Havas ilmi nedir?

Havas ilmi nedir?

    Havas ilmi hem maddi hem de manevi özelliklerinden dolayı insanlara çözümler sunan bir ilimdir. Bu konulara hâkim olan medyum ya da hocalar tecrübeleri ve deneyimleri ile insanlara yardımcı olan kişilerdir.

    Manevi uygulamaların başında gelen havas ilmi, alemin gizli boyutları ile düzenli iletişim kurulmasını sağlar. Havas kelime anlamı ile husus anlamına gelir. Dini yönden ise manevi sırlara vakıf olan ve kalp gözü açık olarak ifade edilmektedir. Havas ilmi maddi ve manevi olarak sorunlara çözüm bulan ilimdir. Bir bilim dalı olarak kabul edilmese bile insanlara faydası çok fazla olmaktadır.

    İnsan anatomisi, matematik bilimi, fizik ve astronomi, kimya ve doğa bilimi maddi ilimler olmakta, Ebced ilmi, cifr ilmi ve Esma-ül Hüsna ise manevi ilimler olarak karşımıza çıkıyor. Kutsal kitabımızda bulunan ayet, hadis ve süreklerde bulunan sırları ortaya çıkaran bu ilim ile birçok sorun çözülebilmektedir.

    Havas ilminin konusu oldukça geniştir. Bu ilmin bir kuralı ve kitabı bulunmaktadır. Özellikle cin musallatı sorunları havas ilminden yararlanılarak çözülmektedir. Yine büyü yapma ve büyü bozma, tılsım, vefk ve muska yapılırken de havas ilminden yardım alınmaktadır. Havas ilmi konusunda kendisini yetiştirmeyen kişilerin insanların çözüm bulmalarına imkân yoktur. Medyum ya da hoca havas ilmi konusunda kendilerini uzun yıllar eğiten kişiler olmaktadır. Havas ilminin inceliklerini bilmeyen sıradan kişilerin büyüyü bozmaya çalışmaları ya da kötü cinlerden kurtulmaya çalışmaları daha fazla zararlı olabilir. Bu konular basite alınabilecek uygulamalar değildir. Yapılan çalışmaların boşa gitmemesi ve olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına işinin ehli bir uzmandan yardım almak önemlidir.

    Pozitif ilimler insanlara maddi yönden fayda sağlamaktadır. Manevi yönden de sorunlarını çözmek isteyen kişiler bu konuda uzmandan destek almaktadırlar. Yaşanan sorunlardan ve sıkıntılardan kurtulmak ve manevi huzur için em çok havas ilmine ihtiyaç vardır. Havas ilmi, alemin bilinmeyen yönleri ile ilgilenmektedir.

    Havas ilminden en çok büyü yapma ve büyü bozma uygulamaları için yararlanılmaktadır. Havas ilminde uzmanlaşan bir medyum bu ilimden faydalanarak bu uygulamaları yapabilir. Gizli bilimlerin hepsi insanların manevi yönü adına çok büyük önem taşır. Hem maddi hem de manevi çözümler üretebilen bu bilim dalı insanlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

    Bu ilim gizli ilimler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Manevi boyutta yaşadıkları kabul edilen cinler ile iletişim kurulabilir. Kutsal kitapta bulunan ayet ve surelerin bilinmeyen ya da fark edilemeyen anlamları çözülebilir. Kur’an ayet ve hadislerinde gizli anlamlar bulunmaktadır. Bunları anlamak ve yorumlamak için havas ilminin bilinmesi ve Arapçanın bilinmesi önemlidir. Büyü yapama ve büyü bozma uygulamaları içinde gizli ilimlerden yardım alınır. Gizli ilimler içerisinde yer alan 12 ilimin başında gelen havas ilmini bilmeyen kişilerin bu konuda başkalarına yardımının olması beklenemez. Havas ilminin konularına vakıf olabilmek için uzun senekler eğitimler almak ve kendini yetiştirmek gerekmektedir.

    Gizli ilimler insanlara manevi yönden huzur veren ve sorunların çözüm bulması için manevi açıdan oldukça önemlidir. Cinler insanlar tarafından gözle görülmeyen ama varlıkları kabul edilen canlılardır. Kara büyüler cinlerden yardım alınarak yapılmaktadır. Büyünün bozulabilmesi için havas ilmi hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Doğuştan özel yeteneği olan ve havas ilminde uzman olan kişiler insanlara büyü bozma konusunda yardımcı olabilirler.

    Çok eski zamanlardan bu yana kullanılan havas ilminden alınan yardım ile medyumlar insanların göremedikleri alemleri görme yetenekleri ile manevi alemde yaşayan varlıklar ile iletişim kurabiliyorlar. Bu ilmin bir okulu yoktur. Kalp gözü açık olan ve altıncı hissi kuvvetli olan kişiler bu yeteneklerini geliştirmek için havas ilminin inceliklerini de öğrenmeleri gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu ilim günümüzde de halen çok sık kullanılmaktadır.

    Havas ilminin konularına tam anlamı ile hâkim olanların sayısı günümüzde oldukça azdır. Maddi ve manevi olarak çözümler üreten bu ilim sayesinde insanlar manevi huzura kavuşabilirler. Havas ilmine dayanarak bulunan çözümler kalıcı çözümler olabilir. Medyum ve hocalar özel yeteneklere sahip kişilerdir. Bu özel yeteneklerin havas ilmi ile birleştirilmesi çaresi kalmayan insanlar için umut olmaktadır.

    Bu ilim hem manevi hem de maddi çözümler sunar. Bu ilim ilk olarak Peygamber efendimize öğretilmiştir. Bakara suresinin 102. Ayetinde Harut ve Marut isimlerinde iki melek olduğundan bahsedilir. Bu ilim bu melekler aracığı ile öğretilmiştir. Dünyada hem manevi hem de maddi alem bulunmaktadır. Bu noktada gizli ilimler ile karşılaşılır. Bu ilimler çok eski zamanlardan itibaren yararlanılmaktadır. Manevi huzur arayanlar gizli ilimlerden yardım almaktadır. Hz. Süleyman bu ilimlerden yararlanan kişi olarak dikkat çekmektedir. Peygamberimiz bu ilmi Hz. Ali’ye öğretmiş ve günümüze kadar aktarılarak gelmiştir. Hz. Ali bu ilmi Cifir adında yazdığı kitapta toplamıştır. Bu kitaptan geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen faydalanılmaktadır.

    Havas ilmi uzun yıllar alınan eğitimler sonrasında deneyim ve tecrübe ile birlikte bu ilim verimli bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu konuda yardım almak istediğinizde her zaman güvenilir bir uzmandan destek almanız gerekiyor.

    Kur’an-ı Kerim’de her ayetin gizli bir anlamı bulunmaktadır. Her harfinde bir ebced değeri bulunur. Bu İlimden yardım alabilmek ve insanlara yardımcı olabilmek için bu konularda daha donanımlı hale gelmek şarttır. Vefk ve tılsım konularında da havas iminden yararlanılmaktadır. Bu ilim manevi çözümler ile insanların sorunlarını çözmektedir.

    Büyü yapma, büyü bozma, vefk ve tılsım gibi konularda gizli ilimlerden yardım alınmaktadır. Havas ilmi bu gizli ilimlerden bir tanesi olduğu için bu ilimin konularına da hâkim olmak gerekmektedir. Yapılan bu uygulamalar için uygulanan farklı ritüeller olduğu gibi okunması gereken dualar da bulunmaktadır. Bu duaların anlamlarının bilinmesi ve doğru olarak okunması önemlidir. Havas ilminde kendisini yetiştirmeyen kişilerin bu uygulamaları yapmasına imkân yoktur ve yapılmış ise de etkili bir uygulama olmayacaktır. Duaların eksik ya da fazla okunmaması iyi bir sonuç almak için önemlidir. Bu nedenle bu uygulamaları Allah vergisi yeteneğe sahip, havas konularına hâkim, kabiliyetli ve tecrübeli bir medyum ya da hoca tarafından uygulanmalıdır.

    Havas ilmi konularını bilen bir medyum gizli alemleri ve bu boyutta yaşayan cinleri bilir ve bu varlıkların üstesinden gelir. Havas ilminin amacı kötülüklerden ve büyülerden korunmaktır. Bu amaçla vefk ve tılsımlar hazırlanır.

    Sonuç olarak havas ilmi hem maddi hem de manevi olarak faydalanılan bir ilimdir. Özellikle kara büyülerin yapılmasında kullanılan manevi varlıkların görevlerinden uzaklaştırılması için yardım alınır. Manevi uygulamalar açısından insanlara huzur verir. Çok eski çağlardan bu yana kullanılan bu ilim insanlara fayda sağlamakta ve manevi olarak rahatlatmaktadır. Her duanın ya da ayetin gizli bir anlamı olduğu unutulmamalıdır. Havas ilmi bu anlamların çıkarılmasına yardımcı olur. Büyü, vefk, tılsım ve muska yapmak için kullanılan gizli ilimlerde okunacak duaların anlamlarının bilinmesi ve hangi uygulamada hangi duanın okunması gerektiğinin bilinmesini sağlar. Bu konuların uzmanı ise medyum ya da hocalardır.

 

Havas İlmi Yolu İle Tedavi Olmak Mümkün Müdür?

    Günümüzde tıp alanındaki ilerlemeler ile birçok hastalığın tespiti ve tedavisi modern şekillerde yapılabilmekte, bu sayede birçok hasta kişi acılarından kurtulabilmektedir. Kişiler başlarına gelen her türlü hastalığın tedavisini öncelikli olarak tıp ilminde aramaktadır. İlerleyen teknoloji ile bedensel ve ruhsal birçok hastalığın tespiti ve tedavisi yapılabilmektedir.

     Ancak bazen tıp ilminin yetersiz kaldığı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Hangi doktora gitse de çare bulamayan, ilaçla iyileşemeyen birçok hasta insan vardır. Çünkü hastalıkların altında yatan neden bedensel olduğu kadar ruhla da ilgili olabilir. Bazen bedendeki acıları, sıkıntıları iyileştirmek için önce ruha iyi gelecek uygulamalara başvurmak gerekebilir.

    Sara nöbeti, uyurgezerlik, kabus görme, yersiz korkulara kapılma, durduk yere gelen boğulma, nefes alamama hissi, aşırı sakarlıkla başına çeşitli musibetler gelmesi, her testi temiz çıkmasına rağmen evlat sahibi olamama gibi durumlarda tıp ilmi yetersiz kalabilmektedir. Tek çare olarak psikiyatri servislerine yönelen kişiler yine de aradıkları çareyi bulamadıkları durumlarda havas yolu ile tedavi olmaya karar vermektedirler. Çünkü birçok sorunun altında metafizik varlıklar, üç harflilerin musallat olması, kara büyüye uğrama, nazar gibi sebepler yatıyor olabilir. Bunların tespit edilmesi, en etkili ve doğru çözümün bulunması için havas ilmine vakıf, yetenekleri doğuştan gelen medyum hocalara danışmak gerekmektedir.

 

Havas İlmi Yolu Ne İşe Yarar?

    Bazen insanların başına anlam veremedikleri, kendi başlarına çözemedikleri musibetler gelebilmektedir. Hayatında her şey yolunda giderken bir anda tıp ilminin çare bulamadığı ve anlamlandıramadığı hastalıklar, aile içinde şiddete varan sorunlar, eşin başka kişilerle beraber olması, düğününe gün sayan nişanlıların bir anda ayrılması, uykusuzluk, huzursuzluk, kabus görme, boğulacak gibi olma, yolunda giden işlerin bir anda bozulması ve içine düşülen maddi sorunlar insanların kendi başlarına çözemeyeceği zor sorunlardır. Bu sorunların altında kişiye musallat olan cinler, kara büyüye uğrama, başkası tarafından yapılan muskalar, nazar, uğursuzluk gibi nedenler yatıyor olabilir. Sorunların altında yatan nedenlerin tespiti ve doğru çözüm için kesinlikle işinin ehli, kabiliyetiyle birçok soruna çare bulmuş bir medyum hocaya danışmak gerekmektedir.

 

Havas İlmi Nereden Öğrenilir?

    Havas ilmi nereden ve nasıl öğrenilir meselesi bu ilme merak saran kimselerin cevabını en çok aradığı soruların başında gelir. Havas ilmi sırlarla dolu bir ilimdir. Havas ilmini öğreten resmi bir kurum veya okul yoktur. Bu ilmi ancak kadim kitapları, dini öğretileri, matematiği, metafiziği, astronomi ilmini iyi bilen medyum, alim ve hocalar bilebilirler. Bu kişiler kapılarına gelen, havas ilmini öğrenmek isteyen kişilerin bu konuda yeterliliği olup olmadığına bakarlar. Çünkü metafizik varlıklara hükmetmek, üç harflilerle iletişime geçmek, onları devreye sokmak ve gerektiğinde onları devreden çıkarmak normal bir insanın kaldırabileceği bir konu değildir.

 

Havas İlmini Kimler Öğrenebilir?

    Havas ilmini kimlerin öğrenebileceği büyük bir merak konusudur. Havas ilminin insanların hayatlarındaki çaresi zor sorunlara çare olması nedeniyle birçok kişi havas ilmini öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak havas ilmi her isteyenin öğrenemeyeceği kadar sırlı bir ilimdir. Bu ilim hakkında üstün körü bilgilere sahip olmak bu ilme vakıf olunduğu anlamına gelmez. Bir kişinin havas ilmine vakıf olabilmesi için doğuştan yetenekli olması gerekmektedir. Doğuştan yetenekleri olan kişinin bu yeteneğini keşfetmiş ve bu yolda ilerlemiş olması gerekmektedir. Havas ilmine vakıf kişi metafizik varlıklar ve üç harflilerle iletişime geçebildiği, tılsımlı sözlere sahip olduğu ve muska gibi yapımında el becerisi gerektiren materyalleri hazırlamada uzmanlaşmış bir kişi olması gerekmektedir.

 

Önceki Konu2023 Formula 1 Azerbaycan Bakü Grand Prix'si
Sonraki KonuIQ Testi Nedir?
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu