Zuhd'u Anlamak (İslami Öz-Disiplin)

Zuhd'u Anlamak (İslami Öz-Disiplin)

   İç huzuru sağlamak için materyalist paradigmamızı Zühd ile değiştirmeliyiz. Zuhd, bazı çevrelerde yoksulluk ve kendine işkence ile bağlantılı olan, genellikle yanlış anlaşılan bir Arapça terimdir. Bu, bu konunun İslami anlayışından uzaktır. Arapça Zühd kelimesi genellikle İngilizce'ye Abstinence olarak çevrilir. Bu çeviri makul olmakla birlikte, oldukça belirsizdir ve kolayca yanlış yorumlanabilir.

   Zühd'ün asıl tanımı, kalbini bu dünyadan ayırmaktır. Bu nedenle, öz disiplin, Zuhd'a en yakın İngilizce kavram olabilir, ancak bu da adalet terimini yapmaz. Zuhd'u nasıl tanımladığımız çok önemlidir. Tanım, konuyla ilgili anlayışımızı şekillendirir. Zühd, yoksullukla ilişkilendirildiğinde, insanları yanlış yöne götürür. Kalplerimizin durumuna odaklandığında, büyüme için üretken ve güçlü bir araç haline gelir. Zühd, zenginlik, statü veya yaşam tarzı ile ilgili değil, açgözlülük ve materyalizm kalbini arındırmakla ilgilidir.

   Bu anlamda Zühd, materyalizmin karşıtıdır. Bu, materyalizmi, bu dünyaya ait şeylere takıntı olarak ahireti unutturmak olarak aldığımız zamandır. Zühd, ahiret hayatına odaklanmak, ancak bu dünyadan payını ihmal etmeden demektir. Bu ayrım, Zühd'ün doğru anlaşılmasını herhangi bir yanlış yorumlamadan ayırdığı için anahtardır. İslam bir denge dinidir ve bizden bu dünyayı terk etmemizi istemez, ahirete öncelik vermeyi öğretir.

Zuhd'u Anlamak (İslami Öz-Disiplin)

   Zühd, kanaat ve huzura kavuşmak için gereklidir. Bu dünyaya bağlı bir kalp huzursuzdur ve her zaman daha fazlasını ister. Ahireti ön planda tutan bir kalp, Allah'ın dilemesiyle mutlu ve barışıktır. Zühd bu nedenle iç barıştan bahsederken tartışılması gereken çok önemli bir konudur.

   İslam'da zühdün pek çok mertebesi vardır ve en temel mertebesi içki, kumar, zina, zina gibi dünyada yasak olan şeylerden sakınmaktır. Haramdan kaçınmak her mümine farzdır ve bu zühd seviyesini her mümine farz kılar. Zühd için çabalamak sadece bir yüksek ideal değildir, ruhumuzu arındırmak için de gereklidir.

   Bir sonraki mertebe, vakit israfı, fazla yemek, aşırı uyuma ve kötü ahlâk gibi bu dünyanın sevilmeyen şeylerinden (mekruh) sakınmaktır. Haramdan kaçınmaya öncelik verdikten sonra, mekruhtan da uzak durmalıyız. Sevilmeyen şeylerden kaçınmak Haram ile aramızda bir perde oluşturur, çünkü sevilmeyen şeylerden uzak duranın büyük günahlara düşme olasılığı daha düşüktür.

   Bu mertebeye ulaşmak için mekruhtan kaçınmanın yanı sıra şüpheli şeylerden de kaçınmamız gerekir. Bunlar, alimlerin ihtilafa düştükleri şeylere işaret eder. Yani, bir âlimin caiz dediği, diğerinin haram kıldığı meseleler. Buna müzik aleti dinlemek, sakalı tıraş etmek, şüpheli yerlere gitmek gibi şeyler dahildir. Bunlar internet sitelerinde, forumlarda ve fıkıh kitaplarında farklı olabilir ve kişi en güçlü olduğuna inandığı görüşü takip etmekte özgürdür. Ancak en güvenli yol, şüpheli şeylerden kaçınmaktır, çünkü şüphelilerden kaçınmak harama düşmekten korur.

   Zühdün hepsinden daha yüksek bir mertebesi vardır. Bu takva mertebesidir, Allah dostlarının mertebesidir; Vakit israf eden caiz şeylerden kaçınmak. Zaten haramlardan, sevilmeyenlerden, şüpheli şeylerden kaçınmaya çalışan ve sakınmasını bir üst seviyeye çıkarmak isteyen bir kimse için, bir sonraki mertebe, sizi Allah'tan uzaklaştıran helâl şeylerden kaçınmaktır.

   Bu kavram bazılarına garip gelebilir ve kurtuluşa ulaşmak gerekli değildir, ancak daha yüksek maneviyat seviyelerine giden yoldur. Bu zühd seviyesi, dikkatinizi dağıtan caiz şeyleri terk ederek önemli olana odaklanabilmeniz anlamına gelir. Zuhd'un bu seviyesi, birisi dizi izlemek veya video oyunu oynamak için İslam'ı incelemeyi veya kitap okumayı seçtiğinde gerçekleşir. İkincisi Helal olabilirken, birincisi daha faziletli ve faydalıdır. Faziletli ve faydalı olanı caiz olandan üstün kılmak, ahirete odaklanmanın özüdür.

   Zühd hayatı yaşamaktan elde edilebilecek pek çok fayda vardır. Sadece memnuniyet ve iç huzura yol açmakla kalmaz, aynı zamanda daha sonra daha iyi kullanılabilecek zaman ve kaynakları serbest bırakır. Daha önce abartılı toplantılara ve gereksiz markalı eşyalara harcanan zaman ve para artık hayır işleri, insani yardım çabaları ve kişisel gelişim için kullanılabilir. Sonuç, kişinin zamanını daha iyi kullanması ve daha mutlu bir ruhtur.

Materyalizmin Tehlikeleri

Zuhd'u Anlamak (İslami Öz-Disiplin)

   Materyalizm, Zühd'ün zıddıdır ve modern tüketim kültüründe baskın zihniyettir. Medya, eğitim sistemi ve pazarlama endüstrisi aracılığıyla açgözlülük ve savurganlık mesajları bombardımanına tutuluyoruz. Mutlu olmak için belirli bir arabaya, eve ve belirli bir üniversiteden bir dereceye ihtiyacımız olduğu öğretildi.

   Yine de tüm bunlar gereksizdir ve bir kişinin mutluluğu üzerinde gerçek bir etkisi yoktur. Mutluluk, sahip olduklarınızla değil, yaşamınızla ne yaptığınızla ilgilidir.

   Materyalizm günümüzde insanları Allah'tan uzaklaştıran, canları tüketen, ruh sağlığı sorunlarına neden olan, aileleri parçalayan büyük bir sorundur. (NOT: Bu makaledeki materyalizm, servet ve dünyevi mülklere takıntılı olmanın ruhsal hastalığına atıfta bulunmaktadır.)

Allah, Tekatür Suresi'nde materyalizme karşı bizleri uyarmaktadır:

   “Dünyanın güzelliklerini (tekâtür) yığma yarışı, kabirleri ziyaret edinceye kadar (yani ölünceye kadar) dikkatinizi dağıtır, Hayır! O zaman öğreneceksin! Tekrar Hayır! O zaman kesinlikle öğreneceksin! Numara! Keşke gerçek bilgiye sahip olsaydın! (Dünyayı kovalayanın akıbeti) Sen mutlaka Cehennem ateşini göreceksin! Bunu kendi gözlerinizle göreceksiniz! Sonra o gün (Allah'ın sana lütfettiği) nimeti nasıl harcadığın sorulacak."

Tekatür Suresi 102:1-8

   Bu surede de bahsedildiği gibi materyalizmin en kötü sonucu, insana hayatın amacını unutturmasıdır. Gittikçe bu dünyadan daha fazlasını kazanmaya o kadar takıntılı hale geliyoruz ki, neyin en önemli olduğunu, Yaratıcımızı memnun etmeyi ve Ahirette evlerimizi inşa etmeyi unutuyoruz. Bunun için çabalamamız gerekiyor.

   Materyalizm, Zühd'ün karşıtıdır. Dünyevi şeyleri toplama takıntısıdır. Materyalizm, modern dünyada her yerdedir. Okullar, üniversiteler, aile, kültür, televizyon ve reklamların hepsi materyalist bir gündemi zorluyor gibi görünüyor. Materyalizm mutlu bir yol değil, birçok psikolojik ve davranışsal soruna yol açan aldatıcı bir yoldur. Materyalizmin tehlikeleri arasında şunlar vardır:

  1. Niyetlerin bozulması – Materyalizm, bir kişinin bu dünyaya takıntılı olmasına yol açar. Bu saplantı, kişinin yargısını bulanıklaştırır ve niyetlerini bozar. Dünyasına kafayı takmış bir insan, ahireti düşünmez, Allah'ın rızasını gözeterek kararlar vermez, asil hedefler geliştirmez. Açgözlülük zihnini dağıtır ve kendisini Allah'ın rızasından uzaklaştıran bencil arayışlara saplanır. Bu da diğer birçok sorunu beraberinde getiriyor.
  2. Memnuniyet eksikliği - Bir kişinin kalbi Allah'tan koptuğunda ve dünyaya takıntılı olduğunda, sonuç huzursuzluk ve memnuniyetsizliktir. Böyle bir insan asla tatmin olmaz, her zaman sahip olmadığı şeylere bakar, onları arzular ve sahip oldukları için asla şükretmez.
  3. Yoksulluk korkusu – Ne kadar zengin olursa olsun, materyalist bir kişi servetine o kadar takıntılı ki, sürekli olarak hepsini kaybetmekten korkar. Yoksulluktan her şeyden çok korkar. Sonuç olarak, geceleri iyi uyuyamaz ve servetini biriktirmeye takıntılıdır. Bu da onu cimri yapar.
  4. Borç – Materyalist bir kişi, istediğini satın alacak servete sahip değilse, onu borçla satın almaya karar verir. Bugün kaç kişi alamayacakları arabaları kullanıyor ve ödeyemeyecekleri evlerde yaşıyor? Burada ve şimdi dünyalık mülküne sahip olmak için bu şeyler ödünç olarak satın alınır. Sonuç, kalbi suçluluk duygusuyla dolduran ve her türlü iç huzuru ortadan kaldıran bir ömür boyu borçtur.
  5. Kıskançlık – Materyalist bir kişi başkalarının malına bakar ve eğer bunları kendisi karşılayamazsa, başkalarını kıskanır. Bu kıskançlık, başkalarının içindeki iyiliği baltalamak veya onların hakkını elinden almak için kötü şeyler yapmasına neden olur. Ayrıca nankörlük ederek Allah ile ilişkisini de bozar ve Allah'ın kendisine vermediğini o kişiye verme kararını sorgulamaya başlar.
  6. Nefret – Materyalist bir kişinin birisini kıskanması, sonunda saf nefrete dönüşür. Sahip olamadığı şeylere sahip olanlardan nefret etmeye başlar. Bununla birlikte salihlerden ve dindarlardan nefret etmeye başlar. Yürekleri nefretle dolu olan insanlar iç huzuru yaşayamazlar.
  7. Kaygı – Materyalist bir kişi her zaman gelecek ve gelecekte finansal olarak güvende olup olmayacağı konusunda endişelidir. Bu dünyada istediği her şeye sahip olma takıntısı onu endişeden deliye çevirir. Bu his onu geceleri uyanık tutar ve şu anda sahip olduğu şeyden zevk almasını engeller.
  8. Depresyon – Depresyon bugün zenginler arasında çok yaygındır. Bunun nedeni materyalizmdir. Kalbi Allah'a bağlı olan varlıklı bir insan depresyonla savaşabilir ama materyalist bir insanın Allah'la bu bağı yoktur ve bu nedenle içinde bir boşluk hisseder.
  9. Topluma Kölelik – Son olarak, bu dünya takıntısı insanları toplumun modalarına, beklentilerine ve normlarına köle olmaya iter. Böyle bir insan kendisi olmakta veya kendi amaçlarının peşinden gitmekte özgür değildir. Görünüşünü sürdürmek ve iyi görünmekle çok meşgul. Bu, hayatını tüketir ve amaç ve kimlik duygusunu yok eder.

   Bu noktalardan, materyalizmin her Müslümanın kaçınması gereken tehlikeli bir zihniyet olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İç huzurun sağlanabilmesi için zühd çok önemlidir.

Zühd hakkında yanlış bilinenler

Zuhd'u Anlamak (İslami Öz-Disiplin)

   Zühdümüzü nasıl yetiştireceğimizi tartışmadan önce, bu konudaki tüm yanlış anlamaları gidermemiz gerekir. Çoğu İslami kavramda olduğu gibi 1400 yıllık tarih birçok şeyin zaman içinde yanlış anlaşılmasına ve yanlış yorumlanmasına neden olmuştur. Zuhd böyle bir kavramdır.

   Bazı çevrelerde, zühd veya zaahid (zühd sahibi kişi) kelimesi, çalışmayan, tüm zamanını ve çabasını Allah'a kulluk etmeye adayan fakir bir insan imajını çağrıştırır. Ancak bu fikir, Peygamberlerin, sahabelerin ve ilk Müslümanların uygulama ve tutumlarıyla çelişmektedir.

   Zühd fakirliği gerektirmez. İslam, yoksulluğu güzelleştirmez veya onu yaşamda bir ideal olarak görmez. Aksine, İslam'ın temel amaçlarından biri zenginliğin korunması ve geliştirilmesidir. Zenginlik, Allah'a ibadet etmek, toplumu yükseltmek ve bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için kullanılabilecek bir kaynak olduğu için Müslümanlar için önemlidir.

Zuhd'u Anlamak (İslami Öz-Disiplin)

   Bu, Sahabe uygulamasında açıkça görülebilir. Önde gelen Sahabelerin hepsi fakir insanlar değildi, bazıları varlıklı tüccarlardı ve onların zenginlikleri sayesinde toplum yükselmiş ve ümmet güçlenmişti.

   İlk mümin Hatice (ra) idi ve zengin bir iş kadınıydı. İlk yıllarda, kocası Peygamber Muhammed'in (s.a.v.) Davasını destekleyen ve finanse eden şey onun servetiydi.

   Aynı şekilde İslam'ı ilk kabul eden kişi de Ebu Bekir (RA) olup, aynı zamanda varlıklı ve nüfuzlu bir iş adamıdır. Bu serveti, İslam'a giren köleleri satın almak ve onları serbest bırakmak için kullandı. Ebû Bekir (RA), Zühd'ün en büyük örneklerinden biriydi, buna rağmen çalıştı, iyi kazandı ve bu parayı toplumu yükseltmek için kullandı.

   Osman İbn Affan (RA) aynı zamanda ilk din değiştirenlerden ve en büyük yoldaşlardan biriydi, ancak yine de tanınmış bir milyonerdi. Peygamber'in hayatının Medine döneminde, seferlerin çoğunu finanse eden ve birincil su kaynakları da dahil olmak üzere toplum için birçok ihtiyaç satın alan Osman'ın (RA) servetiydi. Abdur Rahman İbn Avf (RA) aynı zamanda en büyük on sahabeden biriydi. O da bu serveti ümmeti yükseltmek ve Peygamber (s.a.v.)'in seferlerini finanse etmek için kullanan zengin bir iş adamıydı.

Zuhd'u Anlamak (İslami Öz-Disiplin)

   Bütün bu örnekler, en büyük Müslümanların birçoğunun geçimini sağlamaktan veya servet kazanmaktan vazgeçmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Zengindiler, çok çalıştılar ve bu serveti ümmetin yararına kullandılar. Zühd'ün özü budur: Serveti elinde tutmak ve kalbine sokmamaktır.

   Bu, zühd'ün fakirlik, işi terk etme veya bu dünyanın güzel şeylerini terk etme anlamına gelmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Zühd kalbin bir durumudur ve bu dünyayla ve zenginliğin kendisiyle nasıl başa çıktığımızı yansıtır. Bir insan iyi kazanabilir, çok çalışabilir, zengin olabilir ve yine de Zühd sahibi olabilir. Alternatif olarak, bir adam fakir, tembel olabilir ve yine de bu dünyaya bağlı olabilir. Zühd mertebesini yansıtan esasen kalbin durumudur.

   Zühd, hayatın esaslarını terk etmek ve kendine zorluklar yüklemek demek değildir. Allah, İslam'ı insanlığa bir hediye olarak, zorlukları ortadan kaldırmak ve bizim için faydalı olana ulaşmamızı sağlamak için gönderdi. Allah, Helalden yararlanmamızı ve yarattıklarından yararlanmamızı istiyor.

Zuhd'u Anlamak (İslami Öz-Disiplin)

   Zorluğu kendine dayatmak kabul edilemez ve İslam'ın temel amaçlarına aykırıdır. Aişe (r.a.) Peygamber (s.a.v.)'den rivâyet etmiştir ki, kendisine iki şey arasında bir tercih hakkı verildiğinde, helal olduğu müddetçe kolay olanı tercih ederdi. Bu şekilde, İslam'ın bize, Helal olduğu sürece cennete giden daha kolay yolu seçmeyi öğrettiği örnek oldu.

   Zühd, eski püskü giyinmekle ilgili değildir, çünkü Peygamber (s.a.v.) ve ashabı güzel giyinirlerdi. Onlara güzel giyinmenin Allah'ın bizden sevdiği güzelliklerden olduğunu öğretti. Zühd, ahirete odaklandığınız için katı ve düşmanca olmakla ilgili değildir. Peygamber (s.a.v.) kadar ahirete odaklanan kimse yoktu ama o güldü, şaka yaptı, gülümsedi ve görüp görebileceğiniz en cana yakın insanlardan biriydi.

   Zuhd hakkındaki yanlış anlamaların çoğu, İslam'ın katı ve zor bir anlayışını yansıtıyor. İslam, insanlığa kolaylık getiren din olması gerektiği için bu başlı başına bir sorundur. Allah'ın kanunlarına uymak bizim için hayatı kolaylaştırmalıdır. Bu nedenle, lüzumsuz meşakkatleri teşvik eden ve bu dünyanın faydalı şeylerini terk eden her türlü İslam anlayışı, yanlış bir anlayıştır.

Zuhd'u korumak için ipuçları

Zuhd'u Anlamak (İslami Öz-Disiplin)

   Artık Zühd'ü tanımladığımıza, onunla ilgili yanlış anlamaları giderdiğimize ve materyalizmin tehlikelerini açıkladığımıza göre, artık Zühd'imizi nasıl büyüteceğimize ve besleyeceğimize odaklanabiliriz. Aşağıdaki ipuçları dünyayı kalbinizden uzak tutmanıza ve Allah'a itaate odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

Senden daha azına sahip olanlara bak, senden fazlasına sahip olanlara değil

   Peygamber (s.a.v.)'in bir hadisinden aynen alınmıştır. Aynı zamanda modern psikolojik araştırmalarla da doğrulanmıştır. İşleyiş şekli şudur ki, ne zaman bu dünyanın çekimini hissetseniz, sizden daha az şeye sahip olan ve hala memnun ve mutlu olan insanlara bakın.

   Dünyada çok kazanmayan, ancak mutlu ve Allah'a itaate odaklanmış birçok insan bulacaksınız. Bu tür insanlara bakmak, kendi durumunuzu takdir etmenizi sağlar ve bu dünyaya ait şeyleri yığma arzunuzu azaltır. Bir daha bu dünyanın çekimini hissettiğinizde, bunu deneyin. Kişinin inancı ve memnuniyeti için harikalar yaratır.

Materyalizm kaynaklarından kaçının

   Materyalizmden kaçınmak için onun kaynaklarını terk etmeliyiz. Modern dünyada buna reklam endüstrisi de dahildir. Reklam endüstrisi, insanların ihtiyaç duymadıkları şeyleri arzu etmelerini ve istemelerini sağlamak üzerine kuruludur. Bu reklamlar genellikle NLP eğitimi almış kişiler tarafından tasarlanır ve bu bilgileri reklamların kişinin zihnine hitap etmesi için kullanırlar. Sonuç olarak, kişi böyle bir reklama (televizyonda, radyoda, reklam panosunda veya posterde) baktığında, ihtiyacınız olmasa ve istemeseniz bile ürünü satın alma arzusunu hisseder. önce.

   Bundan kaçınmanın yolu, kendi zihninizi kontrol altında tutmak ve reklamların sizi etkilemesine izin vermemektir. Onlara objektif olarak bakın ve bunun gerçekten ihtiyacınız olan bir şey mi yoksa başka birinin sizi ihtiyacınız olduğuna ikna etmeye çalıştığı bir şey mi olduğuna mantıklı bir şekilde karar verin.

   Aynı şekilde, satış elemanlarının taktiklerine de dikkat etmeliyiz. Satış görevlileri bir şeyler satma işindedirler ve satmaları gereken şeye ihtiyacınız olduğuna sizi ikna edemezlerse işlerinde iyi olmazlar. Çok fazla insan pazarlama taktiklerine çok kolay kapılır. Satıcılarla uğraşırken gerçekçi olun. Nesneye gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına objektif olarak bakın ve istemiyorsanız hayır demekten çekinmeyin. Bazen saldırgan bir satış elemanına hayır demek zor olabilir, ancak bu, dağınıklığı önlemek ve bu dünyaya ait şeyleri yığmaktan kaçınmak için gerekli bir beceridir.

Doğru şirketi koruyun

   Materyalizmin kaynaklarından kaçınmak, kimlerle takıldığımıza dikkat etmeyi içerir. Çoğu zaman en yakın arkadaşlarımızın niteliklerini üstleniriz ve bu yüzden sürekli züppe materyalist insanlarla takılırsanız, bu şirketin sizi etkisi olacaktır. Sizi en son pahalı ürünleri satın almaya, görünüşünüzü korumak için borç almaya veya sahip olduklarınızdan daha fazlasına sahip oldukları için kötü ve nankör hissetmeye teşvik edebilirler. Böyle kimselerle beraber olmak, Zühd için çok tehlikelidir.

   Öte yandan, iyi bir arkadaşlık sizi Allah'ın rızasına odaklayacaktır. Arkadaşlarınız Allah'a itaate odaklanmış salih insanlarsa, size buna göre hatırlatma yapacaklardır. Memnuniyetleri ve minnettarlıkları size bulaşacak ve asil hedefleri, aynı şekilde asil hedeflere ulaşmanız için size ilham verecek.

Afterlife'ı önceliğiniz olarak tutun

   İyilik kazanmak ve bu dünyanın helallerinden yararlanmakta bir mahzur yokken, Zühd'ü korumanın anahtarı, ahirete ve Allah'ın rızasına odaklanmaktır. Bu bizi kontrol altında tutar ve bu dünyanın çok derinlerine inmemizi engeller.

   Her iş anlaşmasında, her satın alma kararında, her yaşam kararında Allah'ın rızasına odaklanılır. Bu, hayatımızın her yönünü yöneten en önemli faktör olmalıdır. Allah'ın rızasını önceliğimiz haline getirirsek, her dünyevi kararımız doğru yolda olacak ve para kazanıp zenginleşirken bile bizi O'na yaklaştıracaktır. Ahirete odaklanmak, Son Gün'de kazandığımız veya harcadığımız her dolardan sorumlu olacağımızı hatırlamayı içerir. Allah bize onu nasıl kazandığımızı ve nasıl harcadığımızı soracaktır. Bu düşünce bizi kontrol altında tutmalı ve satın alma ve iş kararlarımızı doğru yönde yönlendirmeli.

kendi imkanların dahilinde yaşa

   Modern yaşam tarzı, insanları krediyle yaşamaya ikna ediyor. Anında tatmin, istediğimiz şeyi, gücümüz yetmese bile, istediğimiz anda elde etmemizi gerektirir. Sonuç, bir ömür boyu ödenmesi gereken borçlar ve asla iç huzuru yaşayamamaktır. Borçsuz bir hayat yaşamak, iç huzuru sağlamak için çok önemlidir ve doğrudan Zühd ile ilgilidir. Anahtar, imkanlarınız dahilinde yaşamaktır. Ayda 1000 doları kastediyorsanız, 900 dolarla geçinin ve ayda 100 dolar biriktirin (veya 50 dolar biriktirin ve 50 dolar bağış yapın). Aynı şekilde, ayda 2000 dolar kazanıyorsanız, 1800 doları geçin ve geri kalanını biriktirin veya hayır kurumlarına bağışlayın. Bir şeye paranız yetmiyorsa, bunun için para biriktirin. Sadece bir zorunluluksa borç para almalısınız. O zaman da Helal kredi, yani faizsiz kredi olmalı.

   İmkanlarınız dahilinde yaşamayı seçtiğinizde, nefsinizi (arzularınızı) ehlileştiriyor ve kendinizi sabırlı olmak için eğitiyorsunuz. Bunu yaparak dünyanın çekimini reddeder ve Allah'ın rızasına odaklanırsınız. Bu aynı zamanda insanlara borç para vermenin psikolojik yükünü taşımadığınız için geceleri daha iyi uyumanıza ve iç huzura kavuşmanıza yardımcı olur.

Zuhd'u Anlamak (İslami Öz-Disiplin)

Sadece kullanacağınızı satın alın

   Kaçımız, satın aldığımız ama kullanmadığımız çöplerle dolu depolama birimlerine sahibiz? Birçok insan bir şeyler satın alma dürtüsüne karşı koyamaz ve sonuç olarak dünyadaki şeyleri yığarız. Bu şeylere çok para harcadığımız için, onları vermek için kendimizi kötü hissediyoruz. Sonuç olarak, onları yığıyoruz ve asla kullanmıyoruz.

   Bu eşyalar, irade eksikliğimizin ve dünyayı bırakamamamızın bir işareti olarak hayatımızda kalır. Zuhd ve iç huzuru yaşamak istiyorsanız, hayatınızı düzene sokarak ve sadeleştirerek başlayın. Hayatında biriken ama kimseye fayda sağlamayan her şeyi bırak. Gelecekte böyle şeyler satın almayın ve bunun yerine servetinizi daha iyi kullanın. Bu bizi son noktaya götürür.

Vakit ve serveti Allah yolunda harcayın

   İslam'da sadaka kavramı, ne kadar zengin olursak olalım, kalbimizi materyalizmden arındırmak ve Allah'a itaati esas almak için vardır. Bu yüzden cömert olma alışkanlığına sahip olmak çok önemlidir.  

   Allah yolunda her zaman ve kaynak harcadığınızda, kalbinizi bu dünyadan biraz daha özgürleştirir ve Yaratıcınıza daha da yakınlaşırsınız. Bu, sahabe örneğinde açıkça görülmektedir. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Abdur Rahman İbn Auf (RA) hepsi varlıklı kişilerdi, ancak son derece cömertlerdi ve her zaman büyük miktarda serveti hayır işlerinde vermeye istekliydiler. Servetlerinden ayrılmaktan asla korkmadılar. Başkaları için harcarlardı, bu yüzden Allah onlara her iki dünyada da yardım etti, bu dünyada ve ahirette başarıya ulaşmalarına yardım etti. Ne kadar zengin veya fakir olursak olalım, zühd'ü korumanın en büyük yollarından biri saf bir niyetle yapılan sadakadır.

Önceki KonuKovid-19 karantinası
Sonraki KonuSömürge Amerika'da Kölelik
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu