İtikaf ( Manevi İnziva )

İtikaf ( Manevi İnziva )

İtikaf ( Manevi İnziva ) anlamı ve meşruiyeti:

    İtikaf, iyi veya kötü bir şeye bağlı kalmak ve geri kalan her şeyi engellemek demektir. Allah Kuran'da şöyle buyurmaktadır: ' Öyleyse onlara taptığınız suretler [ akifun ] nedir? ' ( Enbiya: 52 ) - yani kendilerini adadıkları ibadetlerdir. Burada kastedilen, Allah'a yakınlaşma niyetiyle inzivaya çekilmek ve mescitte kalmaktır.

     Bütün alimler onun meşruiyeti konusunda hemfikirdir. Peygamber her ramazanda on gün itikafa girerdi . Vefat ettiği yılda yirmi gün namaz kıldı. Buhari , Ebu Davud ve İbn Mace rivayet etmiştir . Peygamber'in ashabı ve eşleri onunla itikafa girdiler ve vefatından sonra da buna devam ettiler. Allah'a yakınlaşmak için yapılan bir amel olmasına rağmen sevabına dair sahih bir hadis yoktur. Ebu Davud anlatıyor: " Ahmad'a  ' İtikafın faziletleri hakkında bir şey biliyor musun? ' dedim. Cevap verdi: ' Hayır, bazı zayıf [ raporlar ] dışında.' ”

İtikaf ( Manevi İnziva )

Tercih edilen İtikaf'ın belirli bir süre sınırı yoktur:

    Uzun veya kısa itikaf niyetiyle camide kalınarak yerine getirilebilir. Mescidde ne kadar kalındığına göre sevap verilir. Camiden çıkıp sonra geri dönen kimse, itikafa niyet etmelidir. Ya'la ibn Umayyah dedi ki: "İtikaf için bir süre camide inzivaya çekildim." Ata ona dedi ki: Orada inzivaya çekildiğin müddetçe bu itikâftır. Hayırlısını umarak camide oturursan itikafa girersin. Aksi halde değildir.” Farz olmayan itikafa giren kimse, kalmak istediği süreden önce de olsa, istediği zaman itikafa son verebilir. Aişe anlatıyor: Peygamber ( s.a.v. ) itikafa niyet ederse, sabah namazını kılar ve namaza başlardı. Bir defasında Ramazan'ın son on gününde itikafa girmek istedi ve çadırının kurulmasını emretti. Âişe ( r.a. ) anlatıyor: " Bunu görünce çadırımı kurmamı emrettim, Peygamber'in hanımlarından bazıları da onlara uydular.  [ Peygamber ] sabah namazını kılarken bütün çadırları gördü ve: ' Bu nedir? ' Onlar: ' [ Allah'a ve Resûlüne ] itaat istiyoruz ' dediler. "

    Sonra çadırının ve hanımlarının çadırlarının indirilmesini emretti ve itikafını [ Şevval ayının ilk on gününe ] erteledi.” Peygamber ( s.a.v. )'in hanımlarının çadırlarının yıkılmasını emretmesi ve niyet ettikten sonra itikâfa çıkmalarını istemesi, onların itikâfı terkettiklerini göstermektedir. Hadis ayrıca, bir erkeğin eşinden izin almadığı takdirde, karısının itikafa girmesine engel olabileceğini göstermektedir. Erkeğin karısına izin verip sonra geri alması konusunda görüş ayrılığı vardır. Eş-Şafi'i, Ahmed ve Davud'a göre bu koca için caizdir ve böyle bir durumda kadının itikafını terk etmesi gerekir.

İtikaf ( Manevi İnziva )

İtikafın yapılacağı camiler:

    Hangi mescitlerin itikaf için makbul olduğu konusunda fakihler arasında görüş ayrılığı vardır. Ebu Hanife, Ahmed, İshak ve Ebu Sevr'e göre itikaf, beş vakit namazın kılındığı ve cemaat bulunan her camide sahihtir. Bu, Peygamber Efendimiz'in şu hadisine dayanmaktadır: "Ezancı ve imam bulunan her mescit itikaf için makbuldür." ( Ed-Darakutni rivayet etmiştir, fakat hadis mürseldir ve zayıftır ve delil olarak kullanılamaz. )

    Malik, Eş-Şafi'i ve Davud, onu belirli bir cami ile sınırlayan hiçbir kanıt olmadığı için herhangi bir camide kabul edilebilir olduğunu söylüyorlar. Şafiiyye, itikafın cemaatle yapılan bir mescitte yapılmasının daha faziletli olduğunu söylemektedir, çünkü Peygamber ( s.a.v. ) cami daha büyüktür. İtikâfa cuma namazı da dahilse , cuma namazını kaçırmamak için camide kılınmalıdır.

    İtikaf eden kişi, ezan okunan yer mescidin kapısı veya iç avlusu ise, ezan okuyabilir. Ayrıca caminin damına çıkılabilir, çünkü bunların hepsi caminin bir parçası sayılır. Ezan okunacak yer mescidin dışında ise ve mutekif ezan okursa, itikafı batıl olur. Hanefiyye ve Şafiiyye'ye ve Ahmed'ten bir rivayete göre dış avlu caminin bir parçası olarak kabul edilir. Malik ve başka bir rivayete göre mescide ait değildir ve itikafa girenin oraya gitmemesi gerekir.

    Alimlerin çoğu, bir kadının evindeki mescitte ( yani, evinin namaz kıldığı özel yerinde ) itikafa girmesinin doğru olmadığını, çünkü evindeki mescidin genellikle şer'iye düşmediğini söylemektedir. Bu noktada görüş ayrılığı yoktur. Peygamberimizin hanımları itikaflarını daima Peygamberimizin mescidinde yaparlardı.

 

Önceki Konu2009'dan 2023'e Kadınlar T20 Dünya Kupası Galipleri Listesi
Sonraki KonuZihin kontrolü ve uçan daireler: 24 sınıflandırılmamış askeri ve CIA sırrı
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu