana mağfiret ve büyük bir mükâfat vaat eder ( Kur'an, 33/35 ):

   “Şüphesiz ki (Allah'a) teslim olan erkekler ve (Allah'a) teslim olan kadınlar, iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru ve dürüst erkekler. doğru sözlü kadınlar; sabreden erkeklere ve sabreden kadınlara, tevazu gösteren erkeklere ve tevazu gösteren kadınlara, sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara, oruç tutan erkeklere ve Oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler, ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar: Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. 

Ramazan ve İslam Ümmeti Birliği

radyal

    Kuran'ın indirildiği dönemde bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayında, namaz, oruç ve zekat (İslam'ın beş şartından üçü) gibi faziletli davranışlar bir araya getirildiğinde Allah büyük mükâfatlar vaat eder. . Allah Resûlü Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

مْنْ صَمَ رَمَضَانَ دإِمَانًا وَهْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مِا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Son notlar:

 1. 1. Şeyh Mübarek Ahmed. “İslam ve diğer dinlerde oruç”, 10 Haziran 2019 tarihli Weekly Al Hakam . . https://www.alhakam.org/fasting-in-islam-and-other-religions/
 2. 2. Mike Buchman. “Ramazan: Ruhsal bir arınma ve şefkat yolculuğu”, 16 Temmuz 2015 tarihli Groundviews Blog . . https://www.solid-ground.org/purification-and-compassion/
 3. 3. Reference: Sunan an-Nasa'i 5027
  Kitap içi referans: Kitap 47, Hadis 43
  İngilizce çeviri: Cilt. 6. Kitap 47, Hadis 5030
 4. 4. Yom Kippur - Kefaret Günü - Yahudi inancındaki en önemli bayram olarak kabul edilir. Tishrei ayına (Gregoryen takviminde Eylül veya Ekim) düşerken, Yahudi Yeni Yılı olan Roş Aşana'yı izleyen bir iç gözlem ve tövbe dönemi olan 10 Days of Awe'nin doruk noktasını işaretler. Geleneğe göre, Yom Kippur'da Tanrı herkesin kaderine karar verir, bu nedenle Yahudiler, geçen yıl işlenen günahları telafi etmeye ve af dilemeye teşvik edilir. Bayram 25 saatlik oruç ve özel din hizmeti ile kutlanır. Yom Kippur ve Rosh Hashanah, Yahudiliğin “Yüksek Kutsal Günleri” olarak bilinir. ( https://www.history.com/topics/holidays/yom-kippur-history ).
 5. 5. Kültürel Farkındalık Uluslararası. “Dünyada Oruç Tutmak” Kültürel Farkındalık . 22 Ocak 2015 tarihli com . https://cultureawareness.com/fasting-around-the-world/
 6. 6. Tisha B'av, batı takviminde genellikle Temmuz veya Ağustos'a denk gelen Yahudi ayı Av'ın dokuzuncu günüdür. Bu ciddi bir olaydır, çünkü Yahudilerin yıllardır başına gelen ve birçoğu tesadüfen bu günde meydana gelen bir dizi trajediyi anmaktadır. Tisha B'av, dua ve oruçla müşahede edilir. Tıraş olmak, kozmetik ve deri giymek yasaktır ve insanların gülümsemekten, gülmekten ve boş konuşmalardan da kaçınmaları beklenir. Sinagoglardaki tüm süs eşyaları kaldırılır ve ışıklar kısılır. Sandık (Tevrat'ın tutulduğu yer) siyahla kaplanmıştır.
 7. 7. İsa'nın 40 gün boyunca çölde yemek yemeden kaldığı söylenir (Matta 4:2; Markos 1-13 ve Luka 4:2).
 8. 8. Ortak Dua Kitabı  ( BCP ), Anglikan Cemaati'nde ve tarihsel olarak Anglikanizm ile ilgili diğer  Hıristiyan  kiliselerinde  kullanılan  bir dizi ilgili  dua kitabının kısa başlığıdır. 1549'da VI. Edward döneminde yayınlanan orijinal kitap,  Roma'dan  kopan  İngiliz Reformunun bir ürünüydü  . 1549 tarihli eser, günlük ve Pazar ibadetleri için eksiksiz hizmet biçimlerini İngilizce olarak içeren ilk dua kitabıydı. Sabah Namazı ,  Akşam Namazı ,  Litany ve  Kutsal Komünyon'u içeriyordu  . : Vaftiz  emirleri ,  Teyit ,  Evlilik , " hastalarla birlikte okunacak dualar " ve  cenaze töreni  . Aynı zamanda, "özel özellikleri" (yani, Kilise Yılı boyunca haftadan haftaya veya zaman zaman günlük olarak değişen hizmetin bölümleridir) tam olarak ortaya koydu:  Pazar ayini için girişler ,  derlemeler ve  mektup  ve  müjde  okumaları. Kutsal birlik. Eski Ahit Mezmurları ; ve  okumalar arasında söylenmesi veya söylenmesi sağlanan çoğunlukla İncil'deki  ilahiler . Bkz. Dikkatsiz, Sue.   ve  Yeni Ahit  okumaları tablo biçiminde belirlendi. Ortak Dua Kitabını Keşfetmek: Uygulamalı Bir Yaklaşım (Cilt 1: Günlük Dua) , Toronto: Anglican Book Center Publishing, 2003: 26.
 9. 9. Rab'bin On İki Havari Yoluyla Uluslara Öğretisi olarak da bilinen Didache, modern bilim adamları tarafından birinci yüzyıla tarihlenen Koine Yunancasında yazılmış kısa bir anonim erken Hıristiyan incelemesidir. Bu incelemenin ilk satırı "On iki havari tarafından Yahudi olmayanlara (veya Milletlere) Rab'bin öğretisi" dir. Bir kısmı günümüze ulaşan en eski yazılı ilmihal teşkil eden metin, Hıristiyan etiği, vaftiz ve Efkaristiya gibi ritüeller ve Kilise teşkilatı ile ilgili üç ana bölümden oluşmaktadır. Açılış bölümleri, erdemli Yaşam Yolu'nu ve kötü Ölüm Yolu'nu tanımlar. Rab'bin Duası tam olarak dahil edilmiştir. Vaftiz, daldırma yoluyla veya daldırma pratik değilse affüzyonla yapılır. Çarşamba ve Cuma günleri oruç tutulur. İki ilkel Efkaristiya duası yapılır. Kilise organizasyonu gelişmenin erken bir aşamasındaydı. Gezici havariler ve peygamberler önemlidir, "baş rahipler" olarak hizmet ederler ve muhtemelen Efkaristiya'yı kutlarlar. Bu arada, yerel piskoposlar ve diyakozlar da yetkiye sahip ve gezici bakanlığın yerini alıyor gibi görünüyor. (Bkz.https://en.wikipedia.org/wiki/Didache).
 10. 10. Lent (Latince: Quadragesima, 'Kırk'), Hıristiyan ayin takviminde Ash Çarşamba günü başlayan ve yaklaşık altı hafta sonra, Paskalya Pazarından önceki gece sona eren ciddi bir dini ayindir. Lent'in amacı, inananı Paskalya'ya dua ederek, eti inciterek, günahlardan tövbe ederek, sadaka vererek, basit bir yaşam ve kendini inkar ederek hazırlamaktır. Bu sezon Anglikan, Doğu Ortodoks, Lutheran, Metodist, Moravya, Oryantal Ortodoks, Reform (Presbiteryen ve Cemaatçiler dahil), Birleşik Protestan ve Roma Katolik Kiliselerinde görülür. Bazı Anabaptist, Baptist ve mezhebe bağlı olmayan Hıristiyan kiliseleri de Lent'i gözlemler. Lent'in son haftası, Palm Sunday ile başlayan Kutsal Haftadır. Yeni Ahit hikayesinin ardından, İsa'nın çarmıha gerilmesi İyi Cuma günü anılır, ve gelecek haftanın başında, Paskalya Pazarının neşeli kutlaması, İsa Mesih'in Dirilişini hatırlatır. (Bkz.https://en.wikipedia.org/wiki/Lent ) Bkz. Thurston, Herbert (1904). Ödünç ve Kutsal Hafta. Londra: Longmans Yeşil, 1904.
 11. 11. Referans: Sahih-i Buhari 38 Kitap içi referans: Kitap 2, Hadis 31
  USC-MSA web (İngilizce) referansı: Cilt. 1, Kitap 2, Hadis 38
  https://sunnah.com/bukhari:38
 12. 12. Sahīḥ al-Bukhārī 1797, Sahīḥ Muslim 1152 https://www.abuaminaelias.com/dailyhadithonline/2011/08/02/gate-paradise-fasting/
 13. 13. Geneive Abdo. “Oruç Tutmak veya Tutmamak—Ramazan İçin Coronavirüs Sorusu Bu”, 23 Temmuz 2020 tarihli Dış Politika . https://foreignpolicy.com/2020/04/23/ramadan-coronavirus-fasting-iftar/
 14. 14. Sahih Muslim 2699.
  https://www.abuaminaelias.com/dailyhadithonline/2012/01/15/allah-helps-brother/
 15. 15. Referans: Sahih el-Buhari 5373 Kitap içi referans: Kitap 70, Hadis 1 USC-MSA web (İngilizce) referansı: Cilt. 7, Kitap 65, Hadis 286. https://sunnah.com/bukhari/70
 16. 16. Anisa Mehdi. “Ramazan'ın Önemi,” 1 Haziran 2017 tarihli Forbes . https://www.forbes.com/sites/stratfor/2017/06/01/the-importance-of-ramadan/?sh=734a6c9e43b2
 17. 17.  Buhari, 698; Muslim, 781 https://islamqa.info/en/answers/22209/it-is-better-to-offer-naafil-prayers-at-home
 18. 18. Buhari, 422; Müslüman, 777 https://islamqa.info/en/answers/22209/it-is-better-to-offer-naafil-prayers-at-home
 19. 19. https://islamqa.info/en/answers/22209/it-is-better-to-offer-naafil-prayers-at-home

 

Önceki KonuOzon Tedavisi Nedir, Hangi Hastalıklarda Uygulanır?
Sonraki KonuEskrim nedir? Nasıl oynanır ve kuralları
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu