Bilinç Kozmosun Bir Parçasıdır

Bilinç Kozmosun Bir Parçasıdır

    ‘Bilinciniz sizin bilinciniz değildir. O, kozmosun kendisi için duyduğu özlemin tezahürüdür. Size sizin aracılığınızla gelir ama sizden gelmez. ’*

    *Halil Cibran'ın Peygamber'de çocuklar hakkındaki sözlerinin bir yorumu:

    Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir. Onlar Yaşam'ın kendine duyduğu özlemin oğulları ve kızlarıdır. Sizin aracılığınızla gelirler ama sizden gelmezler.

    Beyin ötesi bilinç - ölüme yakın deneyimler, ölüm sonrası iletişim, medyum aracılığıyla ve araçsal iletişim ötesi, geçmiş yaşam hatıraları ve reenkarnasyonu düşündüren deneyimlerle ilgili incelemelerimizde karşılaştığımız bilinç - tezahür eden dünyada maddi bir varlık değildir.

    Kozmosun derin boyutu olan Akaşa'da içkin bir unsurdur.

Bilinç Kozmosun Bir Parçasıdır

    Bilincin gerçekliğin daha derin bir boyutuna ait olduğu fikri çok eski bir sezgidir. Büyük ruhani ustalar, şairler ve hatta bilim insanları bize bilincin beynin "içinde" olmadığını ve beynin var olduğu dünyanın bir parçası olmadığını söylüyorlar.

    O, kozmosu dolduran zihnin ya da zekânın bir parçasıdır. Bilinç uzay ve zamanda lokalize ( ancak lokal olmayan ) bir tezahür olarak ortaya çıkar. Erwin Schrödinger bunu açıkça söylemiştir: bilinç tektir - çoğul olarak mevcut değildir.

    Tıpkı uzay - zamandaki parçacıkların ve parçacık sistemlerinin Akaşik derin boyuttaki kodların ve ilişkilerin izdüşümleri olması gibi, canlı organizmalarla ilişkili bilinç de yalnızca o boyutta var olmayan ama aslında o boyutun ta kendisi olan üniter bilincin bir tezahürüdür - holografik bir izdüşümüdür.

 

Bilinç Kozmosun Bir Parçasıdır - Beyin Tarafından İletilir ve Gösterilir

Akaşik Bilinç Kavramı

    Eğer bilinç kozmosun üniter bilincinin holografik bir tezahürü ise, uzay ve zaman boyunca mevcuttur. Bilinç mineraller aleminde, canlılar dünyasında, insanların ve diğer organizmaların oluşturduğu sosyal ve ekolojik sistemlerde mevcuttur.

Bilinç Kozmosun Bir Parçasıdır

    Doğadaki boyut ve karmaşıklık spektrumunun bir ucunda kuanta düzeyinde, diğer ucunda ise galaksiler düzeyinde mevcuttur.

    Ancak bilinç ve ilişkili olduğu sistemler ve organizmalar farklı gerçeklik düzlemlerinde var olurlar. Parçacıklar ve parçacıklardan oluşan varlıklar tezahür eden dünyanın bir parçasıyken, onlarla ilişkili olabilecek bilinç derin boyuttaki bir unsurdur.

    Bu kavrayış başka türlü çözülemeyen bulmacaları açıklar. Diğer şeylerin yanı sıra, bilinç araştırmalarındaki "zor soru" sorununun üstesinden gelir: beyin gibi maddi bir şey, bilinç gibi maddi olmayan bir şeyi nasıl üretebilir?

    Bu bulmacanın çözülmesine gerek yoktur çünkü yanlış öncüllere dayanmaktadır. Beynin bilinci nasıl ürettiğini açıklamaya gerek yoktur çünkü beyin ve bilinç ayrı gerçeklik düzlemlerindedir. Beyin bilinç üretmez; onu iletir ve gösterir.

    Bu önermeyi ele alalım. Beynin bilinç ürettiği iddiasının standart argümanı, beyin çalışmadığında bilincin durduğu gözlemidir.

    Bu argümanda yanlış olan birkaç şey vardır. İlk olarak, beyin çalışmadığında bilincin her zaman ve zorunlu olarak sona erdiği doğru değildir. ÖYD incelememizde gördüğümüz gibi, klinik çalışmalar beyni klinik olarak ölü olan kişilerin bilinçli deneyimler yaşayabildiğini ve bazen bu deneyimlerin dünyanın gerçek bir algısı olduğunu kanıtladığını göstermektedir.

    İkinci olarak, beyin çalışmadığında bilinç sona erse bile, bu bilincin beyin tarafından üretildiğini kanıtlamaz. Bilgisayarımızı, cep telefonumuzu, televizyonumuzu ya da radyomuzu kapattığımızda görüntüledikleri bilgiler yok olur, ancak bilginin kendisi yok olmaz.

Bilinç Kozmosun Bir Parçasıdır

    Tıpkı elektronik aletler tarafından görüntülenen bilginin bu aletlerden bağımsız olarak var olması gibi, beyin tarafından görüntülenen bilinç de onu ileten beyinden bağımsız olarak var olur. Bilinç, canlı bir beyin tarafından aktarılsa da aktarılmasa da evrende mevcuttur.

    Bilincin kozmik derin boyutun içsel bir unsuru olduğu iddiasının kendi deneyimlerimizde temelleri vardır. Bilince dünyadaki şeylere eriştiğimizden temelde farklı bir şekilde erişiriz. Öncelikle, bilinç özeldir: onu yalnızca "ben" deneyimleyebilirim.

    Ancak diğer şeylerin aksine, bilincimi gözlemlemem, onu deneyimlerim. Aradaki fark önemsiz değildir. Gözlem üçüncü şahsa ait bir eylemdir: gözlemci gözlemlediği kişi, şey ya da olaydan ayrıdır.

    Beyin, kendisiyle ilişkili olan bilincin aksine, bu modda gözlemlenebilir. Beyni gözlemlerken sayısız nöron ağından ve nöron altı topluluklardan oluşan gri maddeyi görürüz. Ancak bunlarla ilişkili bilinci gözlemlemeyiz ve gözlemleyemeyiz.

    Bilincin açık uzay-zaman dünyasının bir parçası olmadığı iddiası için daha fazla destek vardır. Bu da - 1. Bölümde sunulan ve tartışılan - bilincin yalnızca beyinle ilişkili olarak var olmakla kalmayıp onun ötesinde de varlığını sürdürebildiğine dair kanıtlardır.

    Eğer bilinç beyin tarafından üretiliyor olsaydı, beyin işlevini yitirdiğinde sona ererdi. Ancak bazı kayda değer vakalarda bilincin işleyen bir beynin ötesinde de var olmaya devam ettiğini gördük.

    Bu bir anomali değildir. Bilinç beynin bir parçası değildir ve beyin tarafından üretilmez. Sadece beyin tarafından iletilir ve gösterilir ve beyin tarafından iletilse de gösterilmese de vardır.

Bilinç Kozmosun Bir Parçasıdır

 

Akaşik Bilinç Kavramının Temel Önermeleri

Bilinç Beyin Tarafından İletilir ve Gösterilir

    Eğer bilinç tezahür eden dünyanın içinde değilse ve onun bir parçası değilse, o zaman bilinç ya İbrahimî dinlerde tarif edilen aşkın bir ruhani alemdedir ya da kozmosun tezahür etmeyen bir boyutunun parçasıdır.

    Akaşik kavram, bilincin kozmosun bir parçası, hatta temel bir parçası olduğudur. Ancak gözlemlenebilir uzay - zaman parçası değildir.

    Bu önerme üzerinde düşünürken, bir radyo ya da başka bir enstrüman tarafından iletilen bilgi analojisine geri dönelim. Bir radyonun senfoniyi üretmekten ziyade senfoninin seslerini yeniden ürettiğini biliyoruz.

    Senfoni, yeniden üretiminden bağımsız olarak vardır ve radyo kapatıldığında da var olmaya devam eder. Elbette radyo kapatıldığında artık senfoninin seslerini duymayız. Ancak bu, senfoninin varlığının sona ereceği anlamına gelmez.

 

Derin Boyut Kozmik Bir Bilinçtir

    Yukarıda da belirtildiği gibi, kozmosun derin boyutu bir bilinçtir. Tezahür eden boyuttan bilgi alır ve tezahür eden boyuta "şekil verir".

Bilinç Kozmosun Bir Parçasıdır

    Açık dünya perspektifinde derin boyut bir bilgi alanı ya da aracıdır; dünyadaki şeyleri "biçimlendirir". Ancak "kendi içinde" bu boyut, biçimlendirici sinyallerden oluşan bir ağdan daha fazlasıdır. Kendi başına bir bilinçtir.

    Bu ilke kendi bilincimizin deneyimi tarafından desteklenmektedir. Bilincimizi gözlemlemediğimizi - onu deneyimlediğimizi belirtmiştik. Akaşa'yı da gözlemlemeyiz ( o "gizli" bir boyuttur ), ama onu deneyimleriz: daha doğrusu, onun deneyimleyebildiğimiz şeyler, yani tezahür boyutundaki şeyler üzerindeki etkisini deneyimleriz.

    O halde, yalnızca açık uzay - zaman dünyasını değil, aynı zamanda derin boyutun kendisini de deneyimleyebildiğimizi varsayalım. Bu da bizim kozmosla eş kapsamlı, ilahi ya da doğaüstü bir varlık olduğumuzu varsayar.

    Yukarıda da belirtildiği gibi, kozmosun derin boyutu bir bilinçtir. Tezahür eden boyuttan bilgi alır ve tezahür eden boyutu "biçimlendirir".

    Açık dünya perspektifinde derin boyut bir bilgi alanı ya da aracıdır; dünyadaki şeyleri "biçimlendirir". Ancak "kendi içinde" bu boyut, biçimlendirici sinyallerden oluşan bir ağdan daha fazlasıdır. Kendi başına bir bilinçtir.

    Bu ilke kendi bilincimizin deneyimi tarafından desteklenmektedir. Bilincimizi gözlemlemediğimizi - onu deneyimlediğimizi belirtmiştik. Akaşa'yı da gözlemlemeyiz ( o "gizli" bir boyuttur ), ama onu deneyimleriz: daha doğrusu, onun deneyimleyebildiğimiz şeyler, yani tezahür boyutundaki şeyler üzerindeki etkisini deneyimleriz.

Bilinç Kozmosun Bir Parçasıdır

   O halde, yalnızca açık uzay - zaman dünyasını değil, aynı zamanda derin boyutun kendisini de deneyimleyebildiğimizi varsayalım. Bu da bizim kozmosla eş kapsamlı, ilahi ya da doğaüstü bir varlık olduğumuzu varsayar.

    Penrose'a göre, bir durum ya da konumdaki bir parçacık uzay - zaman geometrisinde belirli bir eğriliktir ve aynı parçacık başka bir konumda ters yönde bir eğriliktir.

    Her iki konumdaki eğriliklerin üst üste binmesi, zıt yönlerde eşzamanlı eğrilikler oluşturur ve bunlar uzayzaman dokusunda kabarcıklar veya kabarcıklar oluşturur.

    Bu baloncuklar ya da kabarcıklar fiziksel dünyayı dolduran kuantumlardır. Dolaşıktırlar ve yerel değildirler, ancak kararsızdırlar: etkileşim sırasında ince yapılı uzay - zamana çökerler ve belirli bir yer ve zamanda belirli bir duruma geçerler.

    Penrose her kuantum çöküşünün uzay-zamana bir bilinç unsuru kattığını öne sürer. Eğer durum buysa, derin boyuttaki bilincin tezahür eden dünyaya nasıl girdiğine dair fizik temelli bir açıklamaya sahip oluruz.

Bilinç Kozmosun Bir Parçasıdır

    Kendi beynimiz ve bedenimiz de dahil olmak üzere her kuantumun, her atomun ve her multiatomik yapının derin boyut tarafından "biçimlendirildiğini" söylemiştik. Bu "oluşum" beynimizin alt nöronal yapılarının kuantum düzeyindeki dalgalanmalara duyarlılığı sayesinde gerçekleşir.

    Bunlar, bilincin uzay - zamanın ince yapısı düzeyinde tezahür eden dünyaya girdiği düzenlenmiş nesnel indirgemeye karşı duyarlıdır.

    Dünyada bilincin varlığını açıklayan teoriler şüphesiz önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilecektir. Ancak bu teorilerin daha da geliştirilmesinin, bilincin beyin tarafından üretilmediği şeklindeki temel kavrayışı değiştirmesi pek olası değildir. Bilinç sadece beyin tarafından aktarılan ve detaylandırılan kozmik bir olgudur.

    Bilinç kozmik bir boyuttur ve beyin yerel bir varlıktır. Beyinle ilişkili bilinç, kozmosun derin boyutu olan Akaşa'nın yerelleştirilmiş bir tezahürüdür.

    Ervin Laszlo tarafından, kaynak: "Ölümsüz Zihin: Bilim ve Beynin Ötesindeki Bilincin Sürekliliği" Anthony Peake ile birlikte Ervin Laszlo

    Yukarıdaki yazı, Ervin Laszlo'nun Anthony Peake ile birlikte yazdığı ve Inner Traditions, Bear and Company tarafından yayınlanan The Immortal Mind: Science and the Continuity of Consciousness Beyond the Brain adlı kitaptan alınmıştır.

UYARI! Web sitemizdeki bilgiler bedensel ve zihinsel sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis koymaz, tıbbi tedavi önermez ve psikolojik çözümler sunmaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.
Önceki KonuSasani İmparatorluğu
Sonraki Konu2023 Ziraat Türkiye Kupasının Sahibi Fenerbahçe
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu