Teknoloji Nedir?

Teknoloji Nedir?

    İnsanlar doğaya karşı öbür hayvan türleri kadar dayanıklı değildir. Kendilerini soğuktan koruyacak doğal bir posttan yoksundurlar. Yeterince güçlü değillerdir; dövüşmek ya da avlanmak için kullanabilecekleri keskin dişleri ya da pençeleri yoktur. Tehlikeden kaçabilecek kadar hızlı koşamazlar. Gene de, insanlar yeryüzünün egemen türü haline gelmişlerdir. Bunun nedeni başka türlerin yoksun bulunduğu bir özelliğe, gelişkin bir beyne sahip olmalarıdır. İnsanlar beyin yeteneklerinin yardımıyla, doğa karşısındaki zayıflıklarının üstesinden gelebilecek yöntemler, teknikler bulabilmiş ve genel olarak yaşam biçimlerini geliştirebilmişlerdir. 

Teknoloji nedir?

    İnsanların doğada bulunan maddeleri kendi yararlarına dönüştürebilmek ve yeni maddeler bulmak için kullandıkları farklı yöntemleri de içine alan tekniklerin bütününe teknoloji denir. Mal ya da hizmetlerin üretiminde veya bunlara yönelik amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan beceriler, yöntemler, işlemlerin bütünüdür. İnsanlar alet yapmaya başladıkları an teknoloji tarihi de başlamıştır. Yani insalığın teknoloji öyküsü toprağı sürmek için kullanılan ilk sopadan mikroçipe kadar uzanmaktadır.

 

Teknoloji kelimesi

    Teknoloji kelimesi  sanat, zanaat, yetenek, el becerisi anlamlarına gelen Yunanca tekno ve loji son ekinden oluşmaktadır.

 

Bilim, mühendislik ve teknoloji ilşkisi

Teknoloji nedir?

    Bilim, mühendislik ve teknolojiyi birbirinden ayıran çizgiler her zaman o kadar net değildir. Bilim evrenin yapısının ve hareketlerinin bilimsel yönteme dayalı yöntemlerle  ( deney, düşünce ve / veya gözlemler ) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesi ve açıklanmasıdır. Hedef odaklı olan mühendislik insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda doğal fenomenlerin işletilmesi için araçlar ve sistemler geliştirme sürecidir. Teknoloji genellikle bilim ve mühendisliğin bir sonucudur ancak insan aktivitesi olarak teknoloji bu iki alanın da öncesine dayanmaktadır. Örneğin bilim mevcut araçlar ve bilgiyi kullanarak elektrikli iletkenlerdeki elektronları inceleyebilir. Yeni bulunan bilgi ile de mühendisler yeni araçlar ve makinelerin örneğin yarı iletkenler, bilgisayarlar vb. geliştirebilir. Bu bağlamda bilim insanları ve mühendisler teknolog olarak tanımlanabilir. 

Teknoloji nedir?

    Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki özellikle 20. yy.ın ikinci yarısında bilim insanları, tarihçiler ve politikaya yön verenlerce tartışılmıştır. Örneğin ABD’de II. Dünya Savaşı akabinde ABD’de teknoloji uygulamalı bilim olarak tanımlanıyordu ve bilime ayrılan bütçelerin hedefi teknolojik kazanımların edinilmesiydi. 1960’larda bu bakış açısı eleştirilmiş ve bilimsel çalışmaların spesifik hedefler doğrultusunda bütçelendirilmesi görüşü yaygınlaştı. Günümüzde de bilim, teknoloji ve mühendislik ilişkisi tartışılmaya devam ediyor ama çoğu analizci teknolojinin basitçe bilimsel araştırmanın bir sonucu olması görüşünün karşısında yer alıyor.

 

Önceki KonuErmeni Katliamı Belgelendi
Sonraki KonuBeyin ve Kalp Sağlığı
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu