Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri

Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri

    'Devrimler Çağı' terimi genellikle 18. ve 19. yüzyılın ortalarındaki önemli toplumsal ve siyasal değişimleri ifade etmek için kullanılır. Bu dönemde, birçok ülkede devrimler meydana gelmiş ve devlet - toplum ilişkilerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönemdeki bazı önemli devrimler arasında Amerikan Bağımsızlık Savaşı ( 1775 - 1783 ), Fransız Devrimi ( 1789 - 1799 ), Latin Amerika Bağımsızlık Hareketleri ( başlangıcı 19. yüzyılın başları ) ve 1848 Devrimleri bulunmaktadır.

    Yurttaşlık Hakları ve Demokrasi: Devrimler Çağı, yurttaşlık haklarının ve demokrasinin yükselişine tanık oldu. Amerikan Bağımsızlık Bildirisi ve Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi gibi belgeler, bireylerin doğal hakları ve demokratik ilkeleri vurguladı. Devletin meşruiyeti artık halktan alınan güçten türemeye başladı.

    Feodalizmin Sonu ve Ulusal Kimliklerin Oluşumu: Birçok devrim, feodal sistemin çöküşüne ve ulusal kimliklerin güçlenmesine yol açtı. Fransız Devrimi'nin etkisiyle birçok ülkede feodal ayrıcalıklar kaldırıldı ve ulusal kimliklerin güçlenmesi desteklendi.

    Sanayi Devrimi ve Ekonomik Değişim: Sanayi Devrimi, üretim süreçlerindeki büyük değişikliklerle birlikte, kapitalizmin yükselmesine neden oldu. Bu dönemde devletler, ekonomik hayatta daha fazla müdahale etmeye başladılar ve serbest piyasa ekonomisinin temelleri atıldı.

    Toplumsal Hareketler ve Sınıf Mücadeleleri: Devrimler Çağı, toplumsal eşitsizliklere ve sınıf ayrımlarına karşı birçok toplumsal hareketi tetikledi. İşçi sınıfının mücadelesi, sendikal hareketler ve sosyalist düşünceler bu dönemde güç kazandı.

    Uluslararası İlişkilerde Değişim: Devrimler, uluslararası ilişkilerde de büyük değişikliklere yol açtı. Ulusal bağımsızlık hareketleri, imparatorlukların çöküşü ve yeni ulus-devletlerin ortaya çıkışı, uluslararası politika dengelerini etkiledi.

    Eğitim ve Aydınlanma: Devrimler Çağı, eğitim ve aydınlanma ideallerinin güçlenmesine yol açtı. Eğitim, toplumun geniş kesimlerine açıldı ve bilgiye erişim arttı. Aydınlanma düşüncesi, bireylerin kendi kaderlerini belirleme hakkını vurguladı.

    Devrimler Çağı, tarih boyunca önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde devlet - toplum ilişkileri de büyük bir evrim geçirmiştir. İşte bu konu hakkında bazı önemli noktalar:

 1. İhtilaller Çağı:

  • Fransız İhtilali ( 1789 ) bu dönemin başlangıcını işaret eder.
  • Nedenleri arasında krallık rejiminin baskıcı yönetimi, halkın farklı sınıflara ayrılması, aydınlanma çağının etkisi ve Amerika’nın bağımsızlığını kazanması yer alır.
  • Sonuçları arasında millî devletlerin kurulması, insan hakları evrensel bildirisinin yayınlanması ve laik hukuk kurallarının ortaya çıkması bulunur.

 2. Fransız İhtilali’nin İmparatorluklara Etkisi:

  • Fransız İhtilali, ulus, milliyetçilik, demokrasi, laiklik gibi kavramları Avrupa’ya yaydı.
  • Özellikle Avusturya - Macaristan İmparatorluğu, Rusya ve Osmanlı Devleti’ni etkiledi.
  • İmparatorluklar, bu değişimlere farklı şekillerde yanıt verdi.

 3. Osmanlı Devleti’nde Değişimler:

  • XIX. Yüzyıl Sosyal Hayattaki Değişimler: Modernleşme hareketleri, eğitim, sanayileşme ve toplumsal yapıda değişimleri içerir. Osmanlı Devleti’nde modernleşme hareketleri başlamıştır. Batı tarzı eğitimli ve teçhizatlandırılmış ordu kurulmuş, demokratikleşme hareketleri yaşanmıştır.
  • Demokratikleşme Hareketleri ve II. Meşrutiyet: Osmanlı’da anayasal düzenin kurulması ve halkın daha fazla katılımı hedeflenmiştir. 
  • Osmanlı Devleti’nde Bağımsızlık Hareketleri: Osmanlı Devleti’nde bağımsızlık için ayaklanan Sırplar, Hırvatlar ve Romenler isteklerine kavuşamamıştır.

    Bu dönem, toplumların ve devletlerin temellerini yeniden şekillendirdiği önemli bir süreçtir. Bu değişiklikler, devletin ve toplumun rollerinde köklü dönüşümlere neden oldu ve modern dünyanın temellerini attı. Ancak, bu dönemdeki devrimlerin bazıları aynı zamanda çatışma, kaos ve güç mücadeleleriyle de ilişkilidir.

 

Önceki Konuİslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
Sonraki KonuTuhaf Olan Daha Az Bilinen Poltergeist Vakaları
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu