Reklam

sozlu-edebiyat | Etiketine Ait Sonuçlar (8)

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında saf şiir anlayışı, genellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren etkili olmuştur. Bu dönemde, özellikle Servet-i Fünun v...

Devamını Oku Devamını oku Butonu
1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye

1960 sonrası Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında, hikâye anlatıcılığında önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönem, özellikle teknik ve anlatım yönünden gelişmelerin yaşandığı, ya...

Devamını Oku Devamını oku Butonu
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri

İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri

Türkçenin önemli sözlükleri, zengin bir geçmişe sahiptir ve yüzlerce yıl öncesine dayanır. Türkler arasında sözlükçülük geleneği oldukça eskidir. Türkçe, Divanü Lügati't Türk...

Devamını Oku Devamını oku Butonu
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

Dil, insanların duygu ve düşüncelerini sözcükler veya işaretler aracılığıyla aktardıkları binlerce yıllık bir gelişim sürecine sahip anlaşma aracıdır. Günümüzde varlığını sürdüren dil...

Devamını Oku Devamını oku Butonu
Edebiyat ile Psikoloji ve Psikiyatri Arasındaki İlişki

Edebiyat ile Psikoloji ve Psikiyatri Arasındaki İlişki

Edebiyat - Psikoloji İlişkisi

Edebiyat, insanın düşüncelerini, duygularını ve hayallerini etkileyici bir şekilde aktarmayı amaçlayan bir sanat dalıdır. Psikoloji ise insan d...

Devamını Oku Devamını oku Butonu
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Türk edebiyatının tarihine baktığımızda, İslam'ın Türk kültürü ve medeniyeti üzerindeki etkisi büyük bir öneme sahiptir. İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasıyla birlikte, T...

Devamını Oku Devamını oku Butonu
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı, Orta Asya'da başlayan ve gelişen bir dönemdir. İslamiyet'in Türkler arasında kabulünden önce, Türklerin çeşitli kabilelerinin Orta...

Devamını Oku Devamını oku Butonu
Türk Dünyası Edebiyatının tarihi gelişimi

Türk Dünyası Edebiyatının tarihi gelişimi

Türk Dünyası Edebiyatının tarihi gelişimi, Türklerin yaşadıkları coğrafyalar, kültürler, dinler ve siyasi olaylar ile yakından ilgilidir. Türk edebiyatı, İslamiyet öncesi ve sonrası o...

Devamını Oku Devamını oku Butonu
Afyonkarahisar Frigya'da gizemli 'Antik Yol' Kral Arthur Gerçek Bir Kişi miydi? Alerjiler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Max Verstappen, Formula 1 tarihine geçti! Barbaros Hayrettin Paşa Bayrağı Moğol İmparatorluğu MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ Peygamber Muhammed: Lider Klingonca ve Diğer İnşa Edilmiş Dillerin Ortaya Çıkardıkları Böbrekleri yok eden, bitiren ilaçlar hangileridir?