Ramazan'ın son on gününü kaçırmayın!

Ramazan'ın son on gününü kaçırmayın!

   Camide (veya bir pandemi sırasında evde) inzivaya çekilmek, Ramazan'ın son on gecesinde yapabileceğimiz en iyi şeylerden biridir. Ramazan ayının son on gecesi çok özeldir.

   Bu gecelerin ilki, Ramazan ayının 21. gününün arifesinde meydana gelir. Yani orucun 20. gününün tamamlanmasından sonra başlayan gecedir.

Ramazan'ın son on gününü kaçırmayın!

   Bazen sadece dokuz gece olur, ne zaman Ramazan ayı sadece 29 gün sürerse. Bununla birlikte, hala geleneksel olarak "son on gece" olarak anılırlar.

   Ramazan ayının son on gecesi çok özeldir. Muhammed'in sürekli ibadet içinde geçireceği gecelerdir. Bin aydan daha mübarek bir gece olan Kadir Gecesi de bu gecelerden biridir.

   Peygamber bu geceleri ibadet ve salih amel işlemek için ayırırdı. Bu on gecede, yılın diğer gecelerinden daha çok ibâdet ederdi.

   Aişe anlatıyor: "Ramazan ayının son on gecesinde Peygamberimiz bel kemerini sıkıp geceyi ibadetle geçirirdi. Ailesini de uyandırırdı." (Buhari)

   Aişe de şöyle diyor: "Resulullah'ın bir gecede Kur'an'ın tamamını okuduğunu, sabaha kadar bütün geceyi ibadetle geçirdiğini veya Ramazan dışında bütün bir ayı oruç tutarak geçirdiğini hiç görmedim." (An Nesai ve İbn Mâce)

   Muhammed'in bütün geceyi ibadetle geçirdiğini söylediğimizde, onu nitelemeliyiz. Bunun nedeni, akşam yemeği yemeye, şafaktan önceki yemeğine katılmaya ve diğer benzer etkinliklere biraz zaman ayırmasıydı. Ancak gecenin çoğunu ibadetle geçirirdi.

Aileyi Uyandırmak

   Ramazan'ın son on gecesinde Hz. Muhammed, gecenin çok daha uzun bir bölümünde namaz kılmak için hanımlarını uyandırırdı...

   Aişe , Peygamberimizin Ramazan ayının son on gecesinde ailesini uyandırdığını haber verir. Gerçekten o, bütün yıl boyunca hanımlarını namaza uyandırırdı, fakat bu, gecenin az bir kısmında namaz kılabilmeleri içindi.

   Bunu biliyoruz, çünkü Peygamber'in eşi Ümmü Seleme, Peygamber'in bir gece onu uyandırdığını ve şöyle dediğini nakleder:

Ramazan'ın son on gününü kaçırmayın!

   "Allah'a hamdolsun. Bu gecede fitneler ne indirildi? Yatak odaları ehli uyansın diye hazinelerden ne indirildi? Ya Rabbi! Ahirette bu dünyada çıplak olarak giydirilmek. " (Buhari)

   Peygamber, Ramazan'ın son on gecesinde , gecenin geri kalanından çok daha uzun bir süre için dua etmek için eşlerini uyandırırdı.

Kendini İbadet Etmek

   Aişe şöyle der: "Peygamberimiz, son on gecede, yılın herhangi bir zamanında olduğundan daha fazla ibadet ederdi." (Müslüman)

Büyük hukukçu Şafii şöyle buyurur: "Ramazan'ın son on gecesinde ibadette daha çok çalışmak sünnettir."

   Aişe, Hz. Muhammed'in "bel kemerini sıkacağını" söylediğinde mecazi anlamda konuşuyor. Bu deyim, eldeki göreve kendini tam ve yürekten adamaya girişmek anlamına gelir.

Kadir Gecesi (Kadir Gecesi) Aramak

   Bu on özel gecenin en büyük farklarından biri de Kadir Gecesi olmasıdır. Bu bin aydan daha hayırlı olan yılın en büyük gecesidir. Demek ki bir Müslüman, bu özel gece hariç, Kadir Gecesi'nde, seksen dört yıl Rabbine ibadet etse alacağından daha fazla sevap kazanabilir. Bu, Allah'ın Müslüman ümmetine bahşettiği büyük nimetlerden biridir.

   İmam İbrahim el-Nakha'i şöyle der: "Bu gecede yapılan iyi işler, bin ay boyunca sürekli olarak yapılanlardan daha iyidir."

Ebu Hureyre, Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder:

   "Kim Kadir Gecesini Allah'a inanarak ve mükafatını O'ndan bekleyerek ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari ve Müslim)

   Bu hadiste "Allah'a iman etmek", sadece Allah'a inanmak değil, bu gece kılınan namazın bize vadedilen sevabına da inanmaktır.

Ramazan'ın son on gününü kaçırmayın!

Kadir Gecesi tek gecelerden birindedir. Aişe, Hz.Muhammed'in şöyle dediğini nakleder:

"Kadir Gecesini Ramazan'ın son on gecesindeki tek gecelerde arayın." (Buhari ve Müslim)

Büyük ihtimalle son yedi tek geceden biridir. İbn Ömer, Hz.Muhammed'in şöyle dediğini nakleder:

   "Onu son on gecede arayın. Biriniz zayıf düşerse veya gücü yetmeyecek olursa, en azından kalan yedi geceyi denemelidir." (Müslüman)

Bir Müslüman, Ramazan'ın son on gecesini çeşitli ibadetlerle geçirerek bu özel geceyi aramalı.

   Kadir Gecesi için en olası aday, Ramazan ayının 27. gecesi. Bu, Ubeyy ibn Ka'b'ın: "Allah'a yemin ederim ki, hangi gece olduğunu biliyorum. O, Rasûlullah (s.a.v.)'in bize namaz kılmamızı emrettiği gecedir. O gecedir. 27 ramazanın arifesinde bir gecedir. Bunun alâmeti, o günün sabahında güneşin hiç bir ışık akmadan bembeyaz olarak doğmasıdır." (Müslüman)

   Bir Müslüman, Ramazan'ın son on gecesini çeşitli ibadetlerle geçirerek bu özel geceyi aramalı. Bunlar; Allah'ı zikretmek, Kur'an okumak ve Allah'tan mağfiret dilemektir.

On gecenin tamamında cihad etmek bizim için daha hayırlıdır, çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Kadir Gecesini "aramamızın" yolu, ekstra ibadetle meşgul olmaktır."

   Peygamber , “Onu son on gecede ara” derken, kelimenin tam anlamıyla Kadir Gecesini diğer gecelerden ayıran işaret ve işaretleri “aramamız” gerektiğini kastetmemiştir. Bu geceyi diğer gecelerden ayıran şeyler gaybdandır.

   Allah şöyle buyurur : {Şüphesiz biz onu mübarek bir gecede indirdik. Muhakkak ki Biz (kötülüğe karşı) uyarmak isteriz. - Bu gecede hikmetli her şey apaçık bellidir.} (Duhan 44: 3-4)

   Allah Kuran'da şöyle buyurur : {Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her hükümle orada inerler. (Bu gece) şafak sökünceye kadar esenliktir.} (Kadir 97: 3-5)

   Bunlar Kadir Gecesi'nin özel olduğu yollar. Gözümüzle görebildiğimiz şeyler değiller. Peygamberden sonra kimse melekleri göremez.

Camide İnziva Yerini İzlemek (İtikaf)

   Ramazanın son on gecesinde yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri camide inzivaya çekilmektir. Aişe anlatıyor: "Peygamber (s.a.v) vefatına kadar Ramazan'ın son on gecesinde mescidde inzivaya çekilirdi. Vefatından sonra da hanımları bu uygulamaya devam ettiler." (Buhari ve Müslim)

Ramazan'ın son on gününü kaçırmayın!

   İtikaf uygulaması şiddetle tavsiye edilen bir eylemdir. Açıkça ibadet amacıyla camide inzivaya çekilmek olarak tanımlanır. Bunun maksadı, kalbini sadece Allah'a adamaktır . İtikafta bulunan kişi bu niyetini aklında tutar ve Allah'ın rızasını diler. Bu geri çekilmeyi neden gözlemlediğini unutmamalıdır.

   İtikaf eden kimse, zaruri zaruretler dışında (tuvalete gitmek gibi) camiden çıkmaz. Mescidde iken Allah'ı zikretmekle meşgul olmalıdır . Sabah ve akşamın zikrini ve beş vakit namazın zikirlerini mutlaka kılmalıdır. Sünnet namazların hepsini kılmalıdır. Mümkün olduğu kadar Kur'an-ı Kerim okumalıdır.

   Mümkün olduğunca az yemek yemeye ve uyumaya daha az zaman ayırmalı. Gereksiz konuşmalardan kaçınmalıdır. Ancak Müslüman kardeşlerine nasihatte bulunmalı, onlara hakkı ve sabrı emretmelidir.

Cömertlik

   Ramazanın son on gecesinde, ihsanda savurganlık ve gösterişten uzak, ekstra cömert olmamız teşvik edilir. İbn Abbas (r.a.) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v) hayır işlerinde insanların en cömertiydi ve en cömert olduğu ramazan ayında idi. Cebrail her yıl ay boyunca onunla buluşurdu. Peygamber (s.a.v.) kendisine Kur'ân okusun diye, Cebrail onunla karşılaştığında, bir hayır esintisinden daha cömert oluyordu." (Buhari ve Müslim)

Müslüman alim Nevevî şöyle der:

   "Cömertlik ve cömertlik, özellikle son on gecede, Ramazan'da şiddetle teşvik edilir. Böyle yaparak, Allah Resulü'nün (s.a.v.) ve salih atalarımızın örneğini örnek alırız. Ayrıca bu ay çok hayırlıdır. Bu ayda yapılan iyilikler diğer aylara göre daha bereketlidir.Ayrıca bu ayda insanlar oruç ve ibadetle meşgul olurlar ve bu da onları geçimlerinden alıkoyduğu için bu ayda yardıma ihtiyaçları olabilir. zaman."

Ramazan'ın son on gününü kaçırmayın!

Önceki KonuUNESCO Dünya Mirası Listesindeki Türk Tarihi Eserleri
Sonraki Konuİnsanlar gelecekte nasıl görünecek?
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu