İlahi Işığı Söndürmek İçin Tüm Çabalar Başarısız Olacak

İlahi Işığı Söndürmek İçin Tüm Çabalar Başarısız Olacak

   Evrendeki her şey, Yüce Allah tarafından kendisine verilen görevi yerine getirmekle meşguldür. O'nun kanunu son derece kuvvetlidir (العَزِيزُ). Ancak bu güç, hikmete (الْحَكِيمُ) dayanmaktadır.

Allama İkbal bunu çok güzel açıklıyor:

Ay ışığının parlaklığı tamamen sessizdir; Ağacın her dalı sessiz 

Yıldız kervanı oldukça; zili yok ama sessizce ilerliyor  

Çöl ve dağlar sessiz; sanki Doğa meditasyonda 

 

İlahi Işığı Söndürmek İçin Tüm Çabalar Başarısız Olacak
"Niyetleri, ağızlarıyla (üfleyerek) Allah'ın nurunu söndürmek içindir: Fakat Allah, nurunu (vahyini) tamamlayacaktır, inkar edenler istemeseler de." (61:8)

 

   Tüm Evren sessiz ama inanılmaz bir hızla ilerliyor ve sürekli görevini yerine getirmekle meşgul. Allama İkbal başka bir yerde, programlarını yürütmek için sürekli olarak çok çalışmakla meşgul olan milletlerin bunun hakkında konuşarak zamanlarını boşa harcamadıklarını söylüyor.

Kuran diyor ki:

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

Neden söylemeyeceğiniz şeyi söylüyorsunuz? ( 61:2 )

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّمهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkindir. ( 61:3 ) 

   İlâhi Kanuna göre, insanın bir şeyi yapacağımı söyleyip de o şeyi yapmaması çok tiksindirici ve şüphelidir. Bir yanda sürekli görevlerini yapmakla meşgul olup hiç konuşmayanlar, diğer yanda ise sadece övünerek konuşup verilen görevi yerine getirmeyenlerdir.

   İnsanlar başkalarına yalan söylememelerini öğütlemeye başladığında; hile yapmamak; kendini yenilemeden rüşvet vb. almamak, bugün tüm dünyada olduğu gibi siyasi arenada olduğu gibi suç oyununa kapılarak tüm toplum yozlaşır ve işlevsiz hale gelir. Sonuç olarak, İslam dünyası da dahil olmak üzere tüm dünyaya cehennem ortamı hakimdir.

İlahi Işığı Söndürmek İçin Tüm Çabalar Başarısız Olacak

   Kuran, konuşmayı sürdüren bir halkın ruhuna ne olduğuna dair tarihten kanıtlar sunar; Bir argüman üstüne bir argüman uydurup duran. Musa kavminin davranışlarına bakın diyor! Onlar sürekli olarak sadece konuşmakla, dinlememekle ve Musa (a.s.m.)'ın kendilerine söylediklerini ilahi emirlere göre yapmakla meşguldüler. Musa'ya (a.s.) bitmek tükenmek bilmeyen sorguları ile sızlanmaya başladılar. Kur'an bunları birçok yerde tarif etmiştir. Örneğin, Kuran bir ineğin kesilmesi için basit bir emir verdi ama onlar onun rengi, yaşı, büyüklüğü vb. hakkında çarpık tartışmalara başladılar ( 2:67-73 ).

Kur'an-ı Kerim, Musa'nın (a.s.) başından geçenlerle ilgili örneğini verir:

وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين

   Ve hatırlayın, Musa kavmine dedi ki: "Ey kavmim! Benim size Allah'ın elçisi (gönderilmiş) olduğumu bildiğiniz halde niçin beni üzer ve söversiniz?" Sonra onlar yanlış yaptıklarında, Allah onların kalplerini yanlışa saptırdı. Çünkü Allah, asi, aşırı gidenleri hidayete erdirmez. ( 61:5 )

İlahi Işığı Söndürmek İçin Tüm Çabalar Başarısız Olacak

   Musa (a.s)'ın kavmi çok konuşurdu, fakat kendilerine bir şey emredildiklerinde mazeret ararlar ve böylece Resûlleri için bir sıkıntı kaynağı oldular. İşte Musa (a.s)'ın kavmine şöyle dediği durumlardı: "Size Allah'tan bir elçi olarak gönderildiğimi bildiğiniz halde, niçin benim için hep bir belâ ve azap kaynağı oluyorsunuz? Sizden benimsemenizi istediğim herhangi bir yol, Her Şeye Gücü Yeten tarafından önerilmiştir ve sizin iyiliğiniz içindir. Ama buna rağmen hatalı yollarından vazgeçmediler. Onlar doğru yoldan saptıkça, Kıyâmet Kanunu'na göre sonuç, kalplerinin hakikatten daha da uzaklaşması oldu.

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

Kendileriyle (Hak'tan uzak) aldanmış olanlar, aldanacaklardır. ( 51:9) 

İlâhi Kanun, bilerek yoldan çıkanların doğru yere varamayacaklarını belirtir.

   Kuran, İsrailoğullarının Musa'ya (a.s) nasıl zor anlar yaşattığının hikayeleriyle doludur. Musa (a.s.) onlara, sana ne iletirsem Allah'tan olduğunu, senin kendi yararına olduğunu söyleyip durdu. Allah'ın emirlerine uyarak bana bir iyilik yapamazsın. Eğer yapmazsan, sonuçlarına katlanırsın.

Musa (a.s.)'dan sonra gelen İsa'yı (a.s) şöyle anlatır:

وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين

İlahi Işığı Söndürmek İçin Tüm Çabalar Başarısız Olacak

   Meryem oğlu İsa'nın da şöyle dediğini hatırlayın: "Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın (gönderilen), benden önce gelen şeriatı doğrulayıcı ve sonra gelecek bir peygamberi müjdeleyen elçisiyim. Benim adı Ahmed olacak." Fakat onlara apaçık ayetlerle geldiğinde, "Bu apaçık bir büyüdür" dediler. ( 61:6 )

   O dönemde Beni İsrail ulusunun durumu buydu. Ancak Musa'ya (as) bela ve sıkıntı kaynağı olan insanlar, herkesin bildiği şekilde İsa'ya da zulmetmişlerdir. Gelecek bir peygamberin haberine nasıl inanabilirlerdi? Beklenen o Peygamber gelip de apaçık ve apaçık şeriatlar getirdiğinde, dediler ki: Bu, Allah'ın zuhuru değil, onun uydurduğu apaçık bir yalandır.

   İsa (as)'dan sonra gelecek olan elçinin ismi konusunda Hristiyanlar arasında tartışmalar oluyordu. Kuran burada adının 'Ahmad' olacağını söylüyor. Ama Hristiyanlar İncil'de böyle bir isim olmadığını söylüyorlar. İsa'nın (a.s) verdiği orijinal İncil mevcut değildir. Aramice idi. Çevirisi Yunanca yapılmıştır. Yunanca İncil bile yok. Şimdi birçok dilde birçok İncil var. Yeni sürümler gelmeye devam ediyor. İngilizce'de bile birçok versiyon var. Aynı sürüm için bile birçok basım vardır ve bir basım diğer basımlarla eşleşmiyor. Hristiyanlar, İncil'de 'Ahmad' diye bir isim olmadığını söylüyorlar. Ancak Yunanca 'Paraclete' (Latince: 'paracletus') kelimesi teselli eden anlamına gelir. Daha pek çok tercümeler de savunucu ve yardımcı olarak yapılmıştır.

İlahi Işığı Söndürmek İçin Tüm Çabalar Başarısız Olacak

   Her neyse, mevcut İncillerde bile İsa'nın (a.s.m.) talebelerinin kendisinden getirdiği ilahi sistemi uygulamasını istediği yazılıdır. Bunun üzerine İsa (a.s.) benden sonra başka bir ilahi elçinin geleceğini ve görevimi tamamlayıp ilahi sistemi uygulayacağını söyledi; geldiğinde onu takip etmelisin. Fakat o elçi, İsa (as)'ın ümmetlerine açıkladığı bütün delilleri getirdiğinde, bunun açık bir yalan olduğunu söyleyerek onu yalanladılar.

Kuran diyor ki:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الَرَىٰ عَلَى اللَِّّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ الَمَرَىٰهّمْمِ الَمَوَلَامِ الَمَوَالُّامِ الَمَوَالُّامِ الَمَّّمُلَمِ الَمَوَالُّامِ الَمَوَالُلَمِ مَموَالُلَيَالَمَّمهِ الْكَذِبَ وَهُوَ وَمَنْ أَظْلَمُ

   İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Ve Allah zulmedenleri hidayete erdirmez. ( 61:7 )

   Bu Elçi kendi kitaplarında zikredilmiştir. Ancak onu yalanlamak için bu kişinin İsa (as)'ın müjdelediği Elçi olmadığı konusunda farklı yorumlar ve açıklamalar yaparlar. İlâhi Kanun'a göre, bir şeyleri karıştırıp Allah'a isnat etmek çok ciddi bir suçtur. Bu Messenger'a neden inandığını bir düşün. Size hangi yanlış veya sakıncalı şeyleri söylüyor? O, sizi ancak, Benî-İsrail'den gelen elçilerin tebliğ ettiği, ancak aslına uygun olmayan İslam'a davet ediyor. İşlerin yerinde kalmasına izin vermeyen insanlara düz ve net bir hayat yolu asla açılmaz. Allah herkese hidayetini verir, fakat pek çok kimse ona uymaz.

İlahi Işığı Söndürmek İçin Tüm Çabalar Başarısız Olacak

İlahi ışığı söndürmeye yönelik tüm çabalar başarısız olacak 

Kuran diyor ki:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَِّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَِّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرَِا رَوْ يُرِيدُونَ

   Niyetleri, Allah'ın nurunu ağızlarıyla (üfleyerek) söndürmek içindir: Fakat Allah, nurunu (vahyini) tamamlayacaktır, inkar edenler istemese de. ( 61:8 )

   Bu tavır ve davranışlarla İlâhi nuru (Kur'an'ı) söndüremezler. Asla başarılı olamazlar. Güneşin ışığını sadece ona üfleyerek söndürebilecekler miydi? Allah, nurunu kâmil kılmaya ve onu kâfirler ne kadar istemese de her yere yaymaya kararlıdır.

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِهمَّْ نُور

   Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterlerdi, fakat Allah, nurunun kâfirler istemese de, tam olarak tamamlanmasına izin vermez. ( 9:32)

   Geçmişte yapılan tüm çabalar bu ilahi nuru asla söndüremezdi. Krallık, dinsel rahipler ve kan emici kapitalistler bu ilahi ışığı söndürmeye çalıştılar, ancak başarısız oldular. Böylece insan yapımı şeriata körü körüne inançlarının karanlığı altında onu örtmeye çalışıyorlar. İnsan yapımı bu şeriatın Allah'tan olduğuna inandırmak için kitlelerin beyinlerini yıkadılar ve dünyayı cehenneme çevirdiler. Sonuç olarak, tüm dünya bu cehennemde acı çekiyor. Ama ilahi program nihayetinde insan yapımı şeriatı bu dünyadan silecek ve insanlık ilahi ışığı Güneş kadar parlak görecek ( 24:35 ).

İlahi Işığı Söndürmek İçin Tüm Çabalar Başarısız Olacak

Kuran diyor ki:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كَهَهْوَولََهَْوْ

   Müşrikler hoşlanmasalar da onu bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. ( 9:33 ) 

   Elçisini mutlak hak ve hakikate dayalı bir Hidayet Kitabı ve bir Din (İlahi Evrensel Rızık Sistemi) ile gönderen Allah'tır. Amacı, Allah'tan başka ilahların kanunlarına uymak isteyenlere ne kadar tiksindirici gelse de, nihayetinde dünyadaki tüm sistemlere galip gelmesidir.

İlahi yaşam Sistemi nihayetinde tüm insan yapımı yaşam sistemlerine üstün gelecektir.

   Burada Allah, İlahi Sistemini teorik veya soyut değil, pratik olan al-Din (الدِّينِ) olarak adlandırmıştır. İlahi rehberlik teoriktir ve Kuran sayfalarında yer alır. Gerçek dünyada bir yaşam sistemi olarak pratik olarak uygulandığında al-Deen (الدِّينِ) olur . Kur'an burada, her yaşam sistemine üstün geleceğini ve nihayetinde insan yapımı tüm yaşam sistemlerine üstün geleceğini bildirmektedir.

İlahi Işığı Söndürmek İçin Tüm Çabalar Başarısız Olacak

   Yani, Din olarak, bir hayat sistemi olarak İslam, şu anda dünyanın hiçbir yerinde yok. Birçok Müslüman hareketi yükselir ve söner. Dünyada yaklaşık 1.8 milyar Müslüman ve elliden fazla Müslüman hükümet var ama hiçbir yerde Din yok. Öyleyse İslam, bir zamanlar kendisini Din olarak kabul ettirip (Pers ve Roma imparatorlukları dahil) tüm insan yapımı sistemleri bir kerede alt edebilen, ancak bunu bir daha yapamayan harcanmış bir güç müdür? Bunun nedeni Müslümanların Dini terk etmeleri ve insan yapımı şeriatı takip etmeleridir.

   Ancak diğer milletler, dünyayı cehenneme çeviren mevcut sistemlerinden bıktıkları için daha iyi bir yaşam sistemi arayışındalar. Batılı düşünürler ve aydınlar, aradıkları sistemin -evrensel değerler, evrensel insan hakları, evrensel adalet vs.- zaten Kuran'da olduğunun farkında değiller çünkü Müslümanlar Kuran'ı açıklama görevini kendi başlarına yapmadılar. entelektüel seviye. Onlara, krallık, rahiplik ve kan emici kapitalistler tarafından kasten teşvik edilen insan yapımı şeriat temelinde İslam'ın yanlış versiyonunu sunduk. Böylece onlara gerçek İslam'ın harcanmış bir güç olduğunu kanıtladık.

   Ne kadar ironik ve üzücü ki insanlığın tüm sorunlarının çözümlerini Kuran'da bulsak da ondan yüz çevirmişiz. Sonuç olarak dünyada alay konusu olduk, itilip kakılıp tekmeleniyoruz ama insan yapımı şeriat kaynaklı derin uykudan uyanamıyoruz. Rahipliğimiz İslam'ı meslek haline getirdi.

İlahi Işığı Söndürmek İçin Tüm Çabalar Başarısız Olacak

Allah dünyadaki planlarını insan eliyle gerçekleştirir

Kuran diyor ki:

يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين

   Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun: Meryem oğlu İsa'nın havarilere dediği gibi: "Allah'a (işine) yardımcılarım kimdir?" Havariler, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız!" dediler. Sonra İsrailoğullarından bir kısım inandı, bir kısım da inkar etti: Ama biz iman edenlere düşmanlarına karşı güç verdik de galip gelenler oldular ( 61:14 ).

   Kur'an, İsa'nın (a.s) ashabı için ne kadar yüce bir karakter sergiliyor? İsa'nın (a.s) arkadaşları (yardımcıları) tamamen İsa'ya (a.s) bağlıydı ve büyük devrimcilerdi. Tam tersine, Mukaddes Kitap tamamen farklı bir tablo sunar – bazılarının onu terk ettiği ve bazılarının ona karşı komplo kurduğu.

İnsan dünyasında, insanlar Allah'ın programlarını gerçekleştirmek için el ele vermelidir. Daha önceleri de bu tür sistemler nerede kurulmuşsa, hepsi insan emeğiyle ortaya çıkıyordu.

İlahi Işığı Söndürmek İçin Tüm Çabalar Başarısız Olacak

   Örneğin İsa (a.s.) da aynı şekilde müritlerine sormuştu: Söyleyin bana, aranızdan kim İlahi Düzen'in kurulmasında bana yardım edecek? Buna havarileri bir ağızdan cevap verdiler: Bunun için Allah'ın yardımcıları olacağız. Çabalarının sonucu, Benî-İsrail'den bir grup bu Sistem'in doğruluğuna inanırken, bir diğeri ona karşı çıktı. Aralarında bir mücadele çıkınca, Allah bu dine inananlara yardım etti; ve düşmanlarını yendiler.

   Peygamber (s.a.v.) zamanında olan budur. Nihayet Peygamber (s.a.v.)'e muhalefet edenler arasından, din düşmanlarına karşı duracak ve İlahi Düzen'in kurulmasına yardım edecek bir grup ortaya çıktı. Allah, bu topluluğa desteğini verecektir.Tarih, Peygamber (asm) ve ashabının (r) İlahi Düzen'i kurduklarına ve dünyanın en geri ve medeni olmayan insanlarını, dünyanın en ileri, en ileri insanları haline getirdiğine tanıklık etmektedir. insan uygarlığının zirvesi.

   Allah bize sabrı, sabrı ve Peygamberimizin (s.a.v.) parlak ayak izlerini takip etmek için sarsılmaz bir bağlılık versin. O zaman Allah, kozmik güçlerinin bu hedefe ulaşma çabamızda bize katılacağını garanti eder:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلَُّوا

   Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere salât ederler: [bu yüzden] ey iman edenler, onu mübarek kılın ve tam bir teslimiyetle [onun rehberliğine] teslim olun! ( 33:56 ) 

   

Önceki KonuMasonluk nedir? Tarih, gerçekler ve mitler
Sonraki KonuUzungöl Nerede, Nasıl Gidilir ve Nerede Kalınır?
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu