Doğru Okuma, Kuran-ı Kerim'in Hakkı

Doğru Okuma, Kuran-ı Kerim'in Hakkı

    Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah tarafından indirilen son kitaptır. Her Müslüman'ın Kur'an'a sarsılmaz bir inancı vardır. Kur'an'a bağlılık ve sadakat her Müslüman için dini bir görevdir. Bu nedenle toplumda Kur'an-ı Kerim'e bağlılığın çeşitli tezahürleri görülebilir, bazen Kur'an-ı Kerim okunur ve istifade edilir, bazen de Kur'an-ı Kerim evde ve işyerinde bir nimet olarak saklanır. Farklı sosyal konularda, Kur'an'ın üzerine el basarak yemin etmek gibi farklı kullanım şekilleri yaygındır.

    Amaç İnsanlar içinde bulundukları şartlara ve koşullara göre Kur'an'a olan bağlılıklarını, sevgilerini ve bağlılıklarını ifade ederler, Kur'an'a olan bu bağlılık, sevgi ve bağlılık duygularını dile getirirler. Ancak Kur'an-ı Kerim'in yerinde indirilmesi sadece bu hususlar için değil, Yüce Allah'ın bu yüce kitabının her Müslüman'a yüklediği önemli haklar içindir. Bu haklar, Kur'an'a inanmak, onu doğru okumak, Kur'an üzerinde düşünmek, Allah'ın bu yüce kitabının emirlerine itaat etmek ve Kur'an'ı yaymak ve uygulamak için çaba göstermektir.

    İşte Kuran'ın gerçeklerinden sadece birkaçı, yani Kuran'ın okunuşu:

    Yüce Allah Kuran'da;

    "Ve Kuran'ı yavaşça okuyun" ( El-Muzammil 4 ).

    Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş okumak kalpte neşe ve tazelik yaratır. Yüce Allah Kuran'ın okunmasında gönül rahatlığı sağlamıştır. Peygamberimiz ( s.a.v ) şöyle buyurmuştur:

    “Adem'in çocuklarının kalpleri, suyun demiri pasladığı gibi paslanır.

    Sahabeler "kalplerin bu pası kaldırmak için yolu nedir?" Diye sordular dedi ki;

    "Sık ölümü hatırla ve Kur'an oku."

    Kutsal kitabı okumak için tercih edilen yöntem Kur'an'ı duraklatmaktır ve mutlu bir şekilde okunmalıdır. Dinleyicinin anlayabilmesi için kelimeler doğru telaffuz edilmelidir. Peygamberimizin kıraati ile ilgili olarak Hazreti Ümmü Selma ( Allah ondan razı olsun ) şöyle buyurmuştur: "Ezberinizin her harfi açıktır".

    Seyyid Maududi okumanın görgü kurallarını anlatırken şöyle yazar:

    Kur'an-ı Kerim'i hızlı bir şekilde okumayın, yavaşça, her seferinde bir kelime okuyun ve her ayet üzerinde durun ki zihin İlahi Söz'ün anlamını ve içeriğini tam olarak anlasın ve konularından etkilensin. Allah'ın özü ve sıfatlarından bahsedildiği her yerde, O'nun büyüklüğü ve huşu kalbi alt edebilir. Merhametinin bir ifadesi varsa, o zaman kalp şükran duygularıyla dolmalıdır. Öfkesi ve azabından bahsedilirse, korkusu yüreğinde olsun. Bir şeye ilişkin bir emir veya yasak varsa, o zaman neyin emredildiği ve neyin yasaklandığı anlaşılmalıdır. Amaç, okunuşun sadece dille değil, aynı zamanda düşünce ve düşünerek de Kuran kelimelerinin okunmasıdır. ( Kuran'ı Anlamak ).

    Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim okunuşunda her harf karşılığında 10 erdem vaat etmiştir. Reslullah, Allah onu korusun ve huzur versin, Hz.Abdullah bin Mesud'dan rivayet etti:

    Allah Kitabının bir harfini okuyana her harf karşılığında bir erdem kazanır. Her erdem 10 erdeme eşittir. Ben 'Elif Lâm Mîm' bir harf demiyorum. Aksine 'Elif' bir harf, 'Lâm' bir harf, 'Mîm' de bir harftir. ۔ ( Tirmizi ).

    Peygamber Efendimiz ( sav ) 'in okunuşu hadislerde detaylı olarak anlatılmıştır. Ayrıca Peygamber Efendimiz, Kuran'ın okunuşunu sahabelerinden dinlerdi. Kuran'ın doğru telaffuz ve neşeyle okunmasını buyurdu, bu nedenle her Müslüman Kuran'ın okunmasını diğer uğraşlarıyla birlikte bir rutin haline getirmelidir. Kur'an-ı Kerim okunması ruh için hem bir ödül hem de bir besindir. Hepimiz Kuran'ı okuyarak okumaya çalışmalıyız. Herhangi bir eksiklik varsa, öğrenmeye çalışın. Her yaşta bilgi aramakta yanlış bir şey yoktur.

    Enes'e ( ra ) rivayet edildiğine göre Peygamber ( sav );

    Okunuşu hakkında sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Peygamber ( s.a.a ) çokça okudu ( sonra Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okudu ) ve Allah'ın adıyla okudu. Ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile oku." ( Buhari ).

    Doğru telaffuzu ve doğru ezberden okunması, Peygamber Efendimiz'den ( Allah'ın selamı ve nimetleri ) rivayet edilirken, birkaç kez de bu konuda düzeltme talimatı vermiştir. Bu nedenle Hz. Peygamber, Okumada bir hata yaptıysa: "Kardeşine rehberlik et" dedi. ( Mustadrak Hakim ).

    Kur'an-ı Kerim'in doğru okunması için, harflerin değişmesi nedeniyle anlam ve kavramların değişmemesi için gerekli olan Tajweed kurallarının farkında olmak çok önemlidir. Aynı şekilde, anlam değişikliği bazen gereksiz özveri veya gereksiz okumanın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Hazreti Şah Abdülaziz, Ebu Dehlawi suraalmzml hakkındaki yorumunda, 4. ayet:

    'Tarteel'in ağlamaklı kelime dağarcığı, anlaşılır bir şekilde okumak ve yasada onları görmezden gelmek anlamına gelir, Tarteel'.

    O kaynağından her harf Mektubun sesi diğerinden tamamen farklı olacak şekilde oynayın. Ve "ta", "ta" ile değiştirilmemeli ve "dha", "za" ile değiştirilmemelidir.

    یت Vakıf istisnası ( Kuran okunurken durma ve durma ) böylece bağlantı ve kopukluk ( harflerin bir araya getirilip birleştirilmemesi süreci ) zamansız hale gelmez ve kelimenin anlamında değişikliğe neden olmaz.

    کرنا Kuran'ın sözlerinin dilden kulağa oradan kalbe ulaşması ve kalpte bir tutku ve korku hali yaratması için sesi biraz yükseltmek, çünkü okumanın amacı budur.

    Kadın sesini sempatik ve kalbi hızlı bir şekilde harekete geçirecek şekilde geliştirin.

    * Şiddet ve şiddet içeren durumlara çok dikkat edin çünkü her ikisi de Tanrı'nın sözünün yüceliğini gösterir.

    ھے Cehennem korkusu, azap, cennet sevgisi ve nimetleri ayetlerini okur veya dinlerseniz, orada bir süre kalarak cehenneme sığınarak cennet isteyin ve en az bir kez dua veya anma emrini içeren ayetlerde isteyin. جیس dua رَبِّ زِد نی عِلمًا gibi dilde zikir ve dua okuyun.

    "Ey Rabbim, bilgimi artır."

    Sanki Kuran'ı doğru okuyabilmek için, Kuran'ın yazılı esaslara göre okunmasını dinlemeli ve Kuran'ı aynı şekilde okumaya çalışmalıdır.

    Amaç Kur'an-ı Kerim'in doğru okunması sadece bir ödül kaynağı olmayıp, her Müslüman Kuran'ın doğru okunuş ilkelerini öğrenmek ve Kuran'ı bu ilkelere göre okumayı alışkanlık haline getirmek zorundadır.

 

Önceki KonuAtatürk'e Yapılan İzmir Suikastı
Sonraki KonuRASAT Fırlatma Yolunda!
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu