Şaban Hakkında Bilmediğiniz Hikmetler

Şaban Hakkında Bilmediğiniz Hikmetler

   Şaban, İslami ay takviminin sekizinci ayıdır; ramazandan önce gelen aydır. Şaban kelimesinin kelime anlamı, art arda gelişen veya kesintisiz artan bir şeydir. Peygamberimizin devamlı oruç tuttuğu bir aydır.

Birçoğu Bu Ayın Değerinden Habersiz

   Peygamber'in eşi Aişe şöyle demiştir: "Peygamberin Şaban ayından başka hiçbir ayda daha fazla oruç tuttuğunu görmedim. Ay boyunca oruç tutardı.” [Buhari] Peygamber'e Şaban ayında neden bu kadar çok oruç tuttuğu sorulduğunda; Peygamber cevap verdi; “Receb ile Ramazan arasında, pek çok kişinin ihmal ettiği bir ay vardır; O, amellerin Âlemlerin Rabbine (değerlendirilmek üzere) yükseltildiği aydır ve ben, amellerimin değerlendirilmeye alınacağı oruçlu olmayı seviyorum.” [en-Nisā'i]

 

Şaban Hakkında Bilmediğiniz Hikmetler

 

Bu hadisten öğreniyoruz ki…

- Peygamber Şaban'da devamlı oruç tutardı. Bu orucun sebebi, amellerin takdire şayan olması,

- Oruçlu iken amellerin değerlendirilmesinin en güzel şartı.

   Burada siyâm/oruç ibâdetinin özel mahiyetine ilişkin Peygamber'in sözlerini aklımızda tutalım; “Oruç dışında insanın her ameli kendisi içindir; bu benim için ve bunu şahsen ödüllendireceğim”. [el-Buhari]

   Biz de amellerimizden sorumlu olduğumuzu bilmenin önemini kavrattık. Her birimizin, “Ey İman edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve yarın için ne hazırladığınızı iyi düşünün. Allah'a karşı gelmekten sakının, şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. [Kur'an 59:18 ]

Şaban ayının 15'inde Tarihi Olaylar:

- Kıble veya namaz yönü, hicretten iki yıl sonra Şaban'ın 15'inde Mescid-ül Aksa'dan (Kudüs'teki) Mescid-i Haram'daki (Mekke'deki) "Kabe"ye değiştirildi.

Şaban Hakkında Bilmediğiniz Hikmetler

- İbn Mâce'nin Sünen'inde ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde belgelenmiş, en yüksek derecede sahih olmayan hadis/hadis vardır; Peygamberimiz (s.a.v.) Medine'de iken Şaban ayının 15. gecesinde bir olay meydana geldi. Peygamber'in eşi 'Aişe, gecenin bir yarısı uyandığını ve Peygamber'i evden uzakta bulduğunu anlatıyor. Onu aramış ve onu mezarlıkta bulmuş ve kendisi tarafından sorguya çekildiğinde, Allah'ın bağışladığı bu gecenin; Leyla-tul Barā'ah (Bağışlama Gecesi) adı buradan gelir. Bu olay zayıf bir rivayetle nakledilmişse de; Nisf Sha'bān'ın önemine tanıklık eden şüphesiz sahih hadisler vardır.

Sahih rivayetlerde Nisf Şa'bân'a atıf

Nisf Sha'bān ile ilgili böyle bir sahih hadis üzerinde düşünelim ve ondan öğrendiğimiz dersleri ele alalım.

خرجه الطبراني في الكبير والأوسط, وصححه الألباني في السلسة الصحيحة, قال فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم: «يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان, فيغفر لجميع خلقه, إلا لمشرك أو مشاحن».

   Sahabe Mu'as bin Cebel'den naklettiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: "Allah Şaban'ın ortası gecesinde yarattıklarına bakar ve müşrikler ile kavgacı veya kin ve nefret dolu kimseler dışında bütün yaratıkları bağışlar." -Tabrāni] [En önde gelen Selefi hadis âlimi Şeyh Nasiruddin Albani tarafından Silsilah Al-Sahīhah adlı eserinde sahih olarak sınıflandırılmıştır]

Şaban Hakkında Bilmediğiniz Hikmetler

Nisf Şaban hakkında sahih hadislerden öğrendiğimiz üç şey

- Peygamberimizin özellikle zikrettiği gecenin mutlaka bir anlamı vardır. Nisf Şaban'ın önemini vurgulayan birçok büyük alim arasında İmam-ı Şâfi', İmam-ı Evzâ'i, İmam Suyuti, İmam ibn Teymiye'nin (Mecmuo'l-Fatāwa ibn Teymiyah ve Iqtidā' al adlı eserinde) yer almasına şaşmamak gerek. -sıratu'l-mustakim) ve İmam Nevevi.

- Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta, Allah'ın bağışlamasıdır. Peygamber'in şu sözlerini kabul ediyoruz: "Bütün insanlar günah işler ve günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. [Tirmizi]. Kuran'da bize böyle hatırlatılıyor...” Rabbinizden günahlarınızı bağışlamasını isteyin ve tevbe ile O'na yönelin, şüphesiz benim Rabbim, rahmet kaynağıdır, çok sevendir.” [S 11:88-90 ]

   O halde hepimiz Allah'ın vaadine ve davetine uyalım... "Ey nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin, Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır. [ 39:53 ] Bağışlanma dilemenin yanı sıra, bağışlayıcı da olalım: "Eğer affederseniz, barıştırırsanız ve bağışlarsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." [Kur'an 64:14 ]

Şaban Hakkında Bilmediğiniz Hikmetler

- Hadiste işaret edilen üçüncü nokta, müşrik ve müşâhin olmama uyarısıdır.

   Şirk : Lokman Suresi'nde “şirk gerçekten büyük bir günahtır” [ K.31:13 ] hatırlatılıyor ve Nisâ Suresi'nde de “Allah, şirk dışındaki tüm günahları bağışlar, çünkü şirk en büyük günahtır” diye uyarılırız. sahtecilik." [S 4:48 ]

Temelde iki tür şirk vardır:

- Herhangi bir şeyi herhangi bir şekilde Allah'a ortak koşmayı veya eşit tutmayı gerektiren şirk-ül-ekber / büyük şirk.

- Şirk-ül-Asghar / küçük şirk. Peygamber (s.a.v.) dedi ki; "Korktuğum en büyük korku, sizin şirk-ül-asgar'a girmenizdir." Kendisine şirk-ül-asgar nedir diye sorulduğunda, “gösteri için yapmak” cevabını vermiştir.[Müsned Ahmed]

   İhlâs/samimiyet bu nedenle herhangi bir eylem için esastır. Peygamberimizin dediği gibi “Ameller niyetlere göre değerlendirilir”. Böylece samimi niyet, herhangi bir eylemin yerini alır, çünkü dışsal bir eylemde gösteriş veya art niyetler olabilir. Peygamber bu şekilde bize şunu hatırlatmıştır: “Allah sizi fiziğinizle veya dış görünüşünüzle yargılamaz; O, senin kalbine (ihlasına) ve amellerine (iyiliğine) bakar. [Müslim] Peygamber de dedi ki; “Gerçekten mü'minler, imanda ihlaslı, kalbleri temiz, dilleri doğru, içlerinde kanaatkar ve ahlâkı doğru olan kimselerdir.” [Müsned Ahmed]

Şaban Hakkında Bilmediğiniz Hikmetler

   MushāHin: Biz de hadiste müşâhinden olmamamız konusunda uyarılırız; yani, aşırı tartışmacı ve nefret dolu olanlar. Allah Kuran'da diyor. "İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya işleriyle ilgili konuşmaları sizi etkilesin de kalplerindekine Allah'ı şahit tutarlar, ama yine de şiddetle tartışırlar. [Kur'an 2:204 ). Muhammed (s.a.v.) şöyle uyarmıştır: İnsanların Allah'a karşı en sevilmeyenleri, en çok tartışanlarıdır. [Buhari].

Nazik Bir Kültürü Yansıtın

   Öyleyse tartışmadan kaçınalım, nefret beslemeyelim ve daha çok sevecen olalım. Bilgeler dediler ki; "Kendinizi Allah'ın nitelikleriyle donatın". İlâhî olanın nitelikleri ve İlâhîyi hoşnut eden nitelikler, özümsenmek ve beslemek için gerçekten de en iyi niteliklerdir. Allah Vedûd'dur / Çok Sevendir ve mümin bu nitelikleri özümsemeli ve insan düzeyinde tezahür ettirmelidir. Sevgili Peygamberimiz (sav) işte bu ruhla tavsiyede bulunmuştur; Peygamberimiz, Allah'a iman ettikten sonra akıl yürütmenin zirvesi, insanlara karşı şefkatli olmak, takvalı veya günahkâr olmalarına bakmaksızın insanlara iyilik yapmaktır. [Beyhaki]

Şaban'ın derslerini dikkate alın

Alimlerimiz bize nasihat eder;

قد مضى شهر رجب، ودخل شعبان، وفاز من فاز بالتقرب والاستعداد في رجب رمضان، ودخل شعبان والناس عنه غافلة

Şaban Hakkında Bilmediğiniz Hikmetler

   Recep geçti ve Şaban girdi; başarılı olanlar, Receb'de kendilerini Allah'a yakınlıkla Ramazan'a başarıyla hazırlayanlardır; ama artık Şaban girdiğine göre insanlar gaflet/ihmalkar.

   Nisf Şaban gecesinde, özel bir Ramazan ayı olan; Doğru olanın her zaman yapılacak en iyi şey olduğunu kabul edelim. Her türlü iyiliği en iyi niyetle yapalım; ve tüm boyutlarıyla her türlü kötülükten kaçının. Yaptıklarımızın değerlendirildiğini ve sorumlu tutulacağımızı bilin. Tartışmacı ve nefret dolu olmayalım, daha çok sevecen ve şefkatli olalım. Sürekli artan Şaban adına uygun olarak, Allah hayırlarımızı artırsın ve Peygamber'in tavsiyelerine uysun (Tibrani'nin belgelediği gibi); “Hayırlı olmadıkça hiçbir işe girme; Faydalı olmadıkça hiçbir şey söyleme.”

 

Önceki KonuGeleneksel Çin Tıbbında Rüyaların Anlamı
Sonraki KonuMutlakiyetçilikten sanayi devrimine - 1700 ile 1815 arasında Avrupa
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu