Ezoterizm Nedir, Ezoterik Ne Demektir?

Ezoterizm Nedir, Ezoterik Ne Demektir?

    Ezoterizm nedir sorusuna şu şekilde cevap vermek mümkündür: Ezoterizm, gerçek doğruların ancak onu anlayabilecek yetenek ve bilgiye sahip olanlara iletilebileceği görüşüne dayanan bir öğretim sistemidir. Ezoterizm genellikle Arapça ve Eski Türkçede “Batiniyye”, Fransızcada “Esotérisme” ve İngilizcede “Ezoterizm” veya “Ezoterizm” anlamına gelir. Ezoterizm kelimesinin Türkçedeki yeni kullanılan karşılığı “İçrekçiler”dir.

    Ezoterizm, bilgi ve görgü kurallarının kademeli olarak ve kapalı bir toplulukta verildiği bir çalışma ve öğretim sistemi olarak tanımlanabilir. Bu tanımda dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, ezoterizmde aktarılan bilgi ve görgülerin bilimsel veya ahlaki-dini nitelikte olabileceğidir.

 

Ezoterik Nedir? Tarihte Ezoterizm İlk Olarak Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır

Ezoterizm Nedir, Ezoterik Ne Demektir?

    Ezoterizm doktriner bir sistemdir ve bu sistem tarafından iletilen doktrin, geleneksel veya dini olduğu kadar bilimsel ve çağdaş olabilir. Bununla birlikte, Ezoterizmin bu özelliği genellikle gözden kaçırılır ve ezoterizmi mistisizm veya Okültizm ile karıştırmak neredeyse her zaman yanlıştır.

    Ezoterizm kelimesi, Yunanca ezoterikos sıfatından türetilmiştir. Ezoterik biçiminde yaygın olarak kullanılan bu sıfat, “içsel, yani kapalı ve içe dönük veya aşikar olmayan” anlamına gelir ve bir topluluğu veya kuruluşu, bir yöntemi veya sistemi, bir yazı veya konuşmayı tanımlamak için kullanılabilir. Ezoterik sıfatı, "genel ve her şey mümkün" anlamına gelen "egzoterik" ( ekzoterik, İngilizce'de Exoteric, Fransızca'da Exotérique ) teriminin zıttıdır. Örneğin dinler egzoteriktir, mistisizm ezoteriktir. Antik Çağın mistik düşünürü Pythagoras, öğrencilerini ezoterikos ve ekzoterikos olarak ikiye ayırmış ve gizli öğretisini sadece birincisine aktarmıştır.

EZOTARİZMİN ÖZELLİKLERİ

    Öğretiyi alacak kişilerin özenle seçilmesinden sonra “inisiyasyon” yöntemiyle topluma kabul edilirler ve aynı yöntemle ilerletilirler; 
    İnisiyasyon yöntemine göre bir dizi derecelerde öğretilerin öğretilmesi; 
    Öğretiler kapsamında öncelikle sembol, alegori ve özdeyişleri kullanarak bireyin kendi doğrularını bulmasının yolunu açmak.

Ezoterizm Nedir, Ezoterik Ne Demektir?

    Görülebileceği gibi, bir sistem olarak Ezoterizm, öğretimin özünden bağımsızdır ve temel olarak resmi bir işlemi karakterize eder.

 

EZOTARİZM NASIL BAŞLADI?

    Ezoterik öğretim sisteminin kökeni, İnsanoğlunun doğa kanunları üzerinde düşünmeye başlaması, doğanın ve evrenin gerçeklerini aramaya başlaması kadar eskidir. İnsanların büyük çoğunluğu ya gerçekleri anlayamadı, ya tepki gösterdi ya da kendi çıkarları için suistimal etmeye çalıştı. Bu durum, gerçeklerin araştırılmasında ve doğruların aktarılmasında kapatmanın insanlar ve insanlık için daha faydalı sonuçlar sağlayacağı fikrini oluşturmuş ve böylece Ezoterizm ortaya çıkmıştır.

    Ezoterizmde herkese açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin ancak belli bir kültür düzeyine ulaşmış kişiler tarafından anlaşılmasının nedeni, kapatılmasını zorunlu kılmıştır. Bu anlamda Aristoteles'in öğretisi de ezoterik olarak kabul edilmelidir; Aristoteles sabahları seçkin öğrencilerine ders verirken, akşamları halka ders anlatırdı ve öğrettiği şeyler ayrı bir bilgiydi.

Ezoterizm Nedir, Ezoterik Ne Demektir?

EZOTARİZMDE BİLGİNİN DEĞERİ

    Ezoterizmi uygulayan toplulukların büyük çoğunluğu, ulaştıkları gerçeklerin bilgi ve bulgularından sadece üyelerinin yararlanacağını öngörmemektedir; Kendilerinin dışındaki topluma ve tüm İnsanlığa da özen gösterirler. Ancak, yeterince uyumlu bir ortam sağlanmadıkça gerçeklerin gelişigüzel ifşa edilmemesini ve gizlenmemesini yararlı ve hatta gerekli buluyorlar. Bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, gerçeklerin toplum dışına yayılması ve insanlığa mal edilmesi gecikebilir.

    Ezoterizmin kapanmasının nedeni, Hermetizm'in şu sözleriyle daha iyi anlaşılabilir:

    "Her zihin büyük gerçekleri kavrayamaz. Çoğunluk ya aptaldır ya da kötüdür. Eğer aptallarsa, gerçek karşısında akıllarını kaybederler. Eğer kötülerse, bu gerçeği suistimal ederek kötülük yaparlar. Gerçeği saklamaktan başka çare yok. Bulmak, bilmek ve susmak lazım…”

    Benzer bir yaklaşımı Şeyh Bedreddin'de de bulmak mümkündür:

    “Her bilgi kendi düzeyinde doğrudur. Halka en başta doğru söylenirse ya yoldan saparlar ya da doğruyu söyleyeni suçlarlar. Halk ve hakikat, orta yoldan ve ayrı ayrı ele alınarak birbirlerine alıştırılabilir. Ama sanırım halk doğruya ve doğruya alışmalı…”

Ezoterizm Nedir, Ezoterik Ne Demektir?

EZOTARİZMİN İŞLEVİ

    Ezoterizmin işlevi, yalnızca bazılarının bildiği bazı gerçekleri bilmeyenlere aktarmak değildir. Ezoterizmin işlevleri arasında, topluluk üyeleri arasında uyumlu bir iletişim sağlama gerçeği de vardır. Bu iletişim sayesinde bilgiyi geliştirmek, derinleştirmek, yenilemek, genişletmek ve olgunlaştırmak için olumlu bir yapı sağlanır.

    Ezoterizmin temel kuralına göre bilgi ancak yeterli anlayışa sahip ve bu yolda ilerleme gösterebilen kişilere aktarılmalıdır. Ezoterik sistemde faaliyet gösteren bir topluluğa katılan bir kişi, tüm bilgilere bir kerede sahip olur.

 

Önceki KonuGolfün kardeşler grubu: Arnold Palmer, Gary Player ve Jack Nicklaus golfte nasıl devrim yarattı?
Sonraki KonuVeri Koruma ve Gizlilik: Kullanıcı Verilerini Koruma
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu